🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Ostatné

Našli sme 389 titulov

Poznámky k morfologickému vývoji češtiny

Poznámky k morfologickému vývoji češtiny

Monografie vystihuje na základě statistické analýzy vybraných českých textů ze 14. až 20. století některé vývojové změny v morfologickém systému češtiny... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,80€

Český jazyk pro 3. ročník gymnázií

Jiří Kostečka, SPN - pedagogické nakladatelství (2002)
SPN-pedagogické nakladatelství - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 288 str. - ISBN: 80-7235-191-5 - Kniha

Učebnice je třetí částí nové čtyřdílné řady prakticky pojatých učebnic s množstvím cvičení a úkolů. Autor, tvůrce učebních osnov, vede žáky systematicky k důkladné přípravě na maturitu, včetně jejího nového pojetí. Učeb Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,23€
6,72€

Čtení hned po slabikáři

Kniha s celostránkovými barevnými ilustracemi uvádí začínající čtenáře do hravých příběhů a kreslených vtipů. Cílem je naučit děti číst kvalitně a s porozuměním. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,94€
7,38€

Přehled nejvýznamnějších světových spisovatelů 2

Přehled nejvýznamnějších světových spisovatelů 2

Veronika Štroblová, V lavici (2020)
Přehledová tabulka učiva

Přehledně zpracovaný přehled učiva pedagogy podle potřeby žáků.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,83€

Nejvýznamnější čeští spisovatelé

Nejvýznamnější čeští spisovatelé

Veronika Štroblová, V lavici (2020)
Přehledová tabulka učiva

Přehledně zpracovaný přehled učiva pedagogy podle potřeby žáků.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,83€

Český jazyk 2 pro 2. ročník ZŠ - Učebnice (nová duhová řada)

NNS

V úvodu nové učebnice je zařazeno opakování učiva z 1. ročníku. Následně se žáci se v učebnici seznámí s pojmy abeceda, slovo a věta, naučí se různé druhy vět, ozřejmí si pojmy slovo, slabika, hláska a písmeno, tvrdé a měkké s Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,18€
3,89€

Experimentujeme s češtinou

Michal Šulc, Nakladatelství Lidové noviny (2007)
Jak pracovat s korpusem českého jazyka ve školách i mimo ně.

Jak pracovat s korpusem českého jazyka ve školách i mimo ně. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
2,77€
2,58€

Čtení 1 pro prvňáčk

Miroslava Čížková, Fortuna (2014)
Cílem výuky čtení v prvním ročníku je naučit žáky základům čtení s porozuměním a probudit v nich zájem o knihu. Metoda...

Cílem výuky čtení v prvním ročníku je naučit žáky základům čtení s porozuměním a probudit v nich zájem o knihu. Metoda uplatněná v této učebnici (analyticko-syntetická metoda bez tvorby slabik) svou jednoduchostí a rychlým čtenářským postupem tento cíl... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,19€
6,69€

Preliminária k moderní mluvnici češtiny

Preliminária k moderní mluvnici češtiny

Kolektivní monografie Preliminária k moderní mluvnici češtiny obsahuje metodologické úvahy řešitelů i externistů projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/15.0275 Vzdělávací... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,94€

Český jazyk 5. ročník

Český jazyk 5. ročník

Michaela Králová, Vladimíra Bezpalcová, Fraus (2017)
Nová publikace určená k přípravě na jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury. Doporučujeme pro žáky 5. ročníků...

Nová publikace určená k přípravě na jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury. Doporučujeme pro žáky 5. ročníků základních škol jako přípravu na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia... V publikaci najdete: •tematicky usp Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€

Malý mluvnicko-pravopisný rádce

Zuzana Dvořáková, SPN - pedagogické nakladatelství (2005)
pro 2.-5. ročník základních škol

Publikace je zpracována jako výběr z Pravidel českého pravopisu; učí žáky pracovat se slovníkem, hledat správná řešení a odpovědi, nejsou-li si jisti. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,24€
3,01€

Čítanka 2 příručka pro učitele

Hana Mikulenková, Radek Malý, Prodos (2004)
2. ročník

Příručka pro učitele k Čítance 2 přináší komplexní vhled do problematiky současného vyučování českého jazyka ve 2. ročníku a jeho propojení s literární výchovou. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,54€
2,36€

Pracovní sešit k čítance 2/1

Pracovní sešit k Čítance 2/1 poskytuje mnoho možností pro rozvíjení klíčových kompetencí. Všechna zadání v tomto sešitě umožňují tvořivé činnosti s literárním textem, rozvíjejí techniku čtení i čtenářské dovednosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
1,79€
1,66€

Literární výchova pro 8.ročník základní školy

Vladimír Nezkusil, Fortuna
Úvod do světa literatury I

Úvod do světa literatury I přináší ukázky z literatury starověké, středověké a pokračuje přes ukázky zejména z děl evropských autorů období humanismu a renesance až k literatuře barokní. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
5,08€
4,72€

Český jazyk 6 II.díl Komunikační a slohová výchova

Cílem učebnice je kultivovat komunikační dovednosti žáků. Obsahuje kapitoly: Informujeme, Píšeme dopisy, Popis, Vypravování aj. Nabízí mnoho motivačních prvků a zadání pro samostatnou práci. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,82€
2,62€

Pracovní sešit ke Slabikáři (1. díl)

Hana Staudková, Alter (2017)
Dvojdílný pracovní sešit je zásobníkem cvičení a úkolů pro rozvoj čtenářství. Navazuje na Pracovní sešit k Živé abecedě...

Dvojdílný pracovní sešit je zásobníkem cvičení a úkolů pro rozvoj čtenářství. Navazuje na Pracovní sešit k Živé abecedě a je rovněž koncipován tak, aby do něj žáci mohli psát. Součástí obou dílů jsou kartičky se slovy tištěnými velkou i malou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,87€
2,67€

Český jazyk 2/1.díl Pracovní sešit

Český jazyk 2/1.díl Pracovní sešit

Barevný pracovní sešit pro 2. ročník díky unikátním kódům na každé straně tematicky propojuje tištěný obsah s online procvičováním zdarma. Zároveň je přímo provázán s učebnicí, čímž usnadňuje žákům orientaci. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,77€

Český jazyk 1 Genetická metoda

Český jazyk 1 Genetická metoda

Karla Černá, Jiří Havel, Martina Grycová, Fraus (2020)
Příručka učitele

Příručka učitele je společná pro všechny části souboru. Obsahuje podrobnou metodickou část i přehledy učiva s orientačními harmonogramy, přehledy rozvíjení klíčových kompetencí, očekávaných výstupů a průřezových témat... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
18,75€

Český jazyk 5 Příručka učitele

Český jazyk 5 Příručka učitele

Jaroslava Kosová, Gabriela Babušová, Lenka Rykrová, Fraus (2011)
Pro 5. ročník základní školy

Podrobná metodická příručka obsahuje mj. přehledy učiva s orientačními harmonogramy, přehledy očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a průřezových témat. Orientaci v knize usnadňuje reprodukování všech stran z učebnice i... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
23,45€

Písanka 2/3 – Nevázané písmo

Písanka 2/3 – Nevázané písmo

Třetí díl ze souboru tří písanek nevázaného písma pro 2. ročník. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,12€