Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ostatné

Našli sme 846 titulov

Fyzika pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ - Zošit pre učiteľa (Patrik Kirek)

Patrik Kriek, Orbis Pictus Istropolitana (2017)
Pracovný zošit Fyzika pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ korešponduje s usporiadaním učiva v učebniciach fyziky odporúčanými...

Pracovný zošit Fyzika pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ korešponduje s usporiadaním učiva v učebniciach fyziky odporúčanými... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,75€
11,86€

Fyzika 7 (Patrik Kriek)

Patrik Kriek, Orbis Pictus Istropolitana (2017)
pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

Pracovný zošit Fyzika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ korešponduje s usporiadaním učiva v učebniciach fyziky odporúčanými... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,40€
4,09€

MemoMapka chémie [SK]

Didaktis (2012)
MemoMapka chémie obsahuje všetky dôležité pojmy a poznatky usporiadané v tematických blokoch. Moderné spracovanie vychádza z...

Poznatky sú spracované v tematických blokoch, ktoré vzájomne prepájajú znalosti z jednotlivých ročníkov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,29€
5,85€

Hravá fyzika 6

Taktik (0)
Pracovný zošit Hravá fyzika 6 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych...

Pracovný zošit Hravá fyzika 6 obsahuje zaujímavé a originálne príklady, ktoré pomáhajú upevňovať poznatky o fyzikálnych javoch a vzťahoch medzi fyzikálnymi veličinami... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,50€
4,19€

Dejepis 9 (učebnica pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom))

Učebnica dejepisu korešpondujúca s platným ŠVP pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Moderným a zaujímavým spôsobom žiakom prináša prehľad kľúčových udalostí v Európe, vo svete a v národných dejinách v 20. storočí.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,55€
4,23€

Slovenská republika - medzníky, ústava, štátna moc / štátne symboly a sviatky (tabuľka)

Slovenská republika - medzníky, ústava, štátna moc / štátne symboly a sviatky (tabuľka)

Publicom (2008)

Tabuľka „Slovenská republika – medzníky, ústava, štátna moc“ je určená nielen žiakom druhého stupňa základných škôl na hodinách občianskej výchovy, ale jej obsah tvorí základ všeobecného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
0,70€

Etická výchova pre 5. ročník základných škôl

Etická výchova pre 5.ročník ZŠ – dlho očakávaná pomôcka pre žiakov aj učiteľov na celý školský rok obsahuje úlohy s prehľadne usporiadaným učivom na každú vyučovaciu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,20€
3,91€

Výchova umením pre 8.ročník základných škôl-metodické materialy pre učiteľov (Ja

Jana Schubertová, , Georg (2011)
Predkladané metodické materiály pre učiteľov sú prvou ucelenou prácou kolektívu autorov. Nevznikla za písacím stolom, jej...

Predkladané metodické materiály pre učiteľov sú prvou ucelenou prácou kolektívu autorov. Nevznikla za písacím stolom, jej obsah bol úspešne vyskúšaný v praxi - všetky témy boli odučené... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,00€
6,51€

Fyzika pre 6. rocnik zakladnej skoly (Lapitková Viera)

Viera Lapitková, , Expol Pedagogika (2011)
Učebnica fyziky je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie...

Učebnica Vám neponúka hotové pravdy, ktoré vedci objavili a dokázali, ale bude vás viesť pomocou pokusov, úloh a otázok k objavovaniu a vysvetľovaniu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€
14,88€

Hravý dejepis 6 (autorov Kolektív)

Taktik (2016)
Pracovný zošit je koncipovaný tak, aby naučil žiakov aktívne poznávať blízku i vzdialenú minulosť a porozumieť jej. Žiaci...

Pracovný zošit je koncipovaný tak, aby naučil žiakov aktívne poznávať blízku i vzdialenú minulosť a porozumieť jej. Žiaci získajú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase a v historickom priestore. Naučia sa chápať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
3,00€
2,79€

Hravá etika 8

Slavomír Lesňák, Taktik (2019)
Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ. V súlade s inovovaným ŠVP

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,00€
5,58€

Hudobné nástroje v symfonickom orchestri (tabuľka)

Hudobné nástroje v symfonickom orchestri (tabuľka)

, Publicom (2009)

Tabuľka „Hudobné nástroje v symfonickom orchestri“ oboznamuje žiakov so zložením symfonického orchestra (učivo v 6. ročníku ZŠ), rozdeľuje hudobné nástroje do štyroch hlavných skupín, vysvetľuje termíny z oblasti hudobného umenia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
0,70€

Európska únia / Euromena (karta)

Európska únia / Euromena (karta)

, Publicom (2008)

Tabuľka „Európska únia“ je vytvorená pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Poskytuje najzákladnejšie údaje týkajúce sa Európskej únie – dôvody vzniku, organizácie, ktoré predchádzali jej vzniku, symboly EU... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
0,70€

Geografia 5 - zošit pre učiteľa (Patrik Bubelíny)

Patrik Bubelíny, Orbis Pictus Istropolitana (2017)
pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ

Metodická pomôcka pre učiteľov geografie. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,75€
11,86€

Hravá technika 6 [SK]

Taktik (2017)
Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou...

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,00€
5,58€

Výchova umením pre 8. ročník základných škôl - pracovné materialy pre žiakov (Ja

Jana Schubertová, , Georg (2011)
Výchova umením pre 8. ročník základných škôl

Výchova umením pre 8. ročník ZŠ predstavuje pracovný zošit k Metodickým materiálom pre učiteľov Výchovy umením pre 8. ročník ZŠ. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
4,50€
4,19€

Chémia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (Vicenová a ko

Helena Vicenová, Mária Ganajová, Expol Pedagogika (2012)
Učivo učebnice je rozdelené do tematických celkov Chemické výpočty, Vlastnosti jednoduchých organických látok, Uhľovodíky,...

V tomto školskom roku okrem iného zistíte aj to, že ani chemici sa nezaobídu bez matematiky. V celku Chemické výpočty budete počítať zloženie roztokov. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,00€
13,02€

Ilustrovaná školská mapa - Slovenská republika

Ilustrovaná školská mapa - Slovenská republika

Publicom (0)
3 v 1: Hra/Šablóny/Mapa

Kraje, okresy, mestá, obce, nížiny, kotliny, vrchoviny, pohoria, jaskyne, kúpele, ilustrované hrady a zámky, rieky a vodné nádrže, vybrané cicavce, vtáky a rastliny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,80€

Nemčina v kocke pre základné školy

Hana Justová, Fragment (2018)
a nižšie ročníky viacročných gymnázií

Máme dobrú správu pre všetkých žiakov základných škôl a nižších ročníkov viacročných gymnázií: učebnice nemusia byť nudné a zložité! Existujú aj také, s ktorými vás učenie bude baviť. Že preháňame? Tak to vyskúšajte! Prehľadné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
5,99€
5,57€

Hravý dejepis 7

Taktik (2017)
Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ

Pracovný zošit sprostredkúva nové pohľady na zdanlivo jednoduché historické súvislosti. Koncepcia zošita reflektuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,00€
5,58€