🎬 Letný filmový FESTIVAL! Pozri si program zliav

Ostatné

Našli sme 860 titulov

Moje prvé čiary

Moje prvé čiary

Dielo je určené na prípravné obdobie a obsahuje sériu didakticky overených a schválených cvičení a cvikov, ktoré pomáhajú rozcvičiť jemnú motoriku dieťaťa a pripraviť ho tak na písacie úkony. Zošit obsahuje aj... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,00€

Vlastiveda pre štvrtákov 2. časť (pracovná učebnica)

Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť Človek a spoločnosť platného od... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,35€
6,25€

Hurá na prázdniny opakovanie 4. ročníka

Opakovanie je matka múdrosti a cez prázdniny to platí dvojnásobne! Tieto publikácie z edície Prázdninová škola sú ideálnym pomocníkom pri nenásilnom opakovaní látky 1. stupňa základnej školy počas prázdnin... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,50€
3,05€

Prírodoveda pre štvrtákov (pracovná učebnica)

Pracovná učebnica je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 pre oblasť Človek a Príroda z roku 2015 a koncepčne nadväzuje na pracovné učebnice... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,15€
7,78€

Vlastiveda pre štvrtákov (1. časť, pracovná učebnica)

Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť Človek a spoločnosť platného od... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
7,35€
6,25€

Dejepis do vrecka

Dejepis ZŠ do vrecka je skvelým pomocníkom študentov na upevnenie či rýchle zopakovanie vedomostí, ale rovnako zaujme každého, kto chce mať prehľadné spracovanie dejín ľudstva stále po ruke... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€
3,48€

Prvouka 2

Taktik (2016)
Pracovná učebnica reaguje na zmenu ŠVP pre primárne vzdelávanie. Vytvára a formuje vedomostný, spôsobilostný a postojový...

Pracovná učebnica reaguje na zmenu ŠVP pre primárne vzdelávanie. Vytvára a formuje vedomostný, spôsobilostný a postojový základ žiakov pre dva nadväzujúce predmety: prírodovedu a vlastivedu. Publikácia poskytuje množstvo podnetov na prakt Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 2 dni.
6,00€
5,10€

Hurá na prázdniny opakovanie 3. ročníka

Opakovanie je matka múdrosti a cez prázdniny to platí dvojnásobne! Tieto publikácie z edície Prázdninová škola sú ideálnym pomocníkom pri nenásilnom opakovaní látky 1. stupňa základnej školy počas prázdnin... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,50€
3,05€

Němčina pro 3.ročník základní školy

Na základě požadavku Národního plánu výuky jazyků už od 3. ročníku ZŠ autoři připravili podle požadavků RVP ZV novou učebnici němčiny. Vznikla ve spolupráci zkušené metodičky výuky němčiny s progresivním mladým autorem. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,29€
6,78€

Pracovné vyučovanie 3

Mária Vargová, Zuzana Bruchterová, Taktik (2019)
Pracovná učebnica pre 3. ročník ZŠ

Pracovná učebnica je zameraná na získanie základných vedomostí a zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,30€
4,51€

Pracovné vyučovanie

Mária Vargová, Zuzana Bruchterová, Taktik (2019)
Pracovná učebnica pre 4. ročník ZŠ

Pracovná učebnica je zameraná na získanie základných vedomostí a zručností z rôznych oblastí ľudskej činnosti. Pozitívom je množstvo praktických úloh a námetov na prácu s rôznymi materiálmi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,30€
4,51€

Hravá vlastiveda 2

Hravá vlastiveda 2

Taktik (2013)
Pracovný zošit Hravá vlastiveda 2 zábavnou formou napomáha cielenému rozvoju funkčnej gramotnosti a komunikatívnych...

Pracovný zošit Hravá vlastiveda 2 zábavnou formou napomáha cielenému rozvoju funkčnej gramotnosti a komunikatívnych kompetencií žiaka. Vhodne zvolená typológia úloh spolu s atraktívnym dizajnom podporujú motiváciu žiakov k práci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 2 dni.
2,50€

Pracovný zošit 4

Pracovný zošit 4

Roman Topolčany, Iveta Topolčanyová, Tranoscius
4. ročník ZŠ - evanjelická náboženská výchova

Pracovný zošit k učebnici náboženskej výchovy Chlieb z neba 4. ročník základných škôl – evanjelické a. v. náboženstvo. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,50€

Chlieb náš každodenný 4

Ingrid Peťkovská, Tranoscius
4. ročník evanjelická náboženská výchova

Náboženská výchova pre 4. ročník základných škôl – evanjelické a. v. náboženstvo. Obsah učebnice je koncipovaný v súlade s učebnými osnovami našej cirkvi schválenými v ISCED. K dispozícii sú i samostatné pracovné zošity pre 4. ročník, ktoré sú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,10€
6,04€

Písanka 3: Prvé písmená

Písanka 3: Prvé písmená

Svojtka&Co. (2015)
Pracovný zošit pre prváčikov s praktickými cvičeniami na písanie písmen, slov a viet. Vie vaše dieťa napísať jednotlivé...

Pracovný zošit pre prváčikov s praktickými cvičeniami na písanie písmen, slov a viet. Vie vaše dieťa napísať jednotlivé písmenká tvoriace slová, napr. má, si, pa, ale, teta, Ola, otec, soľ, alebo vety Maja melie mäso. Ola má silu. Mila má laso... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,50€

Písanka

Svojtka&Co. (2016)
V tomto pracovnom zošite určenom pre deti z prvých tried nájdete mnoho zábavných cvičení na uvoľnenie ruky, na...

V tomto pracovnom zošite určenom pre deti z prvých tried nájdete mnoho zábavných cvičení na uvoľnenie ruky, na precvičovanie ťahov, čiar a písanie písmen, slov, viet, ako aj slovných spojení. Nácvik písania je základná zručnosť, s ktorou sa dieťa... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,90€
4,26€

Ilustrovaná školská mapa - Slovenská republika

Ilustrovaná školská mapa - Slovenská republika

Publicom
3 v 1: Hra/Šablóny/Mapa

Slovensko mapa HRA patrí k obľúbeným produktom pre deti školského veku. Prostredníctvom hry typu Človeče, nehnevaj sa a vďaka kvalitnej grafike a ilustráciám si deti nenásilnou formou rozšíria vedomosti o Slovenskej republike a naučia sa orientovať na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,80€

Prvouka pre druhákov - pracovná učebnica

Pracovná učebnica Prvouka pre druhákov je spracovaná podľa iŠVP pre 1. stupeň ZŠ a obsahuje základné učivo, ktoré plne pokrýva požiadavky dvoch vzdelávacích oblastí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,90€
5,02€

Vlastiveda pre tretiakov

Jana Dudášová, Peter Mäsiar, Petronela Muchová, Aitec (2018)
Pracovná učebnica

Vlastiveda pre tretiakov je súčasťou série vlastivedy pre 3. a 4. ročník ZŠ, ktorá koncepčne vychádza z osvedčených... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,40€
5,44€

Prvouka pre 1. ročník základnej školy

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková, Aitec (2015)
- Nová Prvouka pre 1. ročník ZŠ je spracovaná podľa ŠVP platného od septembra 2015. Kladie dôraz na splnenie cieľov a...

Úvodné dielo série učebných predmetov prírodovedného a spoločenskovedného vzdelávania Prvouka pre 1. ročník základnej školy a Prvouka pre 2. ročník... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,50€
4,79€