Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Iné učebnice

Našli sme 432 titulov

Feynmanovy přednášky z fyziky 1

Richard Phillips Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands, Nakladatelství Fragment (2013)
Pro někoho je fyzika jen školní předmět, pro někoho je koníčkem a pro jiného dokonce vášní. Richard P. Feynman o ní dokázal...

Pro někoho je fyzika jen školní předmět, pro někoho je koníčkem a pro jiného dokonce vášní. Richard P. Feynman o ní dokázal mluvit s takovým zaujetím, že jeho přednášky patřily k těm nejvyhledávanějším... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,49€
20,33€

Toxikologie (Igor Linhart) [CZ]

Igor Linhart, Vydavatelství VŠCHT (2014)
Kniha se zabývá převážně chemickou stránkou mnohavrstevné problematiky interakcí škodlivých látek s živými organismy. V...

Kniha se zabývá převážně chemickou stránkou mnohavrstevné problematiky interakcí škodlivých látek s živými organismy. V centru pozornosti stojí biotransformace cizorodých látek a interakce jejich reaktivních metabolitů s biologicky důležitými... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
32,49€
26,97€

Výroba a využitie organických hnojív (Ladislav Ducsay, Ladislav Varga)

Výroba a využitie organických hnojív (Ladislav Ducsay, Ladislav Varga)

Obsah: 1.Organické hnojivá používané v poľnohospodárstve 2.Maštaľný hnoj 3.Hnojovica 4.Močovka 5.Hnojovka 6.Hydinový... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,70€

Latinčina (1. diel)

Helena Panczová, Lingea (2018)
Vysokoškolská učebnica

Učebnica spracováva normatívnu gramatiku klasickej latinčiny, ktorú prezentuje v 25 tematických celkoch. Pri výklade gramatických javov sa postupuje komparatívnym spôsobom. Celky 1 – 16, venované morfológii, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,90€
14,86€

Metodológia vedeckého výskumu

Jozef Benčo, IRIS (2001)

Publikácia je určená predovšetkým študentom vysokých škôl, ktorí si počas štúdia majú osvojiť aj základy vedeckovýskumnej práce, pracovníkom výskumnej a vývojovej základne a všetkým riadiacim pracovníkom, ktorí majú pripravovať mladých adeptov vedy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,10€
10,04€

Feynmanovy přednášky z fyziky 2 (Richard P. Feynman)

Richard Phillips Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands, Nakladatelství Fragment (2013)
Pro někoho je fyzika jen školní předmět, pro někoho je koníčkem a pro jiného dokonce vášní. Richard P. Feynman o ní dokázal...

Pro někoho je fyzika jen školní předmět, pro někoho je koníčkem a pro jiného dokonce vášní. Richard P. Feynman o ní dokázal mluvit s takovým zaujetím, že jeho přednášky patřily k těm nejvyhledávanějším a jejich knižní vydání se stalo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,99€
16,59€

Mikrobiológia bleskovo (Zuzana Olejárová Pavol Fülöp)

Kniha Mikrobiológia bleskovo. Autormi sú študenti 5. ročníka LF UPJŠ v Košiciach Z. Olejárová, P. Fulop, J. Fedorko a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
7,00€
5,81€

Biblioterapia v ranom a predškolskom veku

Akú knihu vybrať pre dieťa od narodenia? Ako čítať knihu s dieťaťom? Prečo je dôležité pri čítaní s dieťaťom ukazovať na obrázky v knihe? Musí mať dieťa priestor na čítanie? Aké sú to textilné, vizuálne či papierové knihy? Ako je možné aktivizovať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
6,64€

Anestéziológia a intenzívna medicína

Anestéziológia a intenzívna medicína

Jozef Firment, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2019)
Pre študentov lekárskej fakulty

V predloženej učebnici si autori predsavzali zhrnúť informácie, ktoré pre úspešné absolvovanie predmetu Anestéziológia a intenzívna medicína považujú za esenciálne. Množstvo textu je stranovo limitované, preto si nemožno nárokovať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
22,40€

Príručka na vypracovanie plánu správnej výrobnej praxe (HACCP) v potravinárskych zariadeniach

Ján Ondrejka, Epos (2004)
Cukrárenská a lahôdkárska výroba, výroba zmrzliny, predaj v predajných automatoch

Známy špecialista spracoval v prehľadnej forme príručku o správnych postupoch pri výrobe zmrzliny a v cukrárenskej a lahôdkárskej výrobe, ktorú hlavný hygienik SR odporúča ako metodickú pomôcku k uplatneniu systému HACCP. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
26,16€
21,71€

Feynmanovy přednášky z fyziky 3 (Richard P. Feynman)

Richard Phillips Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands, Nakladatelství Fragment (2013)
Pro někoho je fyzika jen školní předmět, pro někoho je koníčkem a pro jiného dokonce vášní. Richard P. Feynman o ní dokázal...

Pro někoho je fyzika jen školní předmět, pro někoho je koníčkem a pro jiného dokonce vášní. Richard P. Feynman o ní dokázal mluvit s takovým zaujetím, že jeho přednášky patřily k těm nejvyhledávanějším a jejich knižní vydání se stalo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,99€
16,59€

Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru

Znalosť problematiky štátnej služby a právnej úpravy služobného pomeru príslušníkov Policajného zboru tvorí základný a neodmysliteľný rámec vedomostí, ktoré si musí osvojiť každý jednotlivec, uvažujúci nad pôsobením v štruktúrach Policajného zboru... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
34,00€
32,30€

Chémia potravín

Chémia potravín

Vysokoľkolská učebnice poskytuje študentom komplexný prehľad súčasných poznatkov o chemickom zložení potravinových surovín a potravín, o ich biochemických a mikrobiologických vlastnostiach, ako aj o významných chemických reakciách... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
15,10€

Fyzika II. (Pavol Petrovič) [SK]

Pavol Petrovič, EQUILIBRIA (2015)
Učebnica oboznamuje čitateľov so základmi modernej fyziky a kvantových počítačov v rozsahu umožňujúcom pochopiť súčasné...

Učebnica oboznamuje čitateľov so základmi modernej fyziky a kvantových počítačov v rozsahu umožňujúcom pochopiť súčasné predstavy o fyzikálnom obraze sveta a interdiisciplinárne väzby fyziky s ostatnými vedami, predovšetkým informatikou. Je koncipovaná... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,90€
16,52€

Frazeológia (Gabriela Magalová) [SK]

Gabriela Magálová, Trnavská univerzita - Filozofická fakulta (2017)
pre pedagogickú prax Publikáciu možno použiť ako učebný text a zároveň aj ako metodický (mini) manuál. Je rozčlenená do...

Frazeológia je jednou z oblastí, ktorá poskytuje želateľnú arénu stretu jazyka, literatúry, histórie a myslenia národa. Tieto učebné texty chcú ponúknúť materiál primárne určený študentom pedagogických fakúlt, ktorí budú vzdeláva Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,00€
4,15€

Makroregiony světa

Jiří Anděl, Ivan Bičík, Jan Daniel Bláha, Karolinum (2019)
Nová regionální geografie

Publikace představuje moderní pojetí regionální geografie a její výuky. Svět je zde diferencován do deseti relativně homogenních makroregionů, jejichž určení vychází z koncepce amerických geografů... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
40,05€
33,24€

Kostra a svalstvo človeka

Kostra a svalstvo človeka

Holman (2011)

Doplnok k štúdiu biológie a medicíny pre študentov. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
1,96€

Farmakochemie

Farmakochemie

František Hampl, Vydavatelství VŠCHT (2015)
3. upravené a rozšířené vydání

Třetí upravené a rozšířené vydání publikace Farmakochemie autorů Františka Hampla, Stanislava Rádla a Jaroslava Palečka vychází z předešlých vydání z let 2002 a 2007. Základní struktura knihy zůstala zachována, nové vydání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
41,30€

Odhalené tajomstvá chémie

Kniha je multidisciplinárnym dielom, ktorého spoločným menovateľom je chémia. Je spracovaná odborníkmi dlhodobo pracujúcimi v tej-ktorej z mnohých oblastí vedy. Jej cieľom je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
15,00€
12,45€

Informatika

Informatika

Vysokoškolská učebnica je vyústením poznatkov viacročného pôsobenia uvedených autorov v manažérskej, informačnej, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,10€