💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Iné učebnice

Našli sme 208 titulov

Podnikové hospodárstvo

Helena Majdúchová, Wolters Kluwer (2018)
Praktické príklady a kontrolné testy

Praktikum Podnikové hospodárstvo. Praktické príklady a kontrolné testy má charakter pracovného zošita. Je rozdelené na 11... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,20€
12,54€

Základy marketingu I.

Cieľom prvej časti učebných textov je oboznámenie sa s problematikou základných úloh, ktoré stoja pred marketingovými manažérmi. Tieto sa týkajú najmä informačnej stránky obchodnej (odbytovej) politiky podniku, ktorá má za úlohu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
5,31€
4,94€

Modely strategického myšlení v agribusinessu

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
7,05€
6,56€

Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu

Učebnica poskytuje informácie z odborných znalostí v oblasti Ekonomiky podniku a Manažmentu podniku náklady, kalkulácie rozpočtov, podnikové financie, logistiky, manažmentu ľudských zdrojov atď... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
44,00€
40,92€

Logistika

Integrovaný logistický systém, zhodnocovací a informační stránka. Cíle a kriteria logistického řízení materiálového toku. Nákupní, výrobní a distribuční strategie. Logistický informační systém. Řízení zásob. Skladování.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
17,16€
15,96€

Příklady z managementu a jejich řešení

Jaromír Veber, Fortuna (1998)
Pro střední školy a pro veřejnost

Obsahem učebnice je přehled manažerských funkcí, technik a dalších činností souvisejících s řízením. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
5,50€
5,12€

Strategický manažment

Jozef Papula, Zuzana Papulová, Ján Papula, Wolters Kluwer (2019)
Aktuálny koncept pre rýchlo sa približujúcu budúcnosť

Prostredie sa nepretržite mení a vyvíja, pričom zmeny v prostredí nenastupujú rovnomerne a plynulo, ale ich tempo sa stále zrýchľuje. V dôsledku toho máme v súčasnosti dojem, akoby sa budúcnosť približovala čoraz rýchlejšie. Napriek tomu stále platí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,30€
20,24€

Podnikání v globalizovaném světě

František Janatka, Wolters Kluwer ČR (2017)
Kniha představuje praktickou učební pomůcku zejména pro studenty ekonomických oborů. Autoři v knize vykládají vztah...

Kniha představuje praktickou učební pomůcku zejména pro studenty ekonomických oborů. Autoři v knize vykládají vztah podnikání a globalizace velmi komplexně; reflektují nejen finanční a ekonomické, ale rovněž... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
21,15€
20,09€

Procesný manažment

Zuzana Závadská, Veronika Korenková, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je...

Obsah publikácie je koncipovaný v súlade s najnovšími trendmi a poznatkami v oblasti procesného manažmentu. Publikácia je rozdelená do deviatich kapitol, v rámci ktorých... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,20€
8,56€

Manažment podnikových pasív

Manažment pasív ako súčasť finančného manažmentu podniku má za úlohu zabezpečovať potrebný kapitál na krytie podnikových potrieb a riadiť finančnú štruktúru podniku tak, aby... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,40€
14,63€

Manažerské účetnictví

Bohumil Král, , Management Press (2019)
4. rozšířené a aktualizované vydání

Učebnice autorského kolektivu VŠE v Praze pod vedením prof. Bohumila Krále se zabývá možnostmi tvorby a využitím systému finančních informací v řízení podnikatelského procesu z pozice managementu, jehož cílem je předložit ucelený účetní pohled na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
39,90€
37,11€

Manažérstvo kvality

Vladimír Konečný, EDIS (2017)
Systémy, princípy, postupy

Kvalita výrobkov a služieb je významným faktorom ovplyvňujúcim úroveň dopytu zákazníkov a ich spokojnosť. Vplyv faktora... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
15,40€
14,63€

Verejná a štátna služba

Jozef Kuril, Wolters Kluwer (2018)
Vybrané otázky

Verejná správa s výkonom verejnej a štátnej služby je dôležitý článok fungovania štátu, ktorý priamo zasahuje do nášho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,80€
12,16€

Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku

Milan Kubina, Viliam Lendel, EDIS (2019)
Odpovede na teoretické a praktické otázky uplatňovania riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku

Vedecká monografia Budovanie systému riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku predstavuje komplexný pohľad na problematiku efektívneho riadenia vzťahov so zákazníkmi v podniku... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,40€
12,73€

Organizácia manažérskej práce

Publikácia poskytuje pohľad na kompletnú prácu manažérov a ich kompetencie. Venuje sa osobnostným charakteristikám... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,40€
15,58€

Krízový manažment podniku

Predložená učebnica zovšeobecňuje poznatky a skúsenosti z krízového manažmentu v Slovenskej republike i v zahraničí. Poskytuje komplexný a ucelený obraz o podnikoch a ich manažmente, o predmete a funkciách krízového manažmentu a riešení nerovnovážnych... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,20€
14,44€

Ekonomický rozvoj a růst

Kniha je určena všem, kteří chtějí svá ekonomická rozhodování činit kvalifikovaně a se znalostí potřebných teoretických postulátů. Je to kniha pro top-manažery, politiky a makroekonomy, ale i pro přemýšlivé manažery a vysokoškolské studenty. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
18,24€
16,96€

Finanční průvodce nefinančního manažera

Jakub Slavík, Grada (2013)
Publikace srozumitelně, čtivě a na názorných příkladech seznamuje techniky a další odborníky bez ekonomického vzdělání se...

Publikace srozumitelně, čtivě a na názorných příkladech seznamuje techniky a další odborníky bez ekonomického vzdělání se základy finančního řízení podniků a projektů. Díky knize čtenář porozumí základním principům finančního řízení v obvyklých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
6,26€
5,82€

Management: Základy managementu

Jaroslav Zlámal, Jana Bellová, Petr Bačík, Computer Media (2016)
Cvičebnice navazuje na učebnici managementu a poskytuje širokou škálu nejrůznějších praktických příkladů, s nimiž se lze v...

Řešení k cvičebnici managementu je určeno nejen učitelům, ale i všem, kdo si chtějí ověřit své dovednosti v oblasti managementu. Kromě řešení je v knize stručně vysvětleno, jak v daném případě postupovat. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
8,93€
8,30€

Základy marketingu - Učebnice učitele

Marek Moudrý, Computer Media (2008)
Vyučující má obsahově k dispozici učebnici pro studenty, která je obsahem i rozložením stránek totožná s žákovskou učebnicí....

Vyučující má obsahově k dispozici učebnici pro studenty, která je obsahem i rozložením stránek totožná s žákovskou učebnicí.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
15,01€
13,96€