Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Skriptá

Našli sme 13 titulov

International Investing and Market Risk in Practical Examples

Skripta prezentují vybrané aspekty investování a řízení rizik přístupnou formou, aniž by při tom docházelo k nemístnému zjednodušování. Důraz je kladen na reálná tržní data z českého prostředí z let 2014–2017 a na metody... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,56€
17,55€

Softvérové inžinierstvo v otázkach a odpovediach

Skripá STU v Bratislave Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,09€
12,17€

Příběh antické filosofie (Peter Zamarovský)

Peter Zamarovský, CVUT Praha (2005)
antická filosofie pro nefilosofy

Publikace je zamýšlena jako studijní pomůcka pro studenty ČVUT i ostatních technických vysokých škol, ale i pro širší okruh... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
22,56€
20,98€

Ekonomie II - Makroekonomie

Učební text Ekonomie II - Makroekonomie je určen posluchačům humanitního předmětu Ekonomie, posluchačům doktorského studia oboru ekonomika a řízení potravinářského podniku a dále zainterosovaným kruhům ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,56€
16,33€

Ekonomie I: Mikroekonomie

Učební text Ekonomie I - Mikroekonomie je určen posluchačům humanitního předmětu EKONOMIE, posluchačům doktorského studia oboru ekonomika a řízení potravinářského podniku a ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
18,18€
16,91€

Podnikateľská etika

Každá ľudska aktivita je regulovaná určitými pravidlami či zvyklosťami. Nejde pritom len o taxatívne vymedzenie pravidla v podobe zákonov, noriem, smerníc, či predpisov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,30€
8,84€

Európske menové právo a menové právo na Slovensku

Menové právo Slovenskej republiky je v súčasnosti tvorené európskym menovým právom, ktoré právne predpisy tvorené slovenskými orgánmi len minimálne dopĺňajú. Preto možno povedať, že na Slovensku sa v celosti a bez výhrad uplatňuje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,70€
13,67€

Environmentálna ekonomika a manažment

Environmentálna ekonomika a manažment

Východisko zo stále sa zhoršujúceho stavu životného prostredia predpokladá náležité reflektovanie jeho dopadov nielen v myslení ľudí, ale i v ekonomickom a politickom rozhodovaní na všetkých úrovniach riadenia za účelom a v záujme... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
6,97€

Dlhové financovanie

Skriptum Dlhové financovanie je určené poslucháčom tretieho ročníka bakalárskeho štúdia Katedry ekonomiky na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity a je zamerané na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,00€
9,50€

Podniková ekonomika

Předkládaný text Podniková ekonomika vychází z tradice výuky ekonomiky pro neekonomické specializace studentů Vysoké školy chemicko–technologické v Praze... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,70€
11,81€

Účtovníctvo a kontrola nákladov

Účtovníctvo a kontrola nákladov

Úloha účtovných informácií v riadiacej činnosti podniku je nepostrádateľná. Úspešnosť firmy na trhu je ovplyvnená množstvom faktorov, kde informácie majú svoje nezastupiteľné miesto... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,23€

Základy práva pre ekonómov, 2010 (Mikuláš Sabo – Dušan Holub)

Základy práva pre ekonómov, 2010 (Mikuláš Sabo – Dušan Holub)

Mikuláš Sabo, Dušan Holub, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2010)
Učebné texty poskytujú študentom ekonómie nevyhnutný teoretický výklad základných právnych otázok dôležitých z hľadiska ich...

Učebné texty poskytujú študentom ekonómie nevyhnutný teoretický výklad základných právnych otázok dôležitých z hľadiska ich... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€

Economy in English

Economy in English

Odborné ekonomické texty obsažené v publikaci mají sloužit jako pomůcka v kurzech pro ekonomicky zaměřené studenty. Rozsah textů je koncipován na 1 semestr. Obsah jednotlivých částí vychází z původních materiálů a byl dále zpracován ve formě cvičení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,28€