🎬 Najväčšie FILMOVÉ zľavy roka!

Technické odbory

Našli sme 930 titulov

Lampy verejného osvetlenia v Bratislave

Martin Nýdr, STU (2019)
Sprievodca premenami vererjného osvetlenia hlavného mesta SR

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
28,80€
26,78€

Vybrané kapitoly z teoretické fyziky I

První díl učebnice určené pro vysokoškolské studenty fyziky i další zájemce. Obsahuje základní partie z teoretické mechaniky, kvantové teorie a matematiky pro fyziky. Text je doplněný stručnými životopisy některých významných ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,86€
16,61€

Programování v C#

Miroslav Virius, Grada (2020)
od základů k profesionálnímu použití

Přehledná a praktická učebnice programování v jazyku C# pro začátečníky i pro uživatele ostatních programovacích jazyků, která vás naučí základy ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
18,75€
17,81€

Príručka na vypracovanie plánu správnej výrobnej praxe (HACCP)

Ján Ondrejka, , Epos (2004)
Výroba a predaj mäsa a mäsových výrobkov

Na základe požiadaviek z praxe spracoval MUDr. Ondrejka publikáciu Príručka pre uplatnenie princípov HACCP pri výrobe mäsa a mäsových výrobkov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,07€
14,95€

Konštrukčná geometria - Pracovné listy

Konštrukčná geometria - Pracovné listy

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
2,82€

Šport na STU v Bratislave včera a dnes

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
18,33€
17,05€

Cvičení k programování pro .NET

Výukový text ke cvičením z předmětu Programování pro .NET. Na příkladu vývoje aplikace pro kreslení únikových fraktálů ukazuje principy návrhu aplikací, tvorby grafického uživatelského rozhraní, práce s reflexí, se... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,63€
17,33€

Fyzikální měření

Skripta pro studenty VSB TU Ostrava. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,98€
9,28€

Integrovaný manažment povodia

Silvia Kohnová, STU (2013)
Vybrané problémy

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
10,73€
9,98€

Nízkoenergetická, zelená, udržateľná

skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
26,18€
24,35€

Zdravotnické stavby

Učební texty jsou určeny pro posluchače Fakulty architektury Českého vysokého... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
33,83€
31,46€

Historie předpjatého betonu

Historie předpjatého betonu

Jan Vítek, Informační centrum ČKAIT (2016)
Monografická publikace souhrnně pojednává o předpjatém betonu od jeho počátku až do 90. let 20. století. Je rozdělena do 13...

Monografická publikace souhrnně pojednává o předpjatém betonu od jeho počátku až do 90. let 20. století. Je rozdělena do 13 kapitol, které se týkají např. počátků předpjatého betonu, mostů z prefabrikovaných nosníků, monolitických i segmentových...4916 Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
24,44€

Trendy technického a odborného vzdelávania v súčasnej škole

Cieľom monografie je analyzovať a sumarizovať technické a odborné vzdelávanie v súčasnej škole. Približuje nové trendy a prístupy v technickom a odbornom vzdelávaní s využitím IKT a novších koncepcií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,40€
11,53€

Základy štatistickej analýzy

Ivan Janiga, STU (2016)
zbierka úloh

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
16,64€
15,48€

Tvorba riadiacich algoritmov pre automatickú paletizáciu

Skriptá STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
8,34€
7,76€

Základy štatistickej analýzy

Ivan Janiga, STU (2013)

Skriptá pre študentov STU v Bratislave. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,43€
9,70€

Klimatizace

František Drkal, ČVUT (2020)
2. přepracované vydání

Skripta pro předmět Klimatizace v oboru Technika životního prostředí, vyučovaný na Fakultě strojní ČVUT v Praze. Učební text může být využit i v předmětu Větrání a klimatizace v mezifakultním oboru Inteligentní budovy na ČVUT... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,67€
9,92€

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Učebnica sa venuje analýze kmitov, mechanického a elektromagnetického vlnenia a ich využitia v medicíne. V jednotlivých kapitolách sa vychádza z teoretických základov problematiky a opisuje sa využitie príslušných disciplín v lekárskej... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
31,00€

Materiály v protipožiarnej ochrane

Učebnica je súhrnom základných poznatkov o surovinových zdrojoch, stručných princípoch technologických výrobných postupov a vlastnostiach výbraných skupín materiálov ako je kamenivo, maltoviny, kaučuk, kožu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
26,00€
24,18€

Rekuperačné lanové zariadenia

Vysokoškolská učebnica poskytuje poznatky o nových prístupoch ku stavbe strojov zariadení RELAZ, ktorých technické riešenie je založené na použití výkonového akumulátora energie, výhody nového prístupu sa prejavujú predovšetkým ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
26,00€
24,18€