Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Manažment, Marketing

Našli sme 197 titulov

Strategické myslenie manažérov (Jozef Papula, Zuzana Papulová)

Jozef Papula, Zuzana Papulová, Kartprint (2011)
Za tajomstvami strategického myslenia

Publikácia dekana Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a súčasne vedúceho Katedry stratégie a podnikania... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,00€
12,09€

Riadenie ľudských zdrojov (Zuzana Joniaková; Rudolf Gálik; Jana Blštáková) [SK]

Zuzana Joniaková, Rudolf Gálik, Jana Blštáková, Natália Tarišková, Wolters Kluwer (2016)
Publikácia je štruktúrovaná do trinástich kapitol, ktoré sa venujú príslušným funkciám riadenia ľudských zdrojov a sú...

Publikácia je štruktúrovaná do trinástich kapitol, ktoré sa venujú príslušným funkciám riadenia ľudských zdrojov a sú doplnené o časti zaoberajúce sa najnovšími trendmi a aktuálnymi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
19,90€
18,91€

Moderní metody řízení nákladů (Popesko Boris, Papadaki Šárka,)

Boris Popesko, Šárka Papadaki, Grada (2016)
Kniha zkušených autorů je ojedinělá tím, že představuje moderní a alternativní metody řízení nákladů, které nejsou v...

Kniha zkušených autorů je ojedinělá tím, že představuje moderní a alternativní metody řízení nákladů, které nejsou v tuzemsku příliš známé. Přináší přehled metod nákladového řízení, který reflektuje světové trendy v manažerském účetnictví, jeho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
16,99€
15,80€

Marketing neziskových organizácií, športu a kultúry (Mária Tajtáková, Jana Nová)

Mária Tajtáková, Jana Nová, Ladislav Bedřich, Wolters Kluwer (2016)
Publikácia sa odborným spôsobom zaoberá možnosťami uplatnenia marketingovej filozofie v oblasti neziskového sektora, športu...

Publikácia sa odborným spôsobom zaoberá možnosťami uplatnenia marketingovej filozofie v oblasti neziskového sektora, športu a kultúry. Jej cieľom je poukázať na tie marketingové... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
11,90€
11,31€

Finančno-ekonomická analýza podniku (Karol Zalai)

Finančno-ekonomická analýza podniku (Karol Zalai)

Karol Zalai, Sprint dva (2016)
9. prepracované a rozšírené vydanie Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných...

Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,40€

Manuál technické analýzy

Ludvík Turek, Czechwealth (2008)
Cesta k profitu na burze

Z obsahu: Co je to technická analýza?; Dowova teorie; Tržní trendy a cykly; Grafické pomůcky v technické analýze; Technické indikátory; Market profile; ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
43,82€
40,75€

Podniková diagnostika (Anna Neumanová a kolektív)

Anna Neumannová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Vysokoškolská učebnica Podniková diagnostika predstavuje prvý komplexný pohľad na problematiku podnikovej diagnostiky ako...

Vysokoškolská učebnica Podniková diagnostika predstavuje prvý komplexný pohľad na problematiku podnikovej diagnostiky ako vednej disciplíny v rámci podnikovohospodárskych náuk... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,49€
6,04€

Management (James H. a kolektiv Donelly)

J. H. Donelly, J. L. Gibson, J. M. Ivancevich, Grada (2003)
Management GRADA - GRADA - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 824 str. - ISBN: 80-7169-422-3 - Kniha

Nejlepší světová učebnice managementu!... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
45,45€
42,27€

Management (Jaroslav Zlámal; Petr Bačík; Jana Bellová) [CZ]

Jaroslav Zlámal, , Computer Media (2011)
Moderní učebnice managementu pro střední školy. Učebnice je určená všem studentům, jejichž studijní obor zahrnuje tematiku...

Moderní učebnice managementu pro střední školy. Učebnice je určená všem studentům, jejichž studijní obor zahrnuje tematiku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,01€
9,31€

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,62€
13,60€

Manažérstvo rizík 2 (Hana Pačaiová)

Podpora implementácie ISO 31000. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,30€
11,44€

Riadenie 1 (Štefan Kassay) [SK]

Riadenie 1 (Štefan Kassay) [SK]

Štefan Kassay, VEDA (2013)
vodcovia a manažéri

Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
4,90€

Management, marketing a ekonomika sportu (Jana Nová; Oldčich Racek; Jiří Novotný

, Masarykova univerzita (2017)
V porovnání s dostupnými texty publikací s problematikou managementu sportu v České republice je pojetí monografie svým...

V porovnání s dostupnými texty publikací s problematikou managementu sportu v České republice je pojetí monografie svým způsobem výjimečné. Odlišnost je dána tím, že se věnuje všem vědním disciplínám, které do problematiky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,63€
12,68€

Manažérstvo kvality (Vladimír Konečný)

Vladimír Konečný, EDIS (2017)
Systémy, princípy, postupy

Kvalita výrobkov a služieb je významným faktorom ovplyvňujúcim úroveň dopytu zákazníkov a ich spokojnosť. Vplyv faktora... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,40€
14,63€

Kontrolovanie v manažmente (Juraj Mišún, Ivana Mišúnová Hudáková)

Autori publikácie doc. Ing. Juraj Mišún, PhD. a doc. Ing. Ivana Mišúnová Hudáková, PhD. sú skúsení vysokoškolskí pedagógovia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
12,00€
13,00€

Metódy posudzovania rizík v rozhodovacích procesoch

Manažérstvo rizík, najmä oblasť analýzy a posudzovania rizík, je skloňované v súčasnosti veľmi často v mnohých vedných odboroch a disciplínach. Globalizáciou a vďaka... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,10€
21,48€

Obchodný manažment (Viera Čihovská; Monika Matušovičová) [SK]

Viera Čihovská, Monika Matušovičová, Wolters Kluwer (2016)
Cieľom autoriek publikácie je priblížiť a vysvetliť problematiku manažmentu a jeho funkcií v obchodných firmách podľa...

Cieľom autoriek publikácie je priblížiť a vysvetliť problematiku manažmentu a jeho funkcií v obchodných firmách podľa najnovších prístupov, ktoré integrujú jednotlivé... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
15,50€
14,73€

Marketing v službách (Mária Rostášová, Iveta Kremeňová)

Mária Rostášová, Iveta Kremeňová, EDIS (2017)
Algoritmy marketingových činností

S pojmom marketing sa stretávame v množstve kníh, článkov a pri mnohých diskusiách. Autorkám tejto publikácie ide o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
14,80€
14,60€

Strategický manažment (Štefan Hittmár) [SK]

Strategický manažment (Štefan Hittmár) [SK]

Hlavným poslaním tejto vysokoškolskej učebnice je obohatiť informačnú a poznatkovú základňu v problematike dlhodobého riadenia systémov spoločenskoekonomických v strategickom manažmente. Je určená najmä pre vzdelávanie študentov Žilinskej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,15€

Podnikové hospodárstvo pre manažérov

Vysokoškolská učebnica Podnikové hospodárstvo pre manažérov obsahuje základy podnikovej ekonomiky ako spoločensko-vednej disciplíny, ktorej predmetom skúmania je podnik. Tvorí ju 11 kapitol, v rámci ktorých autorky ponúkajú pohľad na zložky podniku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,80€
14,00€