💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Ekonómia

Našli sme 585 titulov

Podnikové hospodárstvo

Helena Majdúchová, Wolters Kluwer (2020)
Praktické príklady a kontrolné testy

Praktikum Podnikové hospodárstvo. Praktické príklady a kontrolné testy má charakter pracovného zošita. Je rozdelené na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,40€
12,46€

Mikroekonómia

Publikácia je určená predovšetkým študentom vysokých škôl prvého a druhého stupňa štúdia, ale aj širokej verejnosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,80€
18,41€

Občianske právo hmotné

Ján Lazar, IURIS LIBRI (2018)
1. a 2. zväzok - Druhé, doplnené a prepracované vydanie

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
75,00€
67,50€

Ekonomika verejného sektora

Elena Beňová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Publikácia nadväzuje na rovnomennú učebnicu, ktorá sa pokúsila zhrnúť tradičné teoretické poznatky o verejnom sektore a...

Publikácia nadväzuje na rovnomennú učebnicu, ktorá sa pokúsila zhrnúť tradičné teoretické poznatky o verejnom sektore a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,75€
2,56€

Finančná analýza podniku

Finančná analýza predstavuje významnú súčasť podnikového riadenia. Zaujíma kľúčové postavenie pri hodnotení súčasného a predvídaní budúceho vývoja, a to nielen podniku, ale aj celého odvetvia národného hospodárstva. Zároveň poskytuje nenahraditeľné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,60€
14,82€

Účtovníctvo vlastníckych transakcií

Katarína Máziková, , Wolters Kluwer (2016)
Učebnica rieši problematiku obchodných spoločností z účtovného hľadiska. Je rozdelená do siedmich kapitol.V jednotlivých...

Učebnica rieši problematiku obchodných spoločností z účtovného hľadiska. Je rozdelená do siedmich kapitol. V jednotlivých kapitolách nájdete charakteristiku účtovných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,95€
14,20€

Medzinárodné finančné centrá

Cieľom monografie je predovšetkým poukázať na faktory, ktoré ovplyvnili tvorbu a fungovanie medzinárodných finančných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,94€
2,73€

Ekonómia praktikum - Ekonomická teória (I. a II.)

Ekonómia praktikum - Ekonomická teória (I. a II.)

Praktiká Ekonomická teória 1 a Ekonomická teória 2 sú koncipované tak, aby študenti, ktorí s ním budú pracovať, mali možnosť postupne sa oboznamovať s problematikou, vnímať súvislosti a dokázať aj interpretovať nové poznatky, formulovať vlastné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,80€

Účtovníctvo I (cvičebnica A)

Darina Saxunová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
7. doplnené a prepracované vydanie Publikácia obsahuje v úvode každej kapitoly stručné teoretické zhrnutie danej...

Publikácia obsahuje v úvode každej kapitoly stručné teoretické zhrnutie danej problematiky a časť otázok, cvičení a riešených a neriešených príkladov. V závere... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,22€
17,87€

Odhalená ekonómia

Charles Wheelan, Kalligram (2012)
Jedinečná kniha, ktorá odhaľuje ekonómiu ako zrozumiteľnú vedu a zároveň ponúka koncentrovaný prehľad základných...

Jedinečná kniha, ktorá odhaľuje ekonómiu ako zrozumiteľnú vedu a zároveň ponúka koncentrovaný prehľad základných ekonomických poznatkov. Vo Wheelanovom prerozprávaní stráca ekonómia prívlastky nudnosti a nejasnosti a stáva sa vzrušujúcou cestou poznania. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,30€

Daňové právo na Slovensku a v EÚ

Učebnica Daňové právo na Slovensku a v EÚ komplexne spracováva takmer všetky aspekty zdaňovania a ich právneho vyjadrenia nielen z pohľadu vnútroštátnej právnej regulácie, ale i v širšom, minimálne úniovom pohľade. Prvá časť sa zameriava na teoretické... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,70€
27,62€

Trestní právo hmotné

Petra Polišenská, , Wolters Kluwer (2016)
Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury trestního práva hmotného za období od...

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury trestního práva hmotného za období od ledna 2014 do května 2015. Jednotlivé judikáty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,20€
12,54€

Zástavní právo v novém občanském zákoníku

Lukáš Vymazal, Wolters Kluwer (2015)
Kniha obsahuje podrobný výklad úpravy zástavního práva v novém občanském zákoníku, a to včetně vybrané - nadále použitelné -...

Kniha obsahuje podrobný výklad úpravy zástavního práva v novém občanském zákoníku, a to včetně vybrané – nadále použitelné – judikatury. Text publikace je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
30,49€
28,97€

Vlivy ekonomické krize na změnu chování management hotelových a gastronomických zařízení

Vlivy ekonomické krize na změnu chování management hotelových a gastronomických zařízení

Odborná monografie se zabývá managementem hotelových a gastronomických zařízení. Novost přístupu autora k tématu spočívá v tom, že má zájem postihnout dopad ekonomické krize právě na oblast hotelnictví a jeho managementu. Kniha je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
14,85€

Finanční účetnictví - pracovní sešit 2020

Jedná se o pracovní sešit, který na úvod každé kapitoly obsahuje shrnutí teorie a na něj navazují řešené příklady a úlohy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
14,05€
13,07€

Úvod do matematické ekonomie pro ekonomy

Mirko Frýba je již léta učitelem a přátelským rádcem žáků v Asii, Americe, Evropě a zejména v České republice. Vyučuje svěžím způsobem buddhistické techniky zvládání života a meditace. Jeho kniha k tomu přináší cenné návody... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,05€
3,77€

Management a ekonomika podniku

Management a ekonomika podniku

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
12,91€

Matematika 2

I. Sýkorová, J. Klůfa, Professional Publishing (2018)
Pro Vysokou školu ekomomickou

Kniha je určena nejen studentům VŠE, ale i těm, kteří budou matematiku na vysoké škole potřebovat a chtějí se připravit na přijímací testy. Z obsahu: Základy lineární algebry... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
18,71€
17,77€

Aukce

Petr Fiala, Professional Publishing (2012)
Teorie a praxe

Tato publikace je jedním z výsledků projektu Koombinatorickej aukce - modelování a analýzy. Kniha je určena pro výzkumníků, ekonomy, systémových pracovníků, manažerů, studentů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,61€
10,80€

Geografie maloobchodu a spotřeby

Jana Spilková, Karolinum (2012)
Odvětví maloobchodu prošlo během posledních dvaceti let řadou radikálních změn, které se dotkly nejen vlastnické a...

Publikace si klade za cíl přiblížit studentům geografie a příbuzných oborů, jakož i ostatním čtenářům atraktivní a aktuální odvětví geografie maloobchodu spotřeby... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,69€
11,80€