Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Právo

Našli sme 880 titulov

Praktická učebnica kliniky trestného práva procesného

Ondrej Laciak, Wolters Kluwer (2019)
Prípady a vzory vybraných procesných úkonov

Učebnica má ambíciu byť pomôckou pre klinické vzdelávanie študentov právnických fakúlt najmä z trestného práva procesného, ako aj podkladom pre simulované trestné procesy. Publikácia umožňuje časť praktických prípadov použiť aj pre klinickú výučbu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,40€
10,55€

Základy práva pre ekónomov (kolektív)

Dušan Holub, Mária Veterníková, Marián Kropaj, Hana Magurová, Andrea Slezáková, Katarína Bartalská, Wolters Kluwer (2016)
Právo nie je len pre právnikov. Na trhu práce v podstate nenájdeme pozície, ktoré by si nevyžadovali v menšej alebo väčšej...

Právo nie je len pre právnikov. Na trhu práce v podstate nenájdeme pozície, ktoré by si nevyžadovali v menšej alebo väčšej miere znalosť a uplatňovanie práva. Preto je základná právna... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
14,00€
13,30€

Štátoveda (Ľubor Cibulka)

Ľubor Cibulka, Wolters Kluwer (2017)
Učebnica

Učebnica Štátovedy obsahuje teoretické i praktické poznatky o štáte, o jeho základoch, o fungovaní jeho ústavy, ústavného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,90€
15,11€

Správne právo procesné (Radomír Jakab, Peter Molitoris)

Vysokoškolská učebnica Správne právo procesné sa zameriava, ako to vyplýva aj z jej názvu, na analýzu správneho práva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,00€
15,77€

Trestné právo procesné I (Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora)

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2017)
Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo...

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
27,50€
26,13€

Trestné právo v zdravotníctve, 2. vydanie (Pavol Kádek) [SK]

Pavol Kádek, Wolters Kluwer (2017)
Publikácia s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ z roku 2015 sa pomerne rýchlo vypredala a bolo najmä zo strany študentov...

Publikácia s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ z roku 2015 sa pomerne rýchlo vypredala a bolo najmä zo strany študentov zdravotníckych študijných odborov apelované na to, že... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,30€
13,59€

Ústavné právo Európskej únie

Vysokoškolské učebné texty sú adresne koncipované pre študentov Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci výučby vybraných predmetov čomu zodpovedajú a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
8,22€

Svetové dejiny štátu a práva (Erik Štenpien)

Predkladané vysokoškolské učebné texty sú druhým prepracovaným a značne doplneným vydaním starších skrípt, ktoré sú povinnou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,30€
6,06€

Aktuálne otázky teórie práva

Prekladaná učebnica „Aktuálne otázky teórie práva“ predstavuje primárne pomôcku pre študentov druhého semestra štúdia práva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
13,78€

Metodológia vedeckej práce

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Štefan Siskovič, Wolters Kluwer (2019)
(pre potreby právnického štúdia)

Učebný text vyjadruje úsilie autorov o prehľadné, stručné a zrozumiteľné vysvetlenie základov tvorby vedeckej a odbornej práce. Výklad vychádza z predpokladu, že myšlienkové postupy a ani výskum, ktoré využíva a realizuje študent píšuci záverečnú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
14,25€

Ústavné právo (Daniel Krošlák) [SK]

Daniel Krošlák, , Wolters Kluwer (2016)
Predkladaná publikácia venujúca sa ústavnému právu vznikla ako výsledok niekoľkoročnej snahy pomerne širokého kolektívu...

Predkladaná publikácia venujúca sa ústavnému právu vznikla ako výsledok niekoľkoročnej snahy pomerne širokého kolektívu strednej a mladšej generácie odborníkov a odborníčok... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
20,70€
19,67€

Trestné právo hmotné (Ingrid Mencerová)

Ingrid Mencerová, Heuréka (2018)
Osobitná časť

Autorský kolektív predkladá vysokoškolskú učebnicu „Trestné právo hmotné. Osobitná časť. 2. aktualizované a prepracované... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
30,00€
24,90€

Praktikum z trestného práva hmotného (Jozef Záhora a kolektív)

Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2017)
Druhé doplnené a aktualizované vydanie Učebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov...

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,20€
14,44€

Principy dobré správy

Předkládaná monografie má být do jisté míry odpovědí na volání správní vědy, podle níž „jde o to učinit působení principů dobré správy více zjevným, a také systematickým“. Ve svém úsilí napomoci dosažení tohoto cíle se autor vydal cestou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
20,68€
17,16€

Rímsko-právne kauzy (Pavol Judiak, Ivan Haramia)

Rímsko-právne kauzy (Pavol Judiak, Ivan Haramia)

Pavol Judiak, Ivan Haramia, Vysoká škola Danubius (2010)
Prírady z vecného a záväzkového práva

Tieto učebné texty zodpovedajú samotnému duchu rímskej právnej vedy. Rímske právo dnes už nie je bezprostredne aplikované,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,70€

Antológia k dejinám právneho a politického myslenia

Predkladaná publikácia predstavuje výber najvýznamnejších ideových iniciatív. Zámerom zostaviteľov je oboznámiť študentov práva s dedičstvom politickej, právnej a sociálnej filozofie a zároveň poukázať na konfrontáciu rôznych stanovísk a na rozličné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
13,78€

Medzinárodné právo verejné (Ján Klučka)

Ján Klučka, Wolters Kluwer (2017)
Všeobecná a osobitná časť

V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), tretie, doplnené a prepracované vydanie, je obsiahnutý... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,00€
19,95€

Prípadové štúdie z obchodného práva

Publikácia je zameraná na precvičenie ustanovení Obchodného zákonníka, upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností, družstvo a obchodné záväzkové vzťahy. Jednotlivé otázky a príklady vychádzajú z praktických poznatkov autorov. Účelom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,50€
13,78€

New Introduction to Legal English I. (Sean W. Davidson) [CZ]

Marta Chromá, Jana Dvořáková, Sean W. Davidson, Karolinum (2011)
Rozdělení práva na právo soukromé, veřejné a mezinárodní atd. Jednotlivé lekce přinášejí praktická cvičení opatřená klíčem a...

Rozdělení práva na právo soukromé, veřejné a mezinárodní atd. Jednotlivé lekce přinášejí praktická cvičení opatřená klíčem a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,16€
14,24€

Základy práva a ochrana spotrebiteľa - 8. vydanie

Alexandra Krsková, Darina Krátka, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2009)
Pre stredné školy schválilo Ministerstvo školstva a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy.

Pre stredné školy schválilo Ministerstvo školstva a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,20€
3,49€