Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Vysoké školy

Našli sme 4359 titulov

Metodológia vedeckej práce

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Štefan Siskovič, Wolters Kluwer (2019)
(pre potreby právnického štúdia)

Učebný text vyjadruje úsilie autorov o prehľadné, stručné a zrozumiteľné vysvetlenie základov tvorby vedeckej a odbornej práce. Výklad vychádza z predpokladu, že myšlienkové postupy a ani výskum, ktoré využíva a realizuje študent píšuci záverečnú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
15,00€
14,25€

Krízové riadenie podnikov

Vysokoškolská učebnica má prispieť ku skvalitneniu vyučovania predmetu Krízové riadenie podnikov. Učebnicu môžu využiť aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
23,10€
19,64€

Výkonová elektronika

Skripta určená především jako základní učební pomůcka ke studiu předmětu B1B14ZVE "Základy výkonové elektroniky" bakalářského studijního programu a předmětu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
17,77€
15,10€

Nové metódy a nástroje v manažérskom rozhodovaní

Moderné manažérske metódy sú súčasťou moderného manažmentu a ich rozvoj je nevyhnutne spätý s novými poznatkami manažérskej teórie a praxe. .. rôznych oblastiach spoločenského... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,95€
5,91€

Štatistické metódy v ekonomických vedách

, Elfa (2019)

Vysokoškolská učebnica... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
7,70€
6,55€

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989

Přehled hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989

Publikace představuje studijní příručku k problematice hospodářských a sociálních dějin českých zemí do roku 1989. Je primárně určena studentům příslušných studijních oborů na FF OU... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
10,26€

Daňové právo na Slovensku a v EÚ

Učebnica Daňové právo na Slovensku a v EÚ komplexne spracováva takmer všetky aspekty zdaňovania a ich právneho vyjadrenia nielen z pohľadu vnútroštátnej právnej regulácie, ale i v širšom, minimálne úniovom pohľade. Prvá časť sa zameriava na teoretické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
29,70€
27,62€

Feynmanovy přednášky z fyziky 1

Richard Phillips Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands, Nakladatelství Fragment (2013)
Pro někoho je fyzika jen školní předmět, pro někoho je koníčkem a pro jiného dokonce vášní. Richard P. Feynman o ní dokázal...

Pro někoho je fyzika jen školní předmět, pro někoho je koníčkem a pro jiného dokonce vášní. Richard P. Feynman o ní dokázal mluvit s takovým zaujetím, že jeho přednášky patřily k těm nejvyhledávanějším... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,49€
22,78€

Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory (Andrea Čalkovská a kolektív)

Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,00€
8,37€

Ústavné právo (Daniel Krošlák) [SK]

Daniel Krošlák, , Wolters Kluwer (2016)
Predkladaná publikácia venujúca sa ústavnému právu vznikla ako výsledok niekoľkoročnej snahy pomerne širokého kolektívu...

Predkladaná publikácia venujúca sa ústavnému právu vznikla ako výsledok niekoľkoročnej snahy pomerne širokého kolektívu strednej a mladšej generácie odborníkov a odborníčok... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
20,70€
19,67€

Klinická psychológia (Anton Heretik sr.) [SK]

Klinická psychológia (Anton Heretik sr.) [SK]

Anton Heretik sr., Anton Heretik jr., Psychoprof (2016)
Druhé, prepracované a rozšírené vydanie Po 10 rokoch vychádza dôkladne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej...

Po 10 rokoch vychádza dôkladne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice. Kolektív 20 slovenských klinických psychológov podáva erudovaný prehľad o súčasnom stave výskumu a klinickej praxe tejto oblasti aplikovanej psychológie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
69,00€

Trestné právo procesné I (Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora)

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (2017)
Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo...

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
27,50€
26,13€

Teória a didaktika športového tréningu II (Rastislav Feč)

Vrcholový šport je v dnešnej dobe na veľmi vysokej úrovni. To kladie značné nároky na športovcov, ktorí nemajú priestor na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,05€
9,50€

Manažment (Miroslav Majtán) [SK]

Manažment (Miroslav Majtán) [SK]

Miroslav Majtán, , Sprint dva (2016)
Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v...

Pojem manažment v súčasnosti, nie je iba módnou záležitosťou, ale pôsobí ako vecne ucelený a reálny faktor metódy v riadiacom systéme v kľúčovej podnikateľskej metóde, stratégie i úspechu. Autori v predkladanej vysokoškolskej publikácii poukazujú na... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,20€

Trestné právo v zdravotníctve, 2. vydanie (Pavol Kádek) [SK]

Pavol Kádek, Wolters Kluwer (2017)
Publikácia s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ z roku 2015 sa pomerne rýchlo vypredala a bolo najmä zo strany študentov...

Publikácia s názvom „Trestné právo v zdravotníctve“ z roku 2015 sa pomerne rýchlo vypredala a bolo najmä zo strany študentov zdravotníckych študijných odborov apelované na to, že... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
14,30€
13,59€

Podnikové hospodárstvo pre manažérov

Vysokoškolská učebnica Podnikové hospodárstvo pre manažérov obsahuje základy podnikovej ekonomiky ako spoločensko-vednej disciplíny, ktorej predmetom skúmania je podnik. Tvorí ju 11 kapitol, v rámci ktorých autorky ponúkajú pohľad na zložky podniku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,80€
14,00€

Radiologie pro studium i praxi (Zdeněk Seidl)

Zdeněk Seidl, , Grada (2012)
Základní učebnice v oboru obsahuje část obecnou, kde je přehledně a stručně uvedeno vymezení oboru, historie a vývoj. Jsou...

Základní učebnice v oboru obsahuje část obecnou, kde je přehledně a stručně uvedeno vymezení oboru, historie a vývoj. Jsou zde uvedeny základní poznatky, které jsou potřeba jednak k pochopení principu jednotlivých metod a postupů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
20,96€
19,49€

Manažment a financovanie v zdravotníctve (Peter Ondruš, Iveta Ondrušová)

Peter Ondruš, Iveta Ondrušová, Matica slovenská (2017)
Monografia si kladie za cieľ poskytnúť prehľadné informácie o efektívnom riadení a financovaní zdravotnej starostlivosti....

Monografia si kladie za cieľ poskytnúť prehľadné informácie o efektívnom riadení a financovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícki manažéri sú každodenne konfrontovaní s realitou a úlohami, ktoré musia riešiť, aby zabezpečili plynulý chod... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
17,50€
16,28€

Praktikum z rímskeho práva (Veronika Kleňová) [SK]

Veronika Kleňová, Wolters Kluwer (2017)
Zmyslom štúdia rímskeho práva nie je memorovanie absolútne platných pravidiel. Jeho štúdium má naopak viesť k nadobudnutiu...

Zmyslom štúdia rímskeho práva nie je memorovanie absolútne platných pravidiel. Jeho štúdium má naopak viesť k nadobudnutiu intelektuálnych zručností, prostredníctvom ktorých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
12,00€
11,40€

Somatologie

Ivan Dylevský, Grada (2019)
pro předmět Základy anatomie a fyziologie člověka

Základní učebnice předmětu Základy anatomie a fyziologie člověka od renomovaného autora učebnic a skript a přednášejícího somatologie, anatomie a kineziologie. Publikace je doplněna téměř dvěma sty obrázky, které doplňují a ilustru Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,12€
14,99€