💡Aktualita! Bezpečne a expresne kuriérom od 2,97€ 🚚

Liečba

Našli sme 93 titulov

Príručka psychiatrickej farmakoterapie

Príručka psychiatrickej farmakoterapie vznikla zo 6. vydania Psychiatrickej farmakoterapie a je koncipovaná ako krátka príručka pre prax... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,44€
13,43€

Moderní farmakoterapie v pneumologii

Martina Vašáková, , Maxdorf (2013)
Předpokladem ovšem je, aby tyto moderní postupy byly akceptovány nejen na několika špičkových pracovištích, ale v celé šíři...

Farmakoterapie nemocí plic a průdušek prodělává v posledních letech velký rozmach. Terapeutické postupy z posledních 10 let zásadně ovlivňují přístup k mnoha... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
27,07€
25,18€

Farmakoterapie dyslipidemie

Michal Vrablík, Maxdorf (2012)
Prevalence dyslipidemie v rozvinutých zemích dosáhla v průběhu posledního desetiletí rozměrů epidemie. Spolu s tím se...

Prevalence dyslipidemie v rozvinutých zemích dosáhla v průběhu posledního desetiletí rozměrů epidemie. Spolu s tím se použití hypolipidemik dostalo do nejširší medicínské praxe mnoha odborností od praktických lékařů až po specialisty... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,78€
8,17€

Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění

Jiří Vítovec, Jindřich Špinar, Grada (2017)
Třetí, zcela přepracované a doplněné vydání této úspěšné publikace komplexně zpracovává uvedenou problematiku. Monografie...

Třetí, zcela přepracované a doplněné vydání této úspěšné publikace komplexně zpracovává uvedenou problematiku. Monografie autorů z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a obou fakultních brněnských nemocnic je koncipována jako moderní praktická... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,80€
18,41€

Psychofarmakoterapie

Jan Dreher, Grada (2017)
stručně, jasně, přehledně Publikace přináší přehled farmakologie, dávkování a nežádoucích účinků u nejdůležitějších...

Publikace přináší přehled farmakologie, dávkování a nežádoucích účinků u nejdůležitějších psychofarmak orientovaný na praxi. Text je založen na jeho dlouholetých klinických zkušenostech. Autor představuje cílený výběr nejvhodnějších přípravků s ohledem... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,60€
18,23€

Lithium v léčbě poruch nálad

Při správném používání přináší lithium bezesporu nejpozoruhodnější pozitiva mezi léky předepisovanými v psychiatrii. Hlavním cílem této publikace je poskytnout pacientům a jejich rodinným příslušníkům nejnovější informace o... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,76€
5,36€

Fytoterapie perem lékaře

Karol Mika, Osveta (2018)

Praktická postgraduální příručka s nejdůležitějšími poznatky o aplikaci léčivých rostlin v terapeutické praxi. Rozebírá farmakodynamiku účinných rostlinných látek při metabolických... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,00€
32,55€

Voľné radikály a antioxidanty v medicíne (I)

Zdena Ďuračková, Slovak Academic Press (1998)
(Definícia, rozdelenie a biologický význam voľných radikálov a antioxidantov)

V súčasnosti už nie je pochýb o tom, že voľné radikály majú svoj význam v chemicky a biologicky orientovaných prírodovedných disciplínach. V minulosti sa voľné radikály nebrali v úvahu buď preto, že sa pochybovalo o ich existencii... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,25€
3,95€

Trojrozměrná konformní radioterapie karcinomu prostaty

Karel Odrážka, Galén (2002)
Radioterapie má významnou úlohu v léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty. U časného onemocnění je alternativou radikální...

Radioterapie má významnou úlohu v léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty. U časného onemocnění je alternativou radikální operace, zatímco u lokálně pokročilého karcinomu je optimální metodou k dosažení dlouhodobé místní.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,40€
8,74€

Úloha farmakoterapie v komplexní léčbě nádorů jater

Bohuslav Melichar, Galén (2007)
Zhoubné nádory patří celosvětově mezi nejčastější příčiny úmrtí. Bezprostřední příčinou úmrtí na nádorové onemocnění je...

Zhoubné nádory patří celosvětově mezi nejčastější příčiny úmrtí. Bezprostřední příčinou úmrtí na nádorové onemocnění je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
22,05€
20,51€

Autohomologní terapie v praxi

Stanislava Bannasová-Svojsíková, Argo (1999)
Cílem této publikace je sdělit základní praktické zkušenosti získané při ambulantní autohomologní léčbě mnoha tisíc...

Cílem této publikace je sdělit základní praktické zkušenosti získané při ambulantní autohomologní léčbě mnoha tisíc... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,87€
9,18€

Farmakorezistentní epilepsie

Milan Brázdil, Jan Hadač, Petr Marusič, , Triton (2011)
Monografie je obsahově komplexním textem věnovaným jednomu z nejžhavějších problémů současné epileptologie - praktické péči...

Obsah: 1. Definice farmakorezistentní epilepsie, příčiny intraktability (Brázdil, Hadač); 2. Farmakorezistentní epilepsie z pohledu experimentální epileptologie (Kubová, Mareš); ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
54,55€
50,73€

Farmakoterapie v gastroenterologii

Petr Dítě, Galén (2011)
Farmakoterapie patří v medicíně stále mezi tzv. ars medici. V posledních letech jsme svědky zavádění a využívání nových...

Farmakoterapie patří v medicíně stále mezi tzv. ars medici. V posledních letech jsme svědky zavádění a využívání nových... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
22,30€
20,74€

🍌 Odosielame o 3 dni.
32,43€
30,16€

Voľné radikály a antioxidanty v medicíne (II)

Zdena Ďuračková, Slovak Academic Press (1999)
(Význam voľných radikálov v etiológii niektorých ochorení)

Pri ochoreniach, v ktorých hrajú patologický význam voľné radikály alebo ich reaktívne metabolity, je dôležité poznať nie iba celkový antioxidačný stav organizmu, ale často je potrebné poznať hladiny aj niektorých jednotlivých.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
4,25€
3,95€

Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici

Dana Hedlová, Vlastimil Jindrák, Pavla Urbášková, Mladá fronta (2014)
Monografie poskytuje ucelený přehled postupů, metod i organizačních opatření umožňujících vytvoření funkčního a dobře...

Monografie poskytuje ucelený přehled postupů, metod i organizačních opatření umožňujících vytvoření funkčního a dobře provázaného systému odborných programů pro obě oblasti (antibiotický program, program prevence a kontroly infekcí) v konkrétním... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
40,50€
37,67€

Markova farmakoterapie vnitřních nemocí

Josef Marek, Michal Vrablík, Grada (2019)
5., zcela přepracované a doplněné vydání

Páté vydání úspěšné knihy, která poprvé má v názvu jméno svého prvního editora prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc. Tento odborný bestseller přináší přehled aktuálních farmakoterapeutických postupů v celé šíři interny a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
55,96€
52,04€

Farmakoterapie v geriatrii

Katarína Zrubáková, Štefan Krajčík, , Grada (2016)
Ojedinělá odborná publikace nabízí komplexní pohled na farmakoterapii v geriatrii i praktické návody, které mohou eliminovat...

Ojedinělá odborná publikace nabízí komplexní pohled na farmakoterapii v geriatrii i praktické návody, které mohou eliminovat problémy s ní související. Farmakoterapie je nejčastější i nejvíce problematický způsob léčby seniorů. Kniha obsahuje základní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,96€
5,70€

Individualizace farmakoterapie

František Perlík, Triton (2016)
Optimalizace léčebného účinku může být narušena variabilitou působení léčiv mezi nemocnými a někdy i rozdílným výskytem...

Optimalizace léčebného účinku může být narušena variabilitou působení léčiv mezi nemocnými a někdy i rozdílným výskytem nežádoucích účinků. Publikace uvádí základní příčiny této variability zahrnující základní charakteristiky nemocného, funkci... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,00€
6,51€

Farmakoterapie v těhotenství a při kojení

Jan Vachek, Vladimír Tesař, Maxdorf (2016)
Po úspěchu prvního vydání této mimořádně aktuální a přehledné monografie připravil autorský kolektiv vedený dr. Vachkem...

Po úspěchu prvního vydání této mimořádně aktuální a přehledné monografie připravuje autorský kolektiv vedený dr. Vachkem druhé, rozšířené a aktualizované vydání. Jde o citlivé téma – zvažujeme možné následky léků pro plod či kojence, na druhou stranu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,27€
21,64€