💡Gorila je tu stále pre teba! Tisíce titulov a výhodné poštovné 📦

Rím

Našli sme 66 titulov

Pád říše římské - Římské války V (Jiří Kovařík)

Jiří Kovařík, Akcent (2016)
Pád říše římské je posledním svazkem pětidílného projektu o vojenské historii antického Říma, zahrnujícím dlouhé období od...

Zahrnuje dlouhé období od válek dynastie Flaviovců po roce 69 až po vyplenění Říma Alarichem roku 410. Jedná se o nesmírné množství bitev a tažení římských císařů i jejich vojevůdců, o krvavé boje se sousedními Peršany, s tzv. barbary i o vnitřní války... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,15€
16,88€

Dějiny starověkého Řecka a Říma

František Honzák, Pavel Augusta, Práce
Dějepis pro 6. ročníka

Devítidílná dějepisná řada učebnic spolu s pracovními sešity pro ZŠ a víceletá gymnázia má již ve školách své stálé místo. Zachycuje dějinný vývoj od pravěku až do konce 80. let 20. století. Netradiční koncepce předkládá žákům živý... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,21€
8,57€

Příběhy slavných vil renesančního Říma

Vyprávění o římských vilách z období renesance a raného baroka je pojato nejen jako zasvěcený průvodce architektonickými a výtvarnými skvosty 15. a 16. století, ale čtivou formou uvádí čtenáře do obecně kulturních a politických... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
32,43€
30,16€

Sambucus XI.

Sambucus XI obsahuje deväť štúdií. Grécko-rímskej antiky sa týkajú štúdie Jana Janouška a Jana Bažanta, k počiatkom rímskej filozofie pozýva a sprevádza po nich Peter Fraňo. Štúdia M. Andokovej sa vzťahuje na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,00€
9,30€

Sicílie

Sicílie

John Julius Norwich, Vyšehrad (2020)
Dějiny od Řeků po Cosa Nostru

Známý anglický historik a dokumentarista se vypravil na dobrodružné putování historií ostrova, který vždy hrál v dějinách Evropy důležitou roli. Fascinující příběh Sicílie sleduje od nejstarších dob, od Řeků, Kartaginců a Římanů. Dalším obdobím... Zobraziť viac


Úvod do dějepisectví antického starověku

Úvod do dějepisectví antického starověku

Příručka je určená pro studenty oboru Latina a vychází z programu vyučování, jeho požadavků a také předpokládá zdokonalení této látky na další etapě studia, magisterské. Z ohledu na charakter oboru jsou vyčleněny pouze... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,07€

Zápisky o válce galské

Zápisky o válce galské jsou nejznámějším a zároveň nejvýznamnějším dílem římského vojevůdce Gaia Iulia Caesara. V sedmi knihách psaných ve třetí osobě popisuje nejen svá tažení a bitvy, ale i přírodu a zvyky starých Galů... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,94€
7,38€

Praktikum z římského práva (Kamila Bubelová) [CZ]

Kamila Bubelová, Leges (2010)
Obsahuje dvanáct kapitol, které se věnují jednotlivým institutům římského práva - civilnímu procesu, osobám, rodině, věcným...

Obsahuje dvanáct kapitol, které se věnují jednotlivým institutům římského práva - civilnímu procesu, osobám, rodině, věcným... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,34€
9,62€

Dějiny proti pohanům

Orosius († kolem roku 420) byl pozdně antický spisovatel a historik, původem z Bracary v Lusitanii (dn. Braga v Portugalsku). Roku 414 přišel na útěku před Vandaly do afrického města Hippo Regia, v době svého pobytu u Jeronýma v Palestině se... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
18,71€
17,40€

Rubikon (Tom Holland) [CZ]

Tom Holland, Dokořán (2005)
Římská republika byla bezesporu nejpozoruhodnějším státem v dějinách. Hrstka vesničanů se usadila mezi bažinami a pahorky a...

Římská republika byla bezesporu nejpozoruhodnějším státem v dějinách. Hrstka vesničanů se usadila mezi bažinami a pahorky a... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,75€
17,44€

Tajnosti a skandály starověku

Díky fascinujícímu vyprávění získávají slavné postavy starověku lidskou podobu. Kniha líčí, jak trpěli, bojovali a milovali, představí nám jejich všední zvyky i pikantní aféry... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,40€
15,25€

Výbor z korespondence 2

Výbor z korespondence 2

Marcus Tullius Cicero, Argo (2020)
dopisy z let 49–43 př. n. l.

Zobraziť viac


Řím - Lidé starověku: co nám o sobě řekli (Michael Kerrigan)

Michael Kerrigan, Grada (2011)
Starověká římská civilizace trvala téměř tisíc let. V době, kdy dosáhla vrcholu, sahala římská říše od Británie na...

Starověká římská civilizace trvala téměř tisíc let. V době, kdy dosáhla vrcholu, sahala římská říše od Británie na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
3,75€
3,49€

Výbor z korespondence 1

Marcus Tullius Cicero, Argo (2019)
dopisy z let 65–50 př. n. l.

Dochovaná korespondence významného římského řečníka, politika, spisovatele, a v neposlední řadě vrcholného stylisty, Marka Tullia Cicerona (106–43 př. n. l.) byla objevena italskými humanisty ve 14.–15. století. Obsahuje téměř 900 dopisů a jako... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,41€
21,77€

Hannibal před branami

Karel Richter, Epocha (2019)
Kartágo proti Římu 218–202 př. n. l.

V lidských dějinách není mnoho osobností, jejichž jména jsou synonymem mimořádných vlastností a činů. Hannibal, syn Hamilkarův, vynikající kartáginský vojevůdce a politik za druhé punské války (218–202 př. n. l.) mezi ně mimo veškerou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,75€
17,44€

Gladiátoři (Stephen Wisdom) [CZ]

Stephen Wisdom, Angus McBride, CPRESS (2008)
Gladiátorské hry římského světa zahrnovaly bitvy pro zábavu a zabíjení pro zisk. Ačkoli neblaze prosluly využíváním...

Gladiátorské hry římského světa zahrnovaly bitvy pro zábavu a zabíjení pro zisk. Ačkoli neblaze prosluly využíváním... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,25€
10,46€

Dvojí pohled na římské dějiny (Velleius Paterculus, Publius Florus)

Publius Florus, Velleius Paterculus, Vydavateľstvo Baset (2013)
Dějepisný žánr patřil ve starověkém Římě k nejoblíbenějším četbám a mezi čtenáři kolovalo množství přehledů dějin psaných...

Dvě díla dvou antických autorů v jednom - Historiae Romanae (Římské dějiny) a Epitome bellorum omnium (Stručný přehled všech válek)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,68€
17,37€

Starověký Řím - Temné dějiny (Sean Callery)

Sean Callery, Grada (2011)
Objevte děsivou pravdu o antickém Římě, o civilizaci proslulé nejen svým úchvatným uměním a architekturou, ale též výraznými...

Objevte děsivou pravdu o antickém Římě, o civilizaci proslulé nejen svým úchvatným uměním a architekturou, ale též výraznými... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
3,75€
3,49€

Úpadek a pád Římské říše

Úpadek a pád Římské říše Edwarda Gibbona je monumentální mistrovské dílo hodné svého velkého tématu, jež dodnes nepřestává udivovat majestátní rétorikou a břitkým vtipem. Gibbon nejenže podává panoramatický... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
21,06€
19,59€

Válečníci starověku 3000 př. n. l. - 500 n. l. (Martin J. Dougherty)

Martin J. Dougherty, Naše vojsko (2011)
Autor se zabývá tři a půl tisíce let dlouhou historií válečnictví od dob raného Egypta až po pád Římského impéria. Popisuje...

Autor se zabývá tři a půl tisíce let dlouhou historií válečnictví od dob raného Egypta až po pád Římského impéria. Popisuje armády, které bojovaly od Evropy přes Severní Afriku a Střední východ až do Střední Asie. Osvětluje nám, jak se taktika těchto... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,05€
13,00€