Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Opatrovateľstvo

Našli sme 107 titulov

Nemčina pre opatrovateľky (Silvia Mikolajová) [DE]

Silvia Mikolajová, BM Centrum, s.r.o. (2010)
Publikácia Nemčina pre opatrovateľky pomôže opatrovateľkám pri príprave na budúce zamestnanie, ale taktiež uľahčiť...

Publikácia Nemčina pre opatrovateľky pomôže opatrovateľkám pri príprave na budúce zamestnanie, ale taktiež uľahčiť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
12,00€
11,16€

Geriatria (Ladislav Hegyi, Štefan Krajčík)

Publikácia je určená geriatrom, internistom, ale aj lekárom iných medicínskych odborov, ktorí sa starajú o geriatrického... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
65,63€
61,04€

Pády a ich prevencia u hospitalizovaných pacientov

Pády hospitalizovaných pacientov patria k pomerne častým nežiaducim udalostiam, sú perzistentných problémom verejného zdravia, vyskytujú sa v každom veku, v rôznych špecifických skupinách pacientov, na každom oddelení. V Slovenskej republike sú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,00€
6,51€

Vybrané klinické stavy u seniorů - Úskalí diagnostiky a terapie (Kubešová Hana M

Hana Matějovská Kubešová, Mladá fronta (2015)
Kniha nabízí výběr klinických situací seniorského věku, které v posledních letech poněkud unikají pozornosti velkých...

Kniha nabízí výběr klinických situací seniorského věku, které v posledních letech poněkud unikají pozornosti velkých edukačních akcí, ale v běžné praktické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,93€
14,81€

Stómie a stomici

"Pre niekoho je slovo stómia iba slovom, pre iného osudom. Osudom je pre pacientov so stómiou - stomikov. Mení život nielen ich samotných, ale často aj ich najbližších, celej rodiny, čo napokon môže viesť k naplneniu syndrómu tzv. chorej rodiny..." Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,70€
14,60€

Profesionálne opatrovateľstvo (Anna Krišková) [SK]

Anna Krišková, Osveta (2010)
Nadväzne na Profesionálne opatrovateľstvo - úvod do teórie so zameraním na starostlivosť o seniorov - predkladáme tento...

Nadväzne na Profesionálne opatrovateľstvo - úvod do teórie so zameraním na starostlivosť o seniorov - predkladáme tento... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,00€
4,65€

Sociální péče 1. díl - Učebnice pro obor sociální činnost (Anna Arnoldová)

Anna Arnoldova, Grada (2015)
První komplexní publikace k tématu v tomto rozsahu u nás! Knihu ocení zejména všichni endoskopisté, gastroenterologové,...

První komplexní publikace k tématu v tomto rozsahu u nás! Knihu ocení zejména všichni endoskopisté, gastroenterologové, endoskopické sestry, dále chirurgové, onkologové, radiologové i lékaři jiných odborností... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,57€
4,25€

Pečovatelství 1.díl - Učebnice pro obor sociální činnost (Jana Mlýnková)

Jana Mlýnková, Grada (2016)
Učebnice pro žáky střední odborné školy sociální obor pečovatelská činnost poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro...

Učebnice pro žáky střední odborné školy sociální obor pečovatelská činnost poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Text prvního dílu se... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,81€
12,84€

Hospic do kapsy (Alžběta a kolektiv Marková)

Alžběta Marková, , Cesta domů (2016)
Kniha je odbornou příručkou pro profesionály pečující o umírající pacienty v domácím prostředí. Člení se do 28 kapitol, z...

Kniha je odbornou příručkou pro profesionály pečující o umírající pacienty v domácím prostředí. Člení se do 28 kapitol, z nichž první dvě uvádí do problematiky paliativní péče a mobilního hospice. Co to je paliativní péče? Co to je mobilní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,29€
11,43€

Poselství zážitků na prahu smrti - Co nás může setkání se smrtí naučit o životě

Penny Sartori, Slovart CZ (2015)
Kniha Poselství zážitků na prahu smrti nabízí zkušenosti lidí, kteří se setkali se smrtí a vrátili se zpět. Její autorkou je...

Kniha Poselství zážitků na prahu smrti nabízí zkušenosti lidí, kteří se setkali se smrtí a vrátili se zpět. Její autorkou je britská zdravotní sestra, která se během... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
13,60€
12,65€

Medicína založená na důvěře (Hana Konečná) [CZ]

Hana Konečná, Danica Slouková, Tonko Mardešić, Galén (2012)
Moderní odborná lékařská literatura je plná termínů jako holistická medicína, medicína personalizovaná, komplexní,...

Moderní odborná lékařská literatura je plná termínů jako holistická medicína, medicína personalizovaná, komplexní, psychosomatická, behaviorální, biografická, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,40€
8,74€

Soužití s partnerem po mrtvici (Sara Palmer) [CZ]

Sara Palmerová, Jeffrey Palmer, Portál (2013)
Následky mrtvice postihují nejen nemocného, ale i jeho nejbližší. Zdravotní a psychické problémy, které vzniknou v důsledku...

Následky mrtvice postihují nejen nemocného, ale i jeho nejbližší. Zdravotní a psychické problémy, které vzniknou v důsledku poškození mozku, zahrnují problémy s mluvením a porozuměním řeči, potíže se sebeobsluhou, omezenou hybnost, depresi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,05€
13,07€

Pečovatelství (Jana Mlýnková)

Jana Mlýnková, Grada (2017)
2.díl - Učebnice pro obor sociální činnost

Moderní, přehledná učebnice pečovatelství pro žáky středních sociálních škol oboru sociální činnost, zpracovaná podle témat... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
16,12€
14,99€

Gerontologie (Hana Štěpánková) [CZ]

Karolinum (2015)
Monografie předkládá komplexní obraz současné gerontologie. Obsahem publikace jsou ukázky vybraných gerontologických...

Monografie předkládá komplexní obraz současné gerontologie. Obsahem publikace jsou ukázky vybraných gerontologických přístupů a otázek aktuálních v České republice. Mnohé kapitoly... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
15,51€
14,42€

Pečovatelství 2.díl (Jana Mlýnková) [CZ]

Jana Mlýnková, Grada (2010)
učebnice pro obor sociální péče - pečovatelská činnost - GRADA - Jazyk: CZ - 324 str. - ISBN: 978-80-247-3185-8 - Kniha

Moderní přehledná učebnice pečovatelství pro žáky středních sociálních škol oboru sociální péče - pečovatelská činnost zpracovává témata probíraná v předmětu pečovatelství, poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,58€
13,56€

Sociální péče 2. díl - Učebnice pro obor sociální činnost (Anna Arnoldová)

Anna Arnoldová, Grada (2016)
Kniha je základní odbornou učebnicí pro studijní obor zaměřený na sociální činnosti. Jejím cílem je seznámit žáky se základy...

Kniha je základní odbornou učebnicí pro studijní obor zaměřený na sociální činnosti. Jejím cílem je seznámit žáky se základy sociální péče, poskytované jednotlivým skupinám obyvatel. Umožní jim získat všeobecný přehled v oblasti komplexní sociální péče... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,66€
13,63€

Zátěž pečovatele - posuzování, diagnostika, intervence a prevence v péči o nevyl

Radka Kurucová, Grada (2016)
Ojedinělá publikace vyplňuje mezeru v odborné literatuře zaměřené na problematiku zátěže pečovatele v péči o chronicky...

Ojedinělá publikace vyplňuje mezeru v odborné literatuře zaměřené na problematiku zátěže pečovatele v péči o chronicky nemocné a umírající. Autorka v knize komplexně sumarizuje teoretické poznatky, možnosti posouzení a diagnostiky zátěže pečovatelů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,57€
4,25€

Péče v závěru života

Cílem odborné publikace je seznámit čtenáře s vybranými aspekty péče o pacienta v závěru života. Kniha je určena lékařům, sestrám, ostatním zdravotnickým... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,03€
10,26€

Mluv se mnou (a kolektiv Oskar Andrysek)

Oskar Andrysek, , Maxdorf (2011)
Cílem knížky je nastínit a přiblížit překážky, se kterými se během svého kontaktu s nemocí setkávají pacienti, jejich...

Cílem knížky je nastínit a přiblížit překážky, se kterými se během svého kontaktu s nemocí setkávají pacienti, jejich blízcí, ale i lékaři a ošetřující personál... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,87€
8,25€

Sociální gerontologie - Východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stá

Rostislav Čevela, , Grada (2014)
Publikace volně navazuje na monografii Sociální gerontologie – úvod do problematiky a přináší jak nové, tak navazující...

Publikace volně navazuje na monografii Sociální gerontologie – úvod do problematiky a přináší jak nové, tak navazující informace ze sociální gerontologie pro praktické lékaře, lékaře v dlouhodobé péči, ale i pro další zdravotnické a sociální... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,76€
15,59€