🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Anesteziológia

Našli sme 64 titulov

Chirurgická propedeutika

Miroslav Zeman, Zdeněk Krška, , Grada (2011)
Zcela přepracované a doplněné vydání známé publikace osvědčených autorů 1. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, která se v...

Zcela přepracované a doplněné vydání známé publikace osvědčených autorů 1. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, která se v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,61€
21,96€

Princípy detskej anestézie

Peter Gašparec, Osveta (2010)
Monografia Princípy detskej anestézie, ktorá má výpovednú hodnotu ako klinický manuál detskej anestézie a vybraných kapitol...

Monografia Princípy detskej anestézie, ktorá má výpovednú hodnotu ako klinický manuál detskej anestézie a vybraných kapitol... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
18,00€
16,74€

Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2005

Sborník shrnuje příspěvky domácích i zahraničních přednášejících účastníků odborného programu XII. kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny s mezinárodní účastí, který proběhl v Olomouci ve dnech 8. až 10. září 2005. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,75€
6,28€

Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii

Pavel Michálek, Michael Stern, Petr Štádler, Galén (2012)
Monografie je určena zvláště anesteziologům, kteří poskytují perioperační péči u pacientů cévní chirurgie, a lékařům...

Monografie je určena zvláště anesteziologům, kteří poskytují perioperační péči u pacientů cévní chirurgie, a lékařům podílejícím se na péči pooperační. Je také důležitá pro lékaře cévní chirurgie, jimž poskytuje přehled o předanestetické péči... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
40,95€
38,08€

Dětská anesteziologie

Dětská anesteziologie

Michal Fedora, Národní centrum ošetrovatelství (NCO NZO) (2012)
Kniha je určena pro sestry studující specializační vzdělávání v oboru intenzivní péče v pediatrii a pro všechny ostatní...

Kniha je určena pro sestry studující specializační vzdělávání v oboru intenzivní péče v pediatrii a pro všechny ostatní pracující na anesteziologických úsecích.Popisuje odlišnosti dětského věku,podává přehled o farmakologii léků... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,50€

Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče

Mladá fronta (2014)
Cílem kolektivu autorů sdružujícího odborníky z řad neurochirurgů, neurologů, radiologů, intenzivistů a anesteziologů je...

Cílem kolektivu autorů sdružujícího odborníky z řad neurochirurgů, neurologů, radiologů, intenzivistů a anesteziologů je podat komplexní pohled na problematiku perioperační... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
26,32€
24,48€

Praktické postupy v anestezii

Barbora Jindrová, Martin Stříteský, Jan Kunstýř, , Grada (2016)
Kniha je určena především anesteziologům v přípravě k získání specializované způsobilosti v oboru, sloužit má ale i...

Kniha je určena především anesteziologům v přípravě k získání specializované způsobilosti v oboru, sloužit má ale i anesteziologům se specializací. K základnímu přehledu o anesteziologických postupech by měla pomoci také lékařům operačních oborů... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,80€
12,83€

Algeziológia

Táto publikácia je výsledkom úsilia odborníkov zaujímajúcich sa o problematiku liečby bolesti, je určená lekárom, medikom a ostatným zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o výskume, diagnostike a možnostiach liečby bolesti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,54€
1,46€

Anestézia a perioperačná starostlivosť v onkológii

Monografie vznikla jako společný projekt předních odborníků pocházejících z klinik 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě u... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
37,13€
34,53€

Základy anestézie vedenej nízkym prietokom čerstvých plynov

Pavol Török, , Osveta (2012)
Low flow a minimal flow anestézia xenónom, alebo aj ostatnými anestetikami nie je nič nové a originálne. Je to inak ponímaná...

Low flow a minimal flow anestézia xenónom, alebo aj ostatnými anestetikami nie je nič nové a originálne. Je to inak ponímaná inhalačná anestézia. V knihe sú skoncentrované akési základné poznatky, ktoré by mal každý anestéziológ ovládať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

Analgezie a anestezie v porodnictví + Kritické stavy v porodnictví

Antonín Pařízek, Galén (2012)
komplet

Komplet ucebnice: Analgezie a anestezie v porodnictví a Kritické stavy v porodnictví. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
117,45€
115,10€

Léčba bolesti v primární péči

Kniha se zabývá patofyziologií bolesti, druhy bolesti a rozdíly ve vnímání bolesti (muži, ženy, etnické a geografické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,60€
12,65€

Dětská anestezie

Z přibližně 900 tisíc anestezií podaných v naší zemi v průběhu jednoho roku tvoří anestezie dětí, to znamená pacientů do 18 let věku, pouhých 10 procent. V posledních letech navíc dochází k soustředění péče o dětské pacienty do specializovaných center... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
41,83€
38,90€

Předoperační vyšetření dospělých

Přichází 3., přepracované a rozšířené vydání praktické příručky (nevelké rozsahem, ale podstatné a hutné svým obsahem) shrnující na jednom místě všechny aspekty předoperačního vyšetření takovým způsobem, aby v textu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,75€
10,93€

Analgezie a anestezie v porodnictví

Antonín Pařízek, Galén (2013)
Učebnice je určená pro porodníky, anesteziology, neonatology, dětské lékaře, porodní asistentky a studenty medicíny....

Učebnice určená pro porodníky, anesteziology, neonatology, dětské lékaře, porodní asistentky a studenty medicíny. Kolektiv autorů, předních českých odborníků, přináší rozsáhlé mezioborové informace a současné poznatky o významné perinatologické.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
70,45€
65,52€

Netradiční způsoby aplikace anestetik

Ladislav Hess, Jiří Málek, Univerzita Karlova v Praze (2016)
Kniha podává přehled výsledků nazálního, bukálního, konjunktiválního a inhalačního podání ketaminu a etomidátu, opioidů,...

Kniha podává přehled výsledků nazálního, bukálního, konjunktiválního a inhalačního podání ketaminu a etomidátu, opioidů, benzodiazepinů, sympatomimetik, anticholinergních látek a haloperidolu a jejich kombinací především... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,70€
10,88€

Praktická anesteziologie

Jiří Málek, , Grada (2016)
Přehledná a mimořádně praktická publikace. Čtenář v ní najde vše potřebné - poslouží jednak anesteziologům jako stručné...

Přehledná a mimořádně praktická publikace. Čtenář v ní najde vše potřebné – poslouží jednak anesteziologům jako stručné repetitorium či opakovací text ke zkouškám. Lékaři souvisejících oborů (např. intenzivisté a lékaři chirurgických oborů) zde najdou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,96€
14,84€

Klinická anesteziologie

Paul G. Barash, Bruce F. Cullen, Robert K. Stoelting, , Grada (2015)
Překlad tzv. „handbooku“, tedy příručky (v našem slova smyslu zkrácené verze) světoznámé učebnice anestezie. Postgraduální...

Překlad tzv. „handbooku“, tedy příručky (v našem slova smyslu zkrácené verze) světoznámé učebnice anestezie. Postgraduální publikace má oproti „velké knize“ přednost ve stručnosti, přehlednosti a praktičnosti a obsahuje všechny potřebné údaje pro... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
63,96€
59,48€

História anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku

Publikáciu je možno chápať ako prejav vyspelosti a zrelosti slovenskej anestéziológie a intenzívnej medicíny. Kniha je... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€
18,60€

Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče

Multidisciplinární kolektiv autorů z řad neurochirurgů, neurologů, radiologů, intenzivistů a anesteziologů se i v 2. vydání publikace snaží podat ucelený pohled zejména na problematiku neuroanestezie a neurointenzivní péče... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
27,97€
26,01€