🎄Kráľovské Vianoce: tipy na darčeky a súťaž o 50 € poukážky!🎁

Teórie sociológie

Našli sme 259 titulov

Boží blud

Richard Dawkins, Citadella (2016)
Keď známy britský evolučný biológ Richard Dawkins vydal v roku 2006 knihu The God Delusion, okamžite tým rozpútal živú...

Keď známy britský evolučný biológ Richard Dawkins vydal v roku 2006 knihu The God Delusion, okamžite tým rozpútal živú diskusiu v masmédiách aj na internete. Tento vedec už predtým napísal mnoho diel o vzťahu filozofie a vedy, v ktorých okrem iného... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,90€
14,79€

Moja prvá kniha o ľudskom tele

Chiara Piroddi, Slovart (2020)
Montessori: Svet úspechov

V knihe Moja prvá kniha o ľudskom tele nájdete cvičenia a hry vychádzajúce z princípov svetoznámej pedagogiky Marie Montessori. Úlohy v tejto knihe rozvíjajú kognitívne schopnosti detí, ktoré... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,95€
6,46€

Sociální konstrukce reality

Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Centrum pro studium demokracie a kultury (1999)
Dnes již klasická práce dvojice amerických autorů je systematickým teoretickým pojednáním o sociologii vědění. Autoři se...

Dnes již klasická práce dvojice amerických autorů je systematickým teoretickým pojednáním o sociologii vědění. Autoři se... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,05€
8,42€

Matrix kapitalizmu

Matrix kapitalizmu

Ľuboš Blaha, VEDA (2011)
„Ľuboš Blaha sa za posledné roky vypracoval na jedného z najvýraznejších slovenských politológov nastupujúcej generácie....

„Ľuboš Blaha sa za posledné roky vypracoval na jedného z najvýraznejších slovenských politológov nastupujúcej generácie.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,00€

Zánik Západu

Oswald Spengler, Academia (2017)
Že Západ má v sobě, ve svém civilizačním úspěchu, již připraven svůj zánik – tato hrozivá, ale současně i temně přitažlivá...

Že Západ má v sobě, ve svém civilizačním úspěchu, již připraven svůj zánik – tato hrozivá, ale současně i temně přitažlivá myšlenka se vracela znovu a znovu, ve chvílích krizí různého druhu, celozápadních i lokálních i jen personálních, autorských... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,66€
30,37€

Prokrústovo lože

Nassim Nicholas Taleb, Paseka (2018)
Filozofické a praktické aforismy

Kniha aforismů od autora světového bestselleru Černá labuť staví řadu jeho myšlenek do překvapivých souvislostí. Antický Prokrustes se svým ložem, na němž zkracuje nebo prodlužuje své oběti, je pro Taleba metaforou vedlejších... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,06€
5,64€

Tři sociální světy

Jan Keller, SLON (2011)
Práce se zabývá proměnami sociální struktury dnešní společnosti. Autor hájí tezi, podle níž společnost přechází od pouhé...

Práce se zabývá proměnami sociální struktury dnešní společnosti. Autor hájí tezi, podle níž společnost přechází od pouhé... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,58€
9,84€

Nedomyšlená společnost

Nedomyšlená společnost

Jan Keller, Doplněk (1992)
Úspěšný autor přibližuje sdělně a poutavě některé motivy obsažené v pracích současné evropské a americké sociologie týkající...

Úspěšný autor přibližuje sdělně a poutavě některé motivy obsažené v pracích současné evropské a americké sociologie týkající... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,76€

Indián

Pjér la Šéz, Triton (2015)
Autor v historických souvislostech pojednává o tradičních hodnotových a duchovních aspektech lidského bytí v kontrastu se...

Autor v historických souvislostech pojednává o tradičních hodnotových a duchovních aspektech lidského bytí v kontrastu se změnami, které přináší současná globalizačně konzumní civilizace. Filtrem jungovské analytické metody přibližuje, jak zosobnění... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
7,00€
6,51€

Cigán je Cigán

Lidia Ostałowska, Absynt (2017)
2. vydanie

Lidia Ostałowska prvý krát publikovala tento súbor príbehov pred 15 rokmi a dodnes nestrácajú na svojej aktuálnosti.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,10€
11,25€

Ukrajina: Chaos a revolúcia

Ukrajina: Chaos a revolúcia

Nikolaj Starikov, Torden (2017)
zbrane dolára Kniha známeho ruského spisovateľa a verejného činiteľa Nikolaja Starikova, autora bestselleru „Geopolitika....

Kniha známeho ruského spisovateľa a verejného činiteľa Nikolaja Starikova, autora bestselleru „Geopolitika. Ako sa to robí.“, je venovaná vývoju na Ukrajine, ktorý nasledoval po „štátnom prevrate, ktorý uskutočnili spravodajské služby USA v Kyjeve vo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
15,59€

Moc

Moc

Nikolaj Starikov, Torden (2018)
Kniha s ilustráciami, no bez obrázkov

MOC je fenoménom, ktorý určuje spôsob nášho spoločenského žitia v mnohých sférach. Najviac sa to však prejavuje v sfére politiky. Moc určuje, kto, za akých podmienok a akými prostriedkami presadzuje svoju vôľu, svoj záujem, dosahuje svoje ciele... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
15,59€

Pod jednou střechou

Adéla Souralová, Centrum pro studium demokracie a kultury (2020)
Třígenerační soužití v české společnosti

Kniha pojednává o třígeneračním soužití v české společnosti. Na základě více než stovky rozhovorů provedených se zástupci tří generací prarodiči, rodiči a dětmi sleduje mezilidské, mezigenerační a rodinné vztahy v tomto... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
14,01€
13,03€

Horizonty kognitivně - kulturní lingvistiky II.

Lucie Šťasná, Filozofická fakulta UK v Praze (2019)
Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa

V předkládaném svazku autorky a autoři navazují na knihu Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích (2017). Kolektiv (částečně proměněný) tentokrát exponuje trojí téma´... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
15,60€
14,51€

Etnické komunity díl I.

Dana Bittnerová, Univerzita Karlova v Praze (2016)
Diskuse o současnosti i minulosti Balkánu jako specifického kulturního regionu. Metafora cest odkazuje na propojení míst,...

Diskuse o současnosti i minulosti Balkánu jako specifického kulturního regionu. Metafora cest odkazuje na propojení míst, kulturních fenoménů a řešení společenských i politických problémů. Současně chce zvýznamnit vazbu Balkánu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,75€
10,93€

Národ a náboženství v době globalizace/Nations et religions à l´heure de la mondialisation

Pierre Rosanvallon, Élie Cohen, Danièle Hervieu-Léger, Abdalwahab Meddeb, Pascal Bruckner, Pierre Hassner, Karolinum (2008)
Tato kniha obsahuje texty přednášek, které proběhly na půdě Francouzského institutu v Praze v průběhu roku 2007. Přednášky...

Tato kniha obsahuje texty přednášek, které proběhly na půdě Francouzského institutu v Praze v průběhu roku 2007. Přednášky... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,40€
8,74€

Hazard v České republice

David Fiedor, SLON (2020)

Hlavním cílem knihy je analyzovat základní geografické aspekty hazardních her na území České republiky, tj. zaměřit se na jejich rozvoj v čase a prostoru. Kniha je rozdělena do tří nosných částí. Nejprve je čtenáři představena sam Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
27,73€
25,79€

Od ekonomické globalizace k „válce proti terorismu“

Jiří Navrátil, SLON (2017)
Kniha analyzuje vývoj českého alterglobalizačního a protiválečného aktivismu mezi lety 2002 a 2009. Zaměřuje se především na...

Kniha analyzuje vývoj českého alterglobalizačního a protiválečného aktivismu mezi lety 2002 a 2009. Zaměřuje se především na období útlumu tohoto hnutí a jeho transformaci na alterglobalizační subkulturu na straně jedné a na.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
18,75€
17,44€

České ženy: vzdělání, partnerství, reprodukce a rodina

Monografie obsahuje tři sociologické texty... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,85€
3,58€

Soudržnost v diferencující se společnosti

Milan Tuček, (2009)

Studie je věnována především poznatkům z rozsáhlého výzkumu z roku 2006, který se uskutečnil v rámci řešení projektu "Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti." Studie je koncipována ne jako zpráva z jednoho... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
16,50€
15,35€