🌹 Daruj romantické knižné zľavy!

Vedenie vyučovania

Našli sme 34 titulov

Didaktika, 3. vydanie (Ivan Turek) [SK]

Ivan Turek, Wolters Kluwer (2014)
Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady;...

Publikácia je zameraná na hlavné prvky systému didaktiky: ciele výučby; osobnosť žiaka; osobnosť učiteľa; didaktické zásady; učivo, kurikulum, štandardy; metódy, organizačné formy i materiálne prostriedky výučby; skúšanie a hodnotenie žiakov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,90€
25,56€

Všeobecná didaktika (Erich Petlák) [SK]

Erich Petlák, IRIS (2016)
Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická...

Didaktika ako veda, obsah vzdelania, teoretické základy vyučovacieho procesu, vyučovacie zásady, učebné pomôcky a didaktická technika... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,21€

Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí

Publikácia pomôže predovšetkým učiteľkám a učiteľom materských škôl. Ponúka komplexný pohľad na problematiku grafomotoriky: podmienky ovplyvňujúce... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
18,55€
17,25€

Tvorivé písanie s prvkami tvorivej dramatiky riadené... (Aleksandra Vranić)

Aleksandra Vranič, AT (2015)
Kniha prináša novú metódu výučby tvorivého písania, podľa ktorej je možné dosiahnuť výborné výsledky aj u detí, ktoré si len...

Kniha prináša novú metódu výučby tvorivého písania, podľa ktorej je možné dosiahnuť výborné výsledky aj u detí, ktoré si len osvojujú gramotnosť. Práve... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,90€
8,28€

Didaktický alebo Bermudský trojuholník ? (Dušan Kostrub)

Dušan Kostrub, Rokus (2008)
Dieťa/žiak/študent - učivo - učiteľ Monografia sa zaoberá problematikou teorií učenia sa z pohladu didaktiky.

Dieťa/žiak/študent - učivo - učiteľ Monografia sa zaoberá problematikou teorií učenia sa z pohladu didaktiky. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,25€
11,39€

Lektorské zručnosti (Ivana Miklovič)

Ivana Miklovič, GtoG (2013)
Prečo vlastniť práve túto knihu? • Vediete školenia? • Zažívate občas pocit, že školenie ste síce zvládli, no cítite, že...

Prečo vlastniť práve túto knihu? • Vediete školenia? • Zažívate občas pocit, že školenie ste síce zvládli, no cítite, že niečo mohlo byť inak? • Vnímate, že musí existovať spôsob, ako profesionálnejšie robiť svoju prácu? • Ako byť užitočnejší pre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
19,90€
18,51€

Rozvíjame zručnosti predškoláka (autorov Kolektív)

Dana Balažovičová, Alexandra Hanáková, Miriam Laušová, Eva Zbudilová, Raabe (2011)
Jednou z úloh materskej školy je pomôcť dieťaťu, aby bez väčších problémov začalo školský proces v základnej škole a...

Jednou z úloh materskej školy je pomôcť dieťaťu, aby bez väčších problémov začalo školský proces v základnej škole a zvládalo nároky súvisiace so školskou dochádzkou. Dieťa si musí postupne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
35,10€
32,64€

Interaktívna tabuľa ako prostriedok technickej výchovy (Peter Brečka) [SK]

Peter Brečka, Marcela Červeňanská, IRIS (2013)
Dieťa sa denne stretáva s technickými prostriedkami, či už sú to domáce spotrebiče, masmédiá (rozhlas, televízia),...

Dieťa sa denne stretáva s technickými prostriedkami, či už sú to domáce spotrebiče, masmédiá (rozhlas, televízia), elektronické médiá (počítače, multimédiá). V oblasti technického vzdelávania detí predškolského veku je preto potrebné reflektovať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,90€
9,21€

Metodický deň učiteľov

Metodický deň je dôležitým prvkom v procese ďalšieho vzdelávania učiteľov v systéme celoživotného vzdelávania nevyhnutného v raste osobnostného a odborného rozvoja učiteľa. Autorka na základe získaných skúseností a poznatkov predstavuje metodický deň... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,90€
9,41€

Didaktika matematiky I. (autorov Kolektív)

Anne Frobisher, Len Frobisher, Peter Bero (editor), Raabe (2015)
Dostatočne rozvinutá sluchová percepcia je jedným z najdôležitejších aspektov učenia sa bez ťažkostí. Deti s oslabenou...

Didaktika matematiky I. je pre učiteľa sprievodcom po svete matematiky a spôsobmi matematického premýšľania. Ak je vaším zámerom vytvárať u žiakov pozitívny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
15,00€
13,95€

Metodické návrhy, postupy a odporúčania

Gabriela Badinová, Hronka (2013)
Ku knihe Krajina Hudba a jej obyvatelia

Metodické návrhy, postupy a odporúčania, usmerňujú pedagógov, ako možno využiť publikáciu Krajina Hudba a jej obyvatelia pri preberaní učiva, stanoveného učebnými osnovami hudobnej náuky v základných umeleckých školách, materských školách, aj ako... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Čítanka pre 2. ročník základných škôl (metodická príručka)

Metodické komentáre k pracovnému zošitu z čítania pre 2. ročník ZŠ sú pomôckou pre každého pedagóga, ktorý chce materinský jazyk učiť moderne, efektívne a pútavo. Príručka podrobne vysvetľuje didaktické zámery ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,99€
6,50€

International Sings (Anna Šmehilová) [SK]

Anna Šmehilová, Linda Svoradová, Effeta (2012)
Medzinárodné posunky

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
10,00€
9,30€

Základy školskej pedagogiky (Višňovský Ľ.)

Ľudovít Višňovský, Vladislav Kačáni, , IRIS (2002)
Existujú vedecké disciplíny, ktoré sa zameriavajú na špecifické problémy výchovy a vzdelávania. Spomeňme predškolskú...

Existujú vedecké disciplíny, ktoré sa zameriavajú na špecifické problémy výchovy a vzdelávania. Spomeňme predškolskú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
5,97€
5,55€

Tvorivá dramatika vo výučbe (Eva Žatková)

Eva Žatková, Dušan Kostrub, Rokus (2011)
Autori publikácie predkladajú čitateľom ucelenejší komplex metód skúmania didaktických možností uplatňovania tvorivej...

Autori publikácie predkladajú čitateľom ucelenejší komplex metód skúmania didaktických možností uplatňovania tvorivej dramatiky v procese výučby na základe téz sociálno-konštruktivistickej koncepcie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,50€
11,63€

Hravé čítanie - Metodický materiál pre učiteľa+ CD (autorov Kolektív)

Mária Nogová, Eva Ivanová, Raabe (2016)
Reedícia obľúbenej pomôcky učiteľov teraz v novom a praktickom vydaní! Publikácia Hravé čítanie je určená učiteľom na 1....

Reedícia obľúbenej pomôcky učiteľov teraz v novom a praktickom vydaní! Publikácia Hravé čítanie je určená učiteľom na 1. stupni základných škôl. Obsahuje ukážky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
49,00€
45,57€

Didaktika základnej telesnej výchovy a rekreačného športu (Alena Buková)

Didaktika základnej telesnej výchovy a rekreačného športu (Alena Buková)

Predkladané vysokoškolské učebné texty sú určené poslucháčom študijného programu Šport a rekreácia, ktorí sú pripravovaní... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,35€

Stredná škola - ogranizácia a manažment (Ingrid Konečná Veverková)

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (2015)
Publikácia rieši problematiku zriaďovania stredných škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a...

Publikácia rieši problematiku zriaďovania stredných škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,80€
10,26€

Pomocník z matematiky pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Peter Bero, Zuzana Berová, Orbis Pictus Istropolitana (2013)
zošit pre učiteľa

Praktická pomôcka obsahuje vzorové riešenia úloh a výstižné metodické a didaktické komentáre, ako možno s úlohami ďalej pracovať. Výrazne uľahčuje učiteľovu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,65€
7,11€

Teória a didaktika basketbalu

Teória a didaktika basketbalu

Kniha Teória a didaktika basketbalu je učebným textom a študijnou literatúrou predmetov Základy basketbalu a Basketbal vyučovaných na FTVŠ UK. V úvode sa autor zaoberá históriou a charakteristikou basketbalu, pokračuje prehľadom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
19,24€