Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Vedenie vyučovania

Našli sme 215 titulov

Výuka cizích jazyků (Věra Janíková) [CZ]

Věra Janíková, , Grada (2011)
Změny v přístupech k učení a vyučování cizím jazykům ovlivňuje celá řada faktorů, zejména nejnovější poznatky lingvistiky,...

Změny v přístupech k učení a vyučování cizím jazykům ovlivňuje celá řada faktorů, zejména nejnovější poznatky lingvistiky,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,14€
10,36€

Hospitácia riaditeľky v materskej škole (Jana Nutilová) [SK]

Hospitácia riaditeľky v materskej škole (Jana Nutilová) [SK]

Jana Nutilová, Monika Miňová, Rokus (2003)
Na pomoc riaditeľkám materských škôl Informácie a praktické ukážky pomôžu riaditeľkám materských škôl k lepšej orientácii...

Na pomoc riaditeľkám materských škôl Informácie a praktické ukážky pomôžu riaditeľkám materských škôl k lepšej orientácii... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
2,29€

Didaktický alebo Bermudský trojuholník ? (Dušan Kostrub)

Dušan Kostrub, Rokus (2008)
Dieťa/žiak/študent - učivo - učiteľ Monografia sa zaoberá problematikou teorií učenia sa z pohladu didaktiky.

Dieťa/žiak/študent - učivo - učiteľ Monografia sa zaoberá problematikou teorií učenia sa z pohladu didaktiky. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,25€
11,39€

Kapitoly zo súčasnej edukácie (Erich Petlák)

Erich Petlák, , IRIS (2011)
Autori sa zameriavajú na vybrané oblasti súčasnej didaktiky, akcentujú potrebu inovácií vo vybraných oblastiach. V úvodnej...

Autori sa zameriavajú na vybrané oblasti súčasnej didaktiky, akcentujú potrebu inovácií vo vybraných oblastiach. V úvodnej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
8,00€
7,44€

Stredná škola - ogranizácia a manažment (Ingrid Konečná Veverková)

Ingrid Konečná Veverková, Wolters Kluwer (2015)
Publikácia rieši problematiku zriaďovania stredných škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a...

Publikácia rieši problematiku zriaďovania stredných škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
10,80€
10,26€

Didaktika profesního vzdělávání v širším pedagogickém kontextu (Jiří Zlámal)

Vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 se naše národní vzdělávací soustava stala nedílnou součástí evropského... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,08€
11,23€

Didaktika ošetřovatelství (Helena Kuberová) [CZ]

Helena Kuberová, Portál (2010)
PORTÁL - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 216 str. - ISBN: 978-80-7367-684-1 - Kniha

PORTÁL - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 216 str. - ISBN: 978-80-7367-684-1 - Kniha Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,22€
15,08€

Vyučování, učení a kvalita vzdělání pro 21. století (Stanislav Navrátil) [CZ]

Stanislav Navrátil, Jan Mattioli, Univerzita J.A. Komenského Praha (2013)
Publikace prezentuje komplexní, systémový přístup ke zkvalitnění vzdělání v ČR, který koresponduje s aktuálními požadavky na...

Publikace prezentuje komplexní, systémový přístup ke zkvalitnění vzdělání v ČR, který koresponduje s aktuálními požadavky na konkurenceschopnost jedince v současných podmínkách globálního informačního prostředí. Obsah publikace by se měl stát... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,20€
9,49€

Pomocník z matematiky pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Peter Bero, Zuzana Berová, Orbis Pictus Istropolitana (2013)
zošit pre učiteľa

Praktická pomôcka obsahuje vzorové riešenia úloh a výstižné metodické a didaktické komentáre, ako možno s úlohami ďalej pracovať. Výrazne uľahčuje učiteľovu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,65€
7,11€

Rozvíjame zručnosti predškoláka (autorov Kolektív)

Dana Balažovičová, Alexandra Hanáková, Miriam Laušová, Eva Zbudilová, Raabe (2011)
Jednou z úloh materskej školy je pomôcť dieťaťu, aby bez väčších problémov začalo školský proces v základnej škole a...

Jednou z úloh materskej školy je pomôcť dieťaťu, aby bez väčších problémov začalo školský proces v základnej škole a zvládalo nároky súvisiace so školskou dochádzkou. Dieťa si musí postupne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
35,10€
32,64€

Kariérové poradenstvo v odbornom školstve (Beáta Ľubová)

Beáta Ľubová, Wolters Kluwer (2016)
Cieľom kariérového sprevádzania je poskytnúť žiakom výber možností, ktorý bude napomáhať rozvíjaniu ich záujmov, talentu a...

Cieľom kariérového sprevádzania je poskytnúť žiakom výber možností, ktorý bude napomáhať rozvíjaniu ich záujmov, talentu a praktických zručností. Kariérový poradca je v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,20€
12,54€

Lektorské zručnosti (Ivana Miklovič)

Ivana Miklovič, GtoG (2013)
Prečo vlastniť práve túto knihu? • Vediete školenia? • Zažívate občas pocit, že školenie ste síce zvládli, no cítite, že...

Prečo vlastniť práve túto knihu? • Vediete školenia? • Zažívate občas pocit, že školenie ste síce zvládli, no cítite, že niečo mohlo byť inak? • Vnímate, že musí existovať spôsob, ako profesionálnejšie robiť svoju prácu? • Ako byť užitočnejší pre... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
19,90€
18,51€

Pedagogika pro střední pedagogické školy (Roman Musil)

Roman Musil, Informatorium (2014)
pro střední pedagogické školy Učebnice obsahuje všechna učební témata RVP pro obor vzdělání Předškolní a mimoškolní...

Učebnice obsahuje všechna učební témata RVP pro obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika. Neobsahuje dlouhé souvislé texty, ze kterých by si studenti měli dělat poznámky. Text je heslovitý, přehledový, strukturovaný tak, aby připomínal sešit.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,45€
15,30€

Cvičení pro rozvoj řeči (Charlotte Lynch; Julia Kidd) [CZ]

Charlotte Lynch, Julia Kidd, Portál (2016)
Náměty pro více než sto zábavných činností slouží učitelkám v mateřských školách i rodičům k podpoře vývoje řeči dětí raného...

Náměty pro více než sto zábavných činností slouží učitelkám v mateřských školách i rodičům k podpoře vývoje řeči dětí raného věku. Logopedům umožňuje přehledné zhodnocení oblastí, v nichž má dítě problémy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
9,26€
8,61€

Školské podvádzanie - problémový aspekt hodnotenia výkonov žiakov

Ján Bajtoš, Andrea Marhevková, Wolters Kluwer (2016)
Kvalita procesu hodnotenia výkonov žiakov si zasluhuje neustálu pozornosť zo strany učiteľa, pretože kladie vysoké nároky na...

Kvalita procesu hodnotenia výkonov žiakov si zasluhuje neustálu pozornosť zo strany učiteľa, pretože kladie vysoké nároky na jeho pedagogické uvažovanie a konanie. Práve kontrola... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,80€
9,31€

Metodický deň učiteľov

Metodický deň je dôležitým prvkom v procese ďalšieho vzdelávania učiteľov v systéme celoživotného vzdelávania nevyhnutného v raste osobnostného a odborného rozvoja učiteľa. Autorka na základe získaných skúseností a poznatkov predstavuje metodický deň... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,90€
9,41€

Transdisciplinární didaktika

Jan Slavík, Tomáš Janík, Petr Najvar, Petr Knecht, Masarykova univerzita v Brně, Paido (2017)
O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory

Kniha se zabývá výzkumem výuky a její kvality se zaměřením na problematiku vztahů mezi teorií a praxí ve vzdělávání s ohledem na profesní přípravu učitelů. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
35,63€
33,14€

Teorie výchovy (Strouhal Martin) [CZ]

Martin Strouhal, Grada (2013)
Kniha je určena učitelům i studentům pedagogiky, učitelství i širší pedagogické veřejnosti. Představuje koncept teorie...

Kniha je určena učitelům i studentům pedagogiky, učitelství i širší pedagogické veřejnosti. Představuje koncept teorie výchovy jako komplexně založené reflexe zohledňující metodologickou dvojznačnost východisek v myšlení o výchově: východisko filosofie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,56€
11,68€

Didaktika matematiky - Jak učit matematiku zajímavě a užitečně (Josef Polák)

Didaktika matematiky - Jak učit matematiku zajímavě a užitečně (Josef Polák)

Josef Polák, Fraus (2013)
Publikace pro učitele matematiky, studenty učitelství, ale také pro další zájemce o studium matematiky a její historie....

Publikace pro učitele matematiky, studenty učitelství, ale také pro další zájemce o studium matematiky a její historie vyplňuje citelnou mezeru v naší odborné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
17,95€

Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole (Bendová Petra)

Petra Bendová, Grada (2011)
Komunikace představuje klíčový moment edukačního procesu. Publikaci jistě ocení všichni pedagogové bez logopedického...

Komunikace představuje klíčový moment edukačního procesu. Publikaci jistě ocení všichni pedagogové bez logopedického vzdělání působící na běžných základních školách, ale i rodiče dětí s narušenou komunikační schopností. Text koncipovaný jako praktická... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,31€
9,59€