Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Teórie vyučovania

Našli sme 155 titulov

Škola bez poražených (Thomas Gordon) [CZ]

Thomas Gordon, Malvern (2015)
Kniha, kterou držíte v rukou, je mezi pedagogickou literaturou ojedinělá. Na rozdíl od většiny knih o vzdělávání se...

Kniha, kterou držíte v rukou, je mezi pedagogickou literaturou ojedinělá. Na rozdíl od většiny knih o vzdělávání se nezaobírá teoretickými koncepty, ale tím, jak je konkrétně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
15,04€
13,99€

Výkladový slovník z pedagogiky - 583 vybraných hesel (a kolektiv Zdeněk Kolář)

Zdeněk Kolář, , Grada (2012)
Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní...

Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy a samosprávy ve školství přinášejí nové odborné pojmy a mění obsah a pojetí termínů tradičních. Tento terminologický pohyb.. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,57€
4,25€

Predškolská pedagogika (Milena Lipnická)

Milena Lipnická, Rokus (2011)
nielen pre učiteľov Publikácia je určená všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní detí od narodenia po...

Publikácia je určená všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní detí od narodenia po vstup do základnej školy. Ponúka syntézu a systematizácia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,90€
7,35€

Žiak, učiteľ a výučba (Renáta Tóthová, Dušan Kostrub, Štefánia Ferková)

Predkladaná vysokoškolská učebnica má pätnásť kapitol, ktoré usústavňujú učivo všeobecnej didaktiky. Autori však zvolili... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,95€
14,83€

Klíma školy a klíma triedy (Petlák Erich)

Erich Petlák, IRIS (2006)
Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové...

Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
4,95€
4,60€

Rozvoj osobnosti dieťaťa a profesionalita učiteľky v MS (J.Duchovičová, A.Lazíko

Jana Duchovičová, Alžbeta Lazíková, IRIS (2008)
Stimulačno-obohacujúci program KO-SE-TO pre materské školy. Cieľom knihy je predchádzanie možnej stagnácii a...

Stimulačno-obohacujúci program KO-SE-TO pre materské školy. Cieľom knihy je predchádzanie možnej stagnácii a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,70€
9,95€

Waldorfská pedagogika

Rudolf Steiner, Opherus (2003)
metodika a didaktika

Druhý ze základních cyklů pedagogických přednášek navazuje na Všeobecnou nauku o člověku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,80€
10,04€

Pedagogické diagnostikovanie v materskej škole (Monika Miňová)

Monika Miňová, Rokus (2015)
Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde...

Publikácia je zameraná na komplexné predstavenie pedagogického diagnostikovania v materskej škole. Čitateľ si v nej nájde informácie z teoretického hľadiska, napr. definície, delenia, charakteristiky obsahu diagnostikovania, .... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,90€
8,28€

Alternatívne školstvo (Zelina Miron)

Miron Zelina, IRIS (2000)
Publikácia je určená všetkým študentom učiteľských smerov, pedagogickým pracovníkom a učiteľom. Oboznamuje s problematikou...

Publikácia je určená všetkým študentom učiteľských smerov, pedagogickým pracovníkom a učiteľom. Oboznamuje s problematikou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,97€
7,41€

Psychologie a pedagogika I (Marie Rozsypalová)

Marie Rozsypalová, Informatorium (2006)
INFORMATORIUM - Jazyk: CZ - 160 str. - ISBN: 978-80-7333-014-9 - Kniha

INFORMATORIUM - Jazyk: CZ - 160 str. - ISBN: 978-80-7333-014-9 - Kniha Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,28€
10,69€

Tvořivost učitele a účastníci fyzikálních soutěží

Tvořivost učitele a účastníci fyzikálních soutěží

V období jisté vyčerpanosti přírodních zdrojů se jediným zdrojem hospodářského růstu stává vysoce tvořivá práce v oblastech výzkumu, vývoje, technologie a jejich aplikace ve všech sférách života společnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,46€

Gender před tabulí (Lucie Jarkovská) [CZ]

Lucie Jarkovská, SLON (2014)
Práce je výsledkem etnografického výzkumu ve školní třídě, který se zaměřoval na (re)produkci genderu v každodennosti...

Studie je výsledkem etnografického výzkumu ve školní třídě, který se zaměřoval na (re)produkci genderu v každodennosti školního kolektivu. Vychází z etnometodologické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,97€
13,92€

Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Tomáš Ka

Tomáš Kasper, Naděžda Pelcová, Slawomir Sztobryn, Karolinum (2014)
Sborník příspěvků z mezinárodní konference Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu...

Sborník příspěvků z mezinárodní konference Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdělanosti), která proběhla na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v říjnu roku 2012 na počest 120. výročí... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,63€
16,40€

Úvod do filozofie výchovy (Ján Danek)

Pri analýze postupov v procesoch výchovy a vzdelávania, čiže pri formovaní osobnosti človeka, je nutné v prvom rade uvažovať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
7,63€
7,10€

Reformnopedagogické a alternatívne školy a ich prínos pre reformu (Matulčíková M

Mária Matulčíková, Musica Liturgica (2007)
Kniha prináša najnovšie informácie o európskych a zámorských trendoch v rozvoji alternatívnych škôl. Približuje 34 rôznych...

Kniha prináša najnovšie informácie o európskych a zámorských trendoch v rozvoji alternatívnych škôl. Približuje 34 rôznych typov alternatívnych škôl. Analyzuje známe i na Slovensku celkom neznáme modely škôl... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,80€
9,11€

Pracovní výchova s didaktikou (Jarmila Honzíková) [CZ]

Jarmila Honzíková, Univerzita J.A. Komenského Praha (2015)
Publikace autorky doc. PaedDr. Jarmily Honzíkové, Ph.D. s názvem „Pracovní výchova s didaktikou” je určena jako studijní...

Publikace autorky doc. PaedDr. Jarmily Honzíkové, Ph.D. s názvem „Pracovní výchova s didaktikou” je určena jako studijní materiál pro studenty učitelství, ale i pro stávající učitelskou veřejnost. Učebnice může být nápomocna jako užitečný materiál při... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
16,80€
15,62€

Srovnávací pedagogika (Jan Průcha) [CZ]

Jan Průcha, Portál (2015)
Mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Kam směřuje vzdělávání ve světě? Jaká je situace českého školství ve srovnání...

Kam směřuje vzdělávání ve světě? Jaká je situace českého školství ve srovnání se zahraničním? Jakými metodami se dnes vzdělávací systémy objektivně porovnávají? Kniha odpovídá na tyto aktuální otázky a popisuje významné trendy, které určují podobu a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,57€
17,27€

Genderové představy a vztahy (Irena Smetáčková) [CZ]

Irena Smetáčková, SLON (2016)
Kniha řeší tři základní okruhy otázek: 1. Jaké představy o maskulinitě a femininitě (tzv. genderová schémata) si vytvářejí...

Kniha řeší tři základní okruhy otázek: 1. Jaké představy o maskulinitě a femininitě (tzv. genderová schémata) si vytváří děti ve věku 6 až 15 let? 2. Jak se ve smíšených... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
22,70€
21,11€

Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky (Jaroslav Veteška) [CZ]

Jaroslav Veteška, Wolters Kluwer (2015)
Cílem monografie je představit v teoretické a praktické rovině mediaci a probaci a možnosti jejich aktuálního využití v...

Cílem monografie je představit v teoretické a praktické rovině mediaci a probaci a možnosti jejich aktuálního využití v různých společenských oblastech (rodina, obchod, pracovní právo, školství, zdravotnictví, výkon trestu odnětí svobody, podmíněné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,63€
13,90€

Farebná diagnostika - Námety a aktivity (Medveďová, Dáša; Bamburová, Ľuba)

Daša Medveďová, Ľuba Bamburová, Raabe (2014)
Publikácia Farebná diagnostika v materskej škole – námety a aktivity pomôže pedagógom pri diagnostikovaní dieťaťa v procese...

Publikácia Farebná diagnostika v materskej škole – námety a aktivity obsahuje teoretickú, metodickú a praktickú časť. V teoretickej časti a metodickej časti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
25,00€
23,25€