Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Právo sociálneho zabezpečenia

Našli sme 86 titulov

Dávky pomoci v hmotné nouzi 2019

Kniha přináší podrobný popis jednotlivých dávek systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), a to i ve vazbách na ostatní dávkové systémy. Jde o srozumitelný a ucelený výklad celého systému... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,71€
14,61€

Aktualizácia 2019 III/2 – Úplné znenie zákonov po novele

Poradca s.r.o. (2019)
Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, Zákon o sociálnom poistení, Zákon o rodičovskom príspevku, Zákon o zdravotnom poistení,

Zmeny v zákone o sociálnom poistení, nový zákon o pedagogických zamestnancoch... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,50€
4,19€

Úplne znenia zákonov 26/2017

Poradca podnikateľa (2018)
Zákon o sociálnom poistení

Publikácia obsahuje: Zákon o sociálnom poistení podľa právneho stavu k 1. 12. 2017. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
9,40€
8,74€

Susedské spory (Jozef Sotolář) [SK]

Susedské spory (Jozef Sotolář) [SK]

Jozef Sotolář, Vydavateľstvo komunálnej literatúry (2017)
Predkladaná publikácia z jednej špecifickej oblasti komunálneho práva sa snaží podať v ucelenej a celistvej podobe...

Predkladaná publikácia z jednej špecifickej oblasti komunálneho práva sa snaží podať v ucelenej a celistvej podobe záujemcovi obraz o súčasnej právnej úprave (vrátane európskeho rozmeru rozhodovania), postupoch a riešeniach na úseku susedských sporov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
49,50€

Poradca 12/2018

Poradca s.r.o. (2018)
Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch – nový zákon s komentárom

Nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch s účinnosťou od 1. 5. 2018 upravuje sektor sociálnej ekonomiky a vytvára vhodné podmienky na to, aby sa sociálna ekonomika rozvíjala a bola prínosom nielen pre zvyšovanie zamestnanosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,52€
1,36€

Aktualizácia III/3 2019

Aktualizácia III/3 2019

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení; Opatrenie č. 183/2019 Z. z. o úprave súm životného minima... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,92€

PMPP 9-10/2015 Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od ... [SK]

Poradca podnikateľa (2015)
Personálny a mzdový poradca podnikateľa 9-10/2015 Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1. 5. 2015, Monitorovanie...

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1. 5. 2015, Monitorovanie priestorov prístupných a neprístupných verejnosti a monitorovanie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
9,94€
9,24€

Nový Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Nový Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Epos (2018)
s aktualizovanou dôvodovou správou

Zákon č. 112/2018 Z.z. z 13. marca 2018, o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
2,50€

Úplné znenia zákonov 42/2018

Poradca podnikateľa (2019)
Zákon o sociálnom poistení

Publikácia obsahuje: Zákon o sociálnom poistení podľa právneho stavu k 5.12.2018... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,65€
9,90€

Aktualizácia III/3 2015

Aktualizácia III/3 2015

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdrav. Poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - po zmene zákonom č. 77/2015 Z.z. s účinnosťou od... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Hmotné zabezpečenie v starobe

Hmotné zabezpečenie v starobe

Táto publikácia má ambíciu poskytnúť komplexný súbor informácií a poznatkov o činiteľoch ovplyvňujúcich organizačno-výkonovú výstavbu dôchodkového... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,30€

Dane, účtovníctvo 3-4/2006 [SK]

Dane, účtovníctvo 3-4/2006 [SK]

, Poradca s.r.o. (2006)
+ odvody poistného od 1.1.2006 - Poradca - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu matná - ISBN: 13-359-6306-5 - Kniha

Prehľad odvodov poistného pre jednotlivé kategórie poistencov od 1. 10. 2006... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
0,93€

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění

Platná znění: zákona o důchodovém pojištění a vybraných ustanovení, zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení s komentářem, zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnannosti s poznámkami,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,69€

Penzijní připojištění (Jaroslav Šulc) [CZ]

Penzijní připojištění (Jaroslav Šulc) [CZ]

Jaroslav Šulc, Grada (2004)
Penzijní připojištění 2.akt.v. - 2. aktualizované a rozšířené vydání - Edice: Finance - GRADA - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez

V druhém, aktualizovaném a rozšířeném vydání zachycujícím harmonizační novelu zákona se autor snaží usnadnit orientaci v problematice penzijního připojištění se státním příspěvkem, a to jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům či osobám ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,20€

Doplnkové dôchodkové poistenie - druhý stupeň dôchodkového zabezpečenia

Doplnkové dôchodkové poistenie - druhý stupeň dôchodkového zabezpečenia

Doplnkové dôchodkové poistenie - druhý stupeň dôchodkového zabezpečenia. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,90€

Odvody poistného od 1. 7. 2009

Odvody poistného od 1. 7. 2009

Odvody poistného od 1. 7. 2009: - zamestnancov; - študentov; - dôchodcov; - SZČO; - konateľov; - členov orgánov; - právnických osôb Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,90€

Důchodový systém v České republice (Lucie Rytířová) [CZ]

Důchodový systém v České republice (Lucie Rytířová) [CZ]

ANAG (2014)
U každého ze tří pilířů tohoto systému (důchodové pojištění, důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření) jsou popsány...

U každého ze tří pilířů tohoto systému (důchodové pojištění, důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření) jsou popsány nejdůležitější prvky tak, aby bylo jasné, kdo se jej může (musí) účastnit, kolik bude muset zaplatit a co dostane... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
13,60€

Odvody poistného od 1.1.2011

Odvody poistného od 1.1.2011

Odvody poistného zamestnancov, študentov, dôchodcov, SZČO, konateľov, členov orgánov a právnických osôb. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,90€

Aktualizácia III/5 2015

Aktualizácia III/5 2015

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zmene zákonom č. 148/2015 Z. z. s účinnosťou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,28€

Odvody poistného od 1.1.2013

Odvody poistného od 1.1.2013

Odvody poistného... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
0,89€