🍂Jesenné knižné zľavy OK, TO BER!

Ostatné právne predpisy

Našli sme 121 titulov

Ústava ČR - Listina základních práv a svobod, Zákon o volbě prezidenta republiky

Ústava České republiky č. 1/1993 Sb., , Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta , , , republiky), Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,71€
3,45€

Správní řád (500/2004 Sb.). Praktický komentář

Správní řád (500/2004 Sb.). Praktický komentář

Praktický komentář správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) je dílem autorského kolektivu, který se skládá jak ze zástupců akademické sféry, advokátní praxe, tak i zástupců samotné aplikační praxe (myšleno správních orgánů)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
77,55€

Zákon o obecní policii

Pavel Vetešník, C. H. Beck (2019)
Komentář, 2. vydání

Komentář k zákonu o obecní policii vychází ve druhém vydání. Reaguje na změny v právní úpravě nastalé v důsledku všech provedených novelizací zákona. Současně je zohledněn nárůst související judikatury, doplněn je i přehled souvisejících právních... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
58,05€
55,15€

Školský zákon – vyhlášky po novelách

Poradca s.r.o. (2018)
Zákony do vrecka

Novela školského zákona reaguje na nutnosť aplikovať zákon o e-Governmente v podmienkach základných škôl a stredných škôl. V súvislosti s povinnosťami riaditeľov základných škôl a stredných škôl ako orgánov verejnej moci vykonávať verejnú moc... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,00€
2,79€

Verejná správa 1-2/2020 - Novela školského zákona, Cestná doprava, Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje

, Poradca s.r.o. (2019)

Publikácia ponúka aktuálne znenia zákonov a vyhlášok, po posledných novelách, z oblastí organizácie verejnej správy vo vzťahu k občanom, územným celkom a účtovníctva verejnej správy, škôl a školských zariadení, rozpočtových pravidiel, štátnej správy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,50€
3,26€

Doručování ve správním řízení se zaměřením na elektronické formy komunikace

Správné, řádné a včasné doručení je bezesporu jedním ze stěžejních atributů správního procesu, který má zásadní dopad nejen... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,37€
11,75€

ÚZ 1335 Veřejné zakázky

ÚZ 1335 Veřejné zakázky

Sagit (2019)

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,91€

Úplné Znění - 1368: Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Úplné Znění - 1368: Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Sagit (2020)
Podle stavu k 23.3.2020

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do tří kapitol: Svobodný přístup k informacím, Informatika (elektronické komunikace, služby vytvářející důvěru pro elektronické komunikace) a eGovernment... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,47€

Poradce 12-13/2019

Poradce s.r.o. (2019)
Zákon o zpracování osobních údajů s komentářem, Zákon o ochranných známkách s komentářem - Osobní údaje, GDPR, Ochranné známky, Paušální výdaje

Ochrana osobních údajů je problematikou, která se řeší na úrovni Evropské unie. Cílem nového zákona o zpracování osobních údajů je zajistit soulad vnitrostátní právní úpravy s nařízením GDPR i s trestněprávní směrnicí a adapt Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,64€
11,76€

Úplné Znění - 1392 Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Úplné Znění - 1392 Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Sagit (2020)
Podle stavu k 1. 10. 2020

Nové vydání je především reakcí na rozsáhlou novelu školského zákona, která nabyla účinnosti 1. 10. 2020; ke změnám došlo i u některých nařízení vlády a vyhlášek. Publikace obsahuje celkem 47 předpisů v aktuálním znění... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,17€

Ústava České republiky

Ústava České republiky

Ústava České republiky je základní zákon České republiky. Je tvořena preambulí a 8 hlavami, zahrnujícími základní ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku, územní samosprávu a přechodná... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,80€

Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Nový zákon o regionálnej investičnej pomoci reaguje na meniace sa prostredie a stále nové vznikajúce trendy v oblasti podnikania. Vláda Slovenskej republiky preto priniesla úplne novú legislatívu obsahujúcu dôležité zmeny v systéme poskytovania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,60€
17,67€

Správne delikty právnických osôb - vybrané inštitúty a problémy

Súčasná právna úprava správnych deliktov je v Slovenskej republike obsiahnutá v mnohých právnych predpisoch a absentuje jej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,60€
16,72€

Verejný sektor

Poradca s.r.o. (2018)
Bez chýb, pokút a penále

Aktuálne znenia zákonov a komentáre pre verejnú správu a samosprávu Zákon o štátnej službe Zákon o verejnom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,50€
6,98€

Zákony 2019/VI

Životní prostředí, ochrana ovzduší, zákon o odpadech, zákon o obalech, energetický zákon, vodní a lesní zákon, energetická náročnost budov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,88€
8,26€

Zákony 2018/VI (CZ)

Publikace obsahuje: Životní prostředí, ochrana ovzduší, vodní zákon, lesní zákon, zákon o odpadech, zákon o obalech, energetický zákon... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,52€
6,99€

Aktualizácia V/3 2017

Aktualizácia V/3 2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) po novele zákonom č.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,10€

Úplné Znění - 1374 Zdravotní služby

Úplné Znění - 1374 Zdravotní služby

Sagit (2020)
Podle stavu k 11.5.2020

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě. Dále zde najdete aktuální texty 18 nařízení vlády a vyhlášek k těmto... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
6,35€

ÚZ 1338 Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ 1338 Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

neuvedený autor, Sagit (2019)
Podle stavu k 1. 10. 2019

Celkem 47 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,42€

Zákon o veřejných výzkumných institucích

Tomáš Kaplan, , C. H. Beck (2019)
Komentář

Komentář k zákonu č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích je první publikací na knižním trhu zabývající se problematikou veřejných výzkumných institucích, jejich existence, předmětu činnosti, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
46,53€
43,27€