Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Stavebné a pozemkové právo

Našli sme 249 titulov

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok) (Imrich Fekete)

Imrich Fekete, Eurokódex (2018)
3. aktualizované vydanie -Všeobecná časť § 1 - § 122

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€
67,89€

Judikatúra vo veciach stavebného konania (Eva Babiaková, Lucia Leňová)

Eva Babiaková, Lucia Leňová, Wolters Kluwer (2015)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon bol od nadobudnutia jeho účinnosti už...

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon bol od nadobudnutia jeho účinnosti už tridsaťštyrikrát novelizovaný. Napriek tomu, že sa v súčasnosti pripravuje nový stavebný zákon... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
27,50€
26,13€

Zákony 2019 IV - Stavebné zákony – Úplné znenie po novelách k 1.1.2019

Poradca s.r.o. (2019)
Stavebný zákon, Katastrálny zákon, Stavebné sporenie, Stavebné výrobky, Pozemky a byty

Zborník zákonov obsahuje úplné znenie zákonov, vyhlášok a opatrení po novelách platných k 1. 1. 2019. Právne predpisy sa týkajú stavebného, pozemkového práva a bývania... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,99€
4,64€

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Publikácia vychádza v edičnej rade Komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX a má za cieľ podať relatívne ucelený výklad právnej regulácie de lege lata. Autori sa snažili poukázať na tie najvypuklejšie, prípadne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
16,50€
15,35€

Pozemky - Stavby - Byty

Ondrej Halama, Ondrej Halama (2019)
návody, vzory, judikatúry, príklady, vysvetlenia

Táto kniha je investíciou pre každého, kto prichádza do styku s nehnuteľnosťami, katastrom a stavebným úradom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
34,00€
31,62€

Občiansky zákonník. Veľký komentár. 2. zväzok (Imrich Fekete)

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Občiansky zákonník, Veľký komentár, 2. zväzok Vecné práva a zodpovednosť za škodu (§ 123 - § 459) Od prvého vydania...

Od prvého vydania Veľkého komentára Občianskeho zákonníka uplynuli tri roky (2011). Medzitým sa kniha vypredala, čo svedčí o veľkom záujme a dopyte po... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€
67,89€

Občiansky zákonník. Veľký komentár 3. zväzok (Imrich Fekete) [SK]

Imrich Fekete, Eurokódex (2015)
Dedenie a záväzky - Všeobecná časť (§ 460 - § 587)

Tretí zväzok Občianského zákonníka – veľký komentár obsahuje výklad k dedičskému právu a všeobecnej časti záväzkového práva (§ 460 až 487 Občianskeho zákonníka). Termín vydania – september 2015. Nové vydanie komentára zahŕňa nielen aktuálne zmeny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
73,00€
67,89€

Financování bydlení - edice stavíme (Vichnarová,Nováková)

Lenka Vichnarová, Jolana Nováková, ERA group (2007)
Edice: Stavíme - ERA vydavatelství - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 120 str. - ISBN: 80-7366-079-2 - Kniha

Edice: Stavíme - ERA vydavatelství - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 120 str. - ISBN: 80-7366-079-2 - Kniha Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
2,00€
1,17€

Omezení vlastnického práva k pozemkům (Tomáš Kocourek) [CZ]

Tomáš Kocourek, Leges (2012)
Kniha se věnuje mezioborovému tématu omezení vlastnického práva ve prospěch ochrany životního prostředí. Autor nejprve...

Kniha se věnuje mezioborovému tématu omezení vlastnického práva ve prospěch ochrany životního prostředí. Autor nejprve komplexně pojednává obecná teoretická a ústavněprávní východiska zásahů do vlastnického práva, následně rozebírá jednotlivé instituty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
19,11€
17,77€

Aktualizácia VI/2 2018

Poradca s.r.o. (2018)
úplné znenie po novele

Aktualizácia VI/2 2018 - úplné znenie po novele - Vodný zákon, Zákon o odpadoch, Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, Vyhláška o rozšírenej zodpovednosti výrobcov..., Zákon o ovzduší... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,30€
4,00€

Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi platné od 1.1.2014 (Korec a k

Štefan Korec, , Nová Práca (2013)
Kniha od popredného slovenského odborníka na stavebné a pozemkové právo poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých...

Kniha od popredného slovenského odborníka na stavebné a pozemkové právo poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovo-právnych predpisoch a inštitúciách podľa platného práva v Slovenskej republike... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
18,90€
17,58€

Základy stavebného práva (Jiří Plos, Vladimír Hutta)

Jiří Plos, Vladimír Hutta, Eurokódex (2011)
Dostáva sa vám do rúk literárne dielo prvé svojho druhu. Doteraz totiž nie je na trhu samostatná učebnica špeciálne...

Dostáva sa vám do rúk literárne dielo prvé svojho druhu. Doteraz totiž nie je na trhu samostatná učebnica špeciálne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,60€
13,58€

Fotovoltaika - Budovy jako zdroj proudu (Ralf Haselhuhn)

Ralf Haselhuhn, Hel (2011)
Kniha je zaměřena na návrh, stavbu, provoz a přínosy fotovoltaických zdrojů elektrické energie instalovaných především na...

Kniha je zaměřena na návrh, stavbu, provoz a přínosy fotovoltaických zdrojů elektrické energie instalovaných především na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
13,54€
12,59€

Nájem a podnájem bytu + CD (Markéta Selucká) [CZ]

Markéta Selucká, Computer Press (2005)
V publikaci a na CD naleznete: vše o právu k užívání bytu, dle druhů a poddruhů bytů náležitosti nájemní smlouvy...

V publikaci a na CD naleznete: vše o právu k užívání bytu, dle druhů a poddruhů bytů náležitosti nájemní smlouvy... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,99€
9,29€

Bydlení a bytová politika

Předkládaná kniha je první ucelenou českou publikací, která je zaměřena na současnou situaci v oblasti bydlení a bytové politiky především v České republice... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
17,95€
16,69€

Zákon o lesoch (Marcela Tittlová, Peter Papáček)

Predkladané komentované spracovanie ustanovení zákona o lesoch reaguje na aktuálne spoločenské podmienky a nové výzvy, pred... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
29,50€
28,03€

Poradca 11/2016

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov - nový zákon s komentárom, Cezhraničné zamestnávanie, Duálne vzdelávanie, Stavebný zákon, Mediácia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
4,52€
4,20€

Novelizovaný Katastrálny zákon

Novelizovaný Katastrálny zákon

Epos (2018)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. z 27. júna 1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., Zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
2,20€

Staviame bez chýb, pokút a penále [SK]

Poradca s.r.o. (2016)
Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, Kolaudačné rozhodnutie, Užívanie stavby, Projektová dokumentácia, Koordinácia...

Publikácia obsahuje: Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, Kolaudačné rozhodnutie, Užívanie stavby, Projektová dokumentácia, Koordinácia bezpečnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
5,50€
5,12€

Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov - 2. vyd. (E. Horváth)

Edmund Horváth, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Po úspešnom vypredaní prvého vydania publikácie Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov z roku 2010 Vám prinášame jej...

Kniha prináša výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí na tému zabezpečenia záväzkov, ktoré môžu byť nápomocné v slovenskej právnej praxi. Pri nepulibkovaných rozhodnutiach bola vytvorená aj právna veta a pri niektorých rozhodnutiach... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
20,00€
18,60€