Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Neziskové organizácie

Našli sme 35 titulov

Účtovníctvo neziskových organizácií na rok 2019

Epos (2019)

Vydavateľstvo Epos každý rok vydáva príručku obsahujúcu opatrenia (a ďalšie predpisy) upravujúce účtovanie neziskových organizácií (účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, medzi ktoré patria... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Zákony 2014/V

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Školský zákon, samosprávne kraje, rozpočtové pravidlá, zákon o štátnej službe, verejný záujem, financovanie škôl... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,52€
5,13€

Ekonomika školy a školského zariadenia (Ing. Ingrid Veverková) [SK]

Ingrid Veverková, Wolters Kluwer (2014)
Publikácia „Ekonomika školy a školského zariadenia“ je samostatným odborným knižným titulom a súčasne aj akýmsi voľným...

Publikácia „Ekonomika školy a školského zariadenia“ je samostatným odborným knižným titulom a súčasne aj akýmsi voľným pokračovaním uspešnej knihy „Riadenie školy a školského zariadenia“ (2013). Autorka sa v nej zamerala na ekonomický... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,80€
12,16€

Základná škola - organizácia a manažment (Veverková Ingrid) [SK]

Ingrid Veverková, Wolters Kluwer (2014)
Publikácia rieši problematiku zriaďovania škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania,...

Publikácia rieši problematiku zriaďovania škôl, náležitostí zriaďovacej listiny, formy hospodárenia a financovania, problematiku organizácie výchovy, vzdelávania a zabezpečenia prevádzky základnej školy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
9,50€
9,03€

Marketing neziskových organizácií, športu a kultúry (Mária Tajtáková, Jana Nová)

Mária Tajtáková, Jana Nová, Ladislav Bedřich, Wolters Kluwer (2016)
Publikácia sa odborným spôsobom zaoberá možnosťami uplatnenia marketingovej filozofie v oblasti neziskového sektora, športu...

Publikácia sa odborným spôsobom zaoberá možnosťami uplatnenia marketingovej filozofie v oblasti neziskového sektora, športu a kultúry. Jej cieľom je poukázať na tie marketingové... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,90€
11,07€

Verejná správa 9/2014

Obsahuje nasledovné témy: Novela ústavy SR, Daňový poriadok, Odpočet straty PO do roku 2014, Financovanie súkromných škôl, Zdaňovanie príjmov športovcov, Meno a priezvisko - povolenie na zmenu, Orgány územnej samosprávy a registrácia k DPH... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
6,19€
5,76€

Verejná správa 7 - 8/2012

Ukončenie štúdia a daňový bonus, Požiadavky na činnosť lekární, Stredné školy, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,38€
11,51€

Verejná správa 7-8/2014

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daň sa platí správcovi dane, Daň z nehnuteľnosti sa neodpúšťa, Omyly v pracovnom práve, Podnikanie na území obce, Štipendia a daň z príjmov, Riadenie neziskovej organizácie, Nová dimenzia zdravotníctva,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,40€
11,53€

Účtovníctvo neziskových organizácií pre rok 2012

Účtovníctvo neziskových organizácií pre rok 2012

Epos (2012)

Ministerstvo financií SR s účinnosťou od 1. 1. 2012 (resp. 31. 12. 2011) novelizovalo takmer všetky opatrenia upravujúce účtovanie neziskových organizácií ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,80€

Manažment európskych projektov

Manažment európskych projektov

Zborník Manažment európskych projektov tvoria prednášky skúsených projektových manažérov zo slovenských ministerstiev, neziskových organizácií a iných inštitúcií zaoberajúcich sa prípravou a implementáciou európskych projektov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,30€

Verejná správa 10/2010

Verejná správa 10/2010

- Zákon o obaloch; - Lehota v správnom konaní; - Hlásenie pobytu občanov; - Spotreba mlieka od 1. 9. 2010; - Volič a volebné systémy v SR; - Zdravotná dokumentácia; - Daň za lesné pozemky, pozemkové spoločenstvá (1.); - Rozpočtový proces; ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,14€

Účtovníctvo pre neziskové organizácie na rok 2015 (Kolektív autorov) [SK]

Účtovníctvo pre neziskové organizácie na rok 2015 (Kolektív autorov) [SK]

Epos (2015)
Ministerstvo financií SR novelizovalo opatrenia upravujúce účtovanie neziskových organizácií v sústave jednoduchého aj...

Ministerstvo financií SR novelizovalo opatrenia upravujúce účtovanie neziskových organizácií v sústave jednoduchého aj podvojného účtovníctva. Preto sme spracovali úplné znenia novelizovaných opatrení a zaradili ich (spolu s opatrením upravujúcim... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,50€

Verejná správa 11/2009

Verejná správa 11/2009

Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,14€

Interné smernice pre nepodnikateľské organizácie

Interné smernice pre nepodnikateľské organizácie

Príručka Interné smernice pre nepodnikateľské organizácie je určená pre tých odborníkov vo Vašej firme, ktorí majú na starosti tvorbu interných predpisov, smerníc a iných materiálov, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie a skonkretizovanie Vašej činnosti.. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
166,80€

Čerpanie finančných fondov, Fondy EÚ, Nenávratné finančné príspevky, Verejné obstarávanie - online

Čerpanie finančných fondov, Fondy EÚ, Nenávratné finančné príspevky, Verejné obstarávanie - online

Príručka Čerpanie finančných fondov, Fondy EÚ, Nenávratné finančné príspevky, Verejné obstarávanie je najpodrobnejšia pomôcka ako krok za krokom získate finančné prostriedky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
126,00€

Verejná správa 12 - 13/2010

Verejná správa 12 - 13/2010

- Zákon o dotáciách; - Daň z nehnuteľnosti na rok 2011; - Starosta a primátor; - Chránená dielňa a pracovisko; - Požiarny poriadok obce; - Školský klub detí; - Komparácia hospodárenia organizácií; - Náhrady pri ceste; ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,28€

Verejná správa 6/2011

Verejná správa 6/2011

-Kataster nehnuteľností - zmena do 1.4.2011; -Školské výlety; -Zodpovednosť za škodu zamestnanca pri výkone verejnej moci; - Archívy a registrácia,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,16€

Nové účtovníctvo neziskových organizácií v praxi

Nové účtovníctvo neziskových organizácií v praxi

Ministerstvo financií SR s účinnosťou od 1. 1. 2008 komplexne novelizovalo právnu úpravu podvojného účtovníctva nadácií, združení, neziskových organizácií pre verejnoprospešné služby a cirkví... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,66€

Účtovníctvo neziskových organizácií pre rok 2016

Účtovníctvo neziskových organizácií pre rok 2016

Epos (2016)
Účtovníctvo neziskových organizácií pre rok 2016

Publikácia by nemala chýbať na stole žiadneho účtovníka organizácie, ktorá nie je založená alebo riadená na podnikanie. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,70€

Učtovníctvo neziskových organizácií pre rok 2013

Učtovníctvo neziskových organizácií pre rok 2013

Epos (2013)

Aktualizovaná príručka prináša úplné znenia opatrení Ministerstva financií SR pre podvojné a jednoduché účtovníctvo a úplné znenie zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1.1.2013. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,30€