🌹 Daruj romantické knižné zľavy!

Štátne právo, štátne zriadenie

Našli sme 508 titulov

Digesta seu Pandectae. tomus II. / Digesta neboli Pandekty. svazek II.

Michal Skřejpek, Karolinum (2019)
liber XVI-XXXV fragmenta selecta / kniha XVI-XXXV vybrané části

Třetí svazek ediční řady Fontes iuris romani, představující překlady základních pramenů římského práva do češtiny, nabízí vybrané tituly z 16. až 35. knihy zákoníku Digesta seu Pandectae císaře Iustiniana z roku 533 n. l. Čtenář zde nalezne především... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
27,73€
23,57€

Štátoveda (Ľubor Cibulka)

Ľubor Cibulka, Wolters Kluwer (2017)
Učebnica

Učebnica Štátovedy obsahuje teoretické i praktické poznatky o štáte, o jeho základoch, o fungovaní jeho ústavy, ústavného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,90€
14,79€

Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. (Peter Mosný, Miriam Laclavíková)

Peter Mosný, Miriam Laclavíková, Heuréka (2010)
od najstarších čias do roku 1848

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Ústava Spojených štátov amerických

Publikácia, vydaná v roku 2000, oboznamuje čitateľa nielen s textom ústavy, ale najmä so základným obsahom jeho súdnej interpretácie. Práve tá je najviac poznačená historickými obdobiami, ktorými Spojené štáty americké od svojho vzniku prešli... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
17,00€
15,81€

Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie zákona po ostatnej novele

Ústava Slovenskej republiky - úplné znenie zákona po ostatnej novele

Poradca s.r.o. (2019)
Štátne symboly, Listina základných práv a slobôd

Aktuálne vydanie Ústavy Slovenskej republiky od Vydavateľstva PORADCA obsahuje zmeny zákona o štátnych symboloch po novele účinnej od júna 2019. Publikácia je určená pre všetkých obyvateľov našej krajiny... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,79€

Kontrola v obecnej samospráve

Neoddeliteľnou súčasťou každej ľudskej činnosti v spoločnosti je kontrola. Kontrola predstavuje systém spätnej väzby, ktorý dáva jednoznačnú odpoveď na otázku, či skutočný stav korešponduje stavu predpokladanému a žiadanému. Vo verejnej správe navyše.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
14,00€
13,02€

Novelizovaný Zákon o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou a farebnými značkami

Epos (2019)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Zákon č. 8/2009 Z.z. z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z.z., zákona č. 188/2009 Z.z., zákona č. 199/2009 Z.z., zákona č. 144/2010 Z.z., zákona č. 119/2011 Z.z., zákona... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
7,82€

Aktualizácia V/1

Aktualizácia V/1

Poradca s.r.o. (2009)
Zákony 2009/V.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,90€

Úplné znenia 21/2013

Zákon o Policajnom zbore a Zákon o priestupkoch podľa právneho stavu k 3. 5. 2013 s prehľadným grafickým vyznačením zmien v predpise... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
3,40€
3,16€

Nové jevy v právu na počátku 21. století - sv. 3 - Proměny veřejného práva (Pave

Michal Tomášek, Karolinum (2009)
Třetí svazek připravované pětidílné monografie Nové jevy v právu na počátku 21. století, jejíž autorský kolektiv vede...

Třetí svazek připravované pětidílné monografie Nové jevy v právu na počátku 21. století, jejíž autorský kolektiv vede... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,97€
12,06€

Poradca 4-5/2009

* Správne poplatky; * Zákon o cenách; * Ochrana spotrebiteľa - zákony s komentárom; * Zákon o DPH - zmeny od 1.1.2009 * Motorové vozidlo a zamestnávateľ; ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
8,96€
8,33€

Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku (Naděžda Rozehnal

Naděžda Rozehnalová, Wolters Kluwer (2013)
Třetí vydání úspěšné učebnice seznamuje čtenáře s prostředky k řešení sporu v obchodním styku. Výklad je zaměřen především...

Třetí vydání úspěšné učebnice seznamuje čtenáře s prostředky k řešení sporu v obchodním styku. Výklad je zaměřen především na rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku, nespouští však ze zřetele... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
25,38€
24,11€

DĚJINY VEŘEJNÉHO PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ [CZ]

Karolina Adamová, C. H. Beck (2000)
Přehled vybraných otázek

Publikace je po desetiletích prvním stručným a přehledným pohledem na otázku veřejného práva střední Evropy od počátků státnosti až do roku 1945... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
19,80€
18,81€

Právní moc civilních soudních rozhodnutí (Bohumil Dvořák) [CZ]

Bohumil Dvořák, C. H. Beck (2008)
Právní moc civ.soud.roz.EPI37 - Edice: Beckova edice právní instituty - CH BECK - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu leskl

Právní moc civ.soud.roz.EPI37 - Edice: Beckova edice právní instituty - CH BECK - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu leskl Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
19,74€
19,11€

Obecní samospráva (Roman Kočí) [CZ]

Roman Kočí, Leges (2012)
Publikace přináší zevrubné pojednání o obecní samosprávě v České republice. Podrobně je popsáno postavení a fungování obce a...

Publikace přináší zevrubné pojednání o obecní samosprávě v České republice. Podrobně je popsáno postavení a fungování obce a jejích orgánů včetně ústavního vymezení obecní samosprávy, detailně je specifikována oblast samostatné a přenesené působnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,75€
16,51€

Podpora obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku (Hager,Tóthová)

Bernhard Hager, Annamária Tóthová, Epos (2010)
Všeobecné predstavenie rámcových právnych podmienok, komentár ku zákonu č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov...

Všeobecné predstavenie rámcových právnych podmienok, komentár ku zákonu č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,85€
11,02€

Financovanie politických strán v SR (Grigorij Mesežnikov) [SK]

Grigorij Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky (2014)
Inštitút pre verejné otázky pripravil unikátnu publikáciu o financovaní politických strán na Slovensku. Autor, prezident...

Inštitút pre verejné otázky pripravil unikátnu publikáciu o financovaní politických strán na Slovensku. Autor, prezident IVO Grigorij Mesežnikov, sa vo svojej štúdii zaoberá problematikou straníckych financií v širších súvislostiach spoločensko... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
9,90€
9,21€

Pojem a platnosť práva (Alexy Robert)

Robert Alexy, Kalligram (2009)
Nemecký právny filozof Robert Alexy (*1945), jeden z najvplyvnejších filozofov práva v Európe, sa venuje výkladu pojmu a...

Nemecký právny filozof Robert Alexy (*1945), jeden z najvplyvnejších filozofov práva v Európe, sa venuje výkladu pojmu a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,00€
13,95€

Súd a tvorba práva (Jozef Ratica)

Jozef Ratica, Eurokódex (2009)
Inšpirujúce dielo a najvýznamnejšia práca profesora Dr.Raticu, ktoré sa stalo bezprostredne nebezpečné pre...

Inšpirujúce dielo a najvýznamnejšia práca profesora Dr.Raticu, ktoré sa stalo bezprostredne nebezpečné pre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
25,00€
23,25€

Nejvyšší soud USA (Jan Kust; Roman Joch) [CZ]

Jan Kust, Ústav práva a právní vědy (2013)
Autoři Jan Kust a Roman Joch si postavili laťku hodně vysoko, protože pojednání o nejvyšší justiční instanci kolébky...

Autoři Jan Kust a Roman Joch si postavili laťku hodně vysoko, protože pojednání o nejvyšší justiční instanci kolébky konzervativněliberální demokracie je tématem, které v českém literárním prostředí traktováno dosud nebylo. Na své si tak přijdou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
20,02€
18,62€