🔥Horúca správa: Nový prípad Dominika Dána v predpredaji!

Všeobecné správne právo

Našli sme 99 titulov

Prednášky a texty z civilného procesu

Prednášky a texty z civilného procesu

Druhé, aktualizované a doplnené vydanie tejto učebnej pomôcky je prvou pomocou pri príprave na skúšky z kurzov civilného procesného práva v rámci univerzitného štúdia. Jeho koncepcia je jednoduchá ide ťažiskovo o prepis prednášok autora skrípt z kurzu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,00€

Správny súdny poriadok

, C. H. Beck SK (2018)
Komentár

Komentár k Správnemu súdnemu poriadku predstavuje svojím rozsahom, podrobnosťou výkladu a precíznym spracovaním jedinečnú... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
159,00€
151,05€

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

Heuréka (2018)
s účinnosťou od 1. septembra 2018 (10. vydanie)

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) s účinnosťou od 1. Septembra 2018, so zvýraznenými zmenami poslednej novelizácie zákona č. 177/2018 Z. z. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,20€
2,05€

Správní řád

Nový komentář ke správnímu řádu se svým zpracováním vymyká již vydaným publikacím, na které otevřeně navazuje. Jeho cílem je poskytnout co nejpřehlednější výklad s důrazem na využitelnost a přínosnost v praxi.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
65,33€
55,53€

Veřejný sektor

Poradca s.r.o. (2018)
Bez chyb, pokut a penále

Publikace je určena zaměstnancům veřejné správy, státním úředníkům, zaměstnancům rozpočtových a neziskových organizací, pedagogickým pracovníkům. Nabízi aktuální znění zákona o státní službě, o výchově a vzdělávání... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,50€
6,98€

Úplné znenia zákonov 11/2019

Poradca podnikateľa (2019)
Správny súdny poriadok

Publikácia obsahuje: Správny súdny poriadok podľa právneho... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,19€
2,97€

Poradce veřejné správy č. 11-12/2020

Poradce s.r.o. (2020)
Novela školského zákona, Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov

Novela školského zákona. Od školního roku 2020/2021 (tj. od jarního zkušebního období 2021) dochází k omezení zkoušek společné části maturitní zkoušky pouze na didaktické testy a k převedení písemných prací a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,65€
4,32€

Správní řád s poznámkami a judikaturou

Petr Průcha, Leges (2019)
4. aktualizované a doplněné vydání podle právního stavu k 1. 7. 2019

Třetí aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2019. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 176/2018 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
36,66€
34,09€

Civilní právo procesní

Radka Zahradníková, , Aleš Čeněk (2018)
(3. aktualizované vydání)

(3. aktualizované vydání) Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
32,90€
30,60€

Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900 – 1950

Tato kniha se zabývá společenstvím česky mluvících evangelíků, kteří žili v letech 1900-1950 ve dvou bulharských obcích,... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
13,56€
12,61€

1000 riešení 2/2018

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov, Ročné zúčtovanie dane z príjmu vo VS, Zákonník práce, Pozemkový... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,34€
2,18€

Správní právo

Učebnice představuje správní právo v České republice ojedinělé formě. Je připravená na bázi soudních rozhodnutí, zdůrazňuje dynamičnost tvorby a aplikace práva a inspiruje tedy čtenáře... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
36,95€
35,10€

Proměny práva a společnosti

Ivan Mucha, Aleš Čeněk (2016)
Monografie obrací pozornost k institucionálním a normativním procesům změn v současné společnosti. Vychází z předpokladu, že...

Monografie obrací pozornost k institucionálním a normativním procesům změn v současné společnosti. Vychází z předpokladu, že vzhledem k narůstající složitosti, komplexitě a diferenciaci vztahů dochází dnes k zvětšování propasti mezi teoretickými... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
9,87€
9,18€

K aktuálním otázkám vyjednávání, mediace, rozhodčího řízení a tzv. práva spolupráce

Současná doba klade vysoké nároky na profesní i klíčové kompetence všech odborníků, kteří při výkonu svých profesních rolí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,44€
10,64€

Zákon o dobrovoľných dražbách

Zákon o dobrovoľných dražbách

, C. H. Beck SK (2017)
Komentár, 3. vydanie

Tretie vydanie tejto úspešnej publikácie ponúka komplexný komentár a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
69,00€

Novelizovaný Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Epos (2020)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Zákon č. 7/2005 Z.z. z 9. decembra 2004 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z.z., zákona č. 520/2005 Z.z., zákona č. 198/2007 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona... Zobraziť viac

🍌 Posielame ihneď.
4,90€
4,56€

Verejný sektor

Poradca s.r.o. (2018)
Bez chýb, pokút a penále

Aktuálne znenia zákonov a komentáre pre verejnú správu a samosprávu Zákon o štátnej službe Zákon o verejnom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,50€
6,98€

Zákon o zvláštních řízeních soudních

Druhé vydání komentáře zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, reaguje na osm novelizací tohoto kodexu, ke kterým od jeho vyhlášení došlo. Komentář obohacuje judikatura, která vznikla v období více než šesti let... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
84,13€
78,24€

Poradce veřejné správy č. 9-10/2020

, Poradce s.r.o. (2020)
ZÁKON č. 234/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, VYHLÁŠKA č. 48/2005 Sb.

Hlavním důvodem pro zpracování a předložení této novely zákona o dani z přidané hodnoty je povinná transpozice nového právního předpisu EU a vypuštění některých ustanovení, která jsou neslučitelná s unijní právní úpravou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,61€
4,29€

Verejná správa 6/2018

Verejná správa 6/2018

Aktuálne znenie zákonov pre oblasť verejnej správy, aktuálne znenia Vyhlášok k zákonom pre verejnú správu, zaujímavé príspevky, nielen pre verejnú správu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
2,40€