Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ostatné

Našli sme 100 titulov

Dodržování předpisů z oblasti hygieny a požární ochrany

Raabe (2012)
Praktické rady pro ředitele škol

Podrobné informace o povinnostech školy na úseku požární ochrany a dodržování hygienických předpisů. Dozvíte se, jak vést dokumentaci požární ochrany, organizovat pravidelné školení zaměstnanců, jak poučit žáky a zajistit, aby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,16€
15,96€

Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu ČR, Francie, Itálie (Jitka Jor

Monografie je věnována problematice násilí na pracovišti, diskriminaci, šikaně (mobbingu a bossingu) v teorii a rozhodovací... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
15,98€
14,86€

Pracovní právo

Druhé aktualizované a doplněné vydání učebnice zpracoval kolektiv učitelů právnických fakult Masarykovy univerzity v Brně, Palackého univerzity... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
33,71€
21,91€

Přehled judikatury z oblasti školství (Milan Podhrázský) [CZ]

Milan Podhrázský, Wolters Kluwer ČR (2017)
Judikatura zařazená do druhého vydání tohoto přehledu mapuje v celém rozsahu dosavadní rozhodovací činnost soudů v oblasti...

Judikatura zařazená do druhého vydání tohoto přehledu mapuje v celém rozsahu dosavadní rozhodovací činnost soudů v oblasti školství. Rozhodnutí jsou řazena do tematických... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
36,19€
34,38€

Pracovní právo

Pavel Petr, Institut vzdělávání Sokrates (2005)
Advokát do kapsy

Publikace z edice advokát do kapsy je určena široké laické i odborné veřejnosti. Shrnuje problematiku obecných otázek pracovního práva, pracovní smlouvy, pracovního poměru, postavení odborů, odpovědnostních vztahů apod., zajímavý výklad je doplněn... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,58€
12,63€

Pracovnělékařské služby (Jakub Tomšej) [CZ]

Jakub Tomšej, Wolters Kluwer ČR (2016)
Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá...

Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v souvislosti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,75€
11,16€

PMPP 14-15/2016 Zákonník práce s komentárom  [SK]

PMPP 14-15/2016 Zákonník práce s komentárom [SK]

Poradca podnikateľa (2016)
Individuálne pracovnoprávne spory podľa Civilného sporového poriadku Zákonník práce – úplné znenie zákona č. 311/2001 Z....

Zákonník práce – úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. s komentárom, Individuálne pracovnoprávne spory podľa Civilného sporového poriadku... ZÁKONY A KOMENTÁRE Zákonník práce – úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. s komentárom Zobraziť viac

🍎 Vypredané
24,64€

Novelizovaný Živnostenský zákon

Novelizovaný Živnostenský zákon

Epos (2018)
s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Zákon č. 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb.,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,20€

Novelizovaný Živnostenský zákon

Novelizovaný Živnostenský zákon

Epos (2010)
s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,35€

Právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné správě (Jan Horecký)

Právní poměry při výkonu závislé práce ve veřejné správě (Jan Horecký)

Publikace představuje základní doplnění běžných učebnic pracovního práva, které jsou zaměřené především na zaměstnávání v... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,81€

Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (Marek Švec)

Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch (Marek Švec)

Marek Švec, Tatiana Valentová, Wolters Kluwer (2016)
Nestáva sa často, aby sa zložitá téma odbornej publikácie týkala širokého okruhu čitateľov a bola navyše spracovaná...

Nestáva sa často, aby sa zložitá téma odbornej publikácie týkala širokého okruhu čitateľov a bola navyše spracovaná zrozumiteľným jazykom. Publikácia „Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch“ je nezvyčajnou výnimkou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,30€

Novelizovaný Zákonník práce

Novelizovaný Zákonník práce

Epos (2018)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Zákon z 2. júla 2001 č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,40€

Úplne znenia zákonov 8/2018

Úplne znenia zákonov 8/2018

Poradca podnikateľa (2018)
Zákon o zdravotnom poistení

Publikácia obsahuje: Zákon o zdravotnom poistení (2018) podľa právneho stavu k 1. 1. 2018. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,90€

Novelizovaný Živnostenský zákon

Novelizovaný Živnostenský zákon

Epos (2014)
s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Zákon č. 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
1,80€

Novelizovaný Živnostenský zákon [SK]

Novelizovaný Živnostenský zákon [SK]

Epos (2016)
Zákon č. 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona...

Zákon č. 455/1991 Zb. zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z.z., zákona Národnej rady Sl Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,20€

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce (Tomáš Neugebauer) [CZ]

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce (Tomáš Neugebauer) [CZ]

Tomáš Neugebauer, Wolters Kluwer ČR (2016)
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velice široký mezivědní obor, který, ač se to někomu nemusí zdát, se dotýká většiny...

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je velice široký mezivědní obor, který, ač se to někomu nemusí zdát, se dotýká většiny lidí (netýká se pouze zaměstnanců, ale i například... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,28€

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich [CZ]

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich [CZ]

Publikace přináší srozumiltený a přehledný komentář nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Výklad vychází z důvodové zprávy k zákonu a z... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,10€

Zákon o vojácích z povolání (Leopold Skoruša, Jaroslav Daněk a kolektiv)

Zákon o vojácích z povolání (Leopold Skoruša, Jaroslav Daněk a kolektiv)

Kniha přináší ucelený výklad právní úpravy služebního poměru vojáků z povolání, a to jak z pohledu zákona č. 221/1999 Sb., o... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
39,95€

Pracovné právo v poznámkach s príkladmi (Milena Barinková, Jana Žulová, Marcel D

Pracovné právo v poznámkach s príkladmi (Milena Barinková, Jana Žulová, Marcel D

Cieľom druhého vydania publikácie Pracovné právo v poznámkach s príkladmi je prispieť didakticko-praktickým prístupom k... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,00€

Európske pracovné právo (Helena Barancová)

Európske pracovné právo (Helena Barancová)

Helena Barancová, Sprint dva (2016)
Flexibilita a bezpečnosť pre 21. storočie

Predkladaná kniha predstavuje Európske pracovné právo v celej jeho mnohotvárnosti a zložitosti. Ašpiráciou uznávanej autorky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
26,55€