Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ostatné

Našli sme 100 titulov

Zaměstnávání cizinců v České republice

Jakub Tomšej, Wolters Kluwer (2019)
Právní monografie

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,63€
16,75€

Cestovní náhrady v 316 příkladech 2019

Autor v této knize uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,86€
17,54€

Práce a Mzdy 9/2017

Poradca s.r.o. (2017)
Bez chýb, pokút a penále

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Sociálne poistenie - zmeny, Zmena životného minima, Pobyt cudzincov na území SR, Zmeny... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,76€
5,36€

ÚZ č. 1286 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit (2018)
Podle stavu k 12. 11. 2018

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších—- Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,70€
8,09€

Minimum pracovněprávní legislativy pro ředitele škol

Ladislav Jouza, Raabe CZ (2012)
Praktické rady pro ředitele škol

Publikace nabízí srozumitelný výklad pracovněprávní legislativy pro ředitele škol, doplněný konkrétními příklady z praxe a praktickými kontrolními listy pro rychlý přehled a orientaci v dané problematice. Veškeré informace jsou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,16€
15,96€

Podíl ve společnosti s ručením omezeným (Tomáš Kajnar) [CZ]

Tomáš Kajnar, Leges (2017)
Podíl ve společnosti s ručením omezeným představuje významný institut právní úpravy této nejčastější formy obchodní...

Podíl ve společnosti s ručením omezeným představuje významný institut právní úpravy této nejčastější formy obchodní korporace... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,39€
16,17€

Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. (Kolektív autorov)

, Verlag Dashöfer (2018)
s účinnosťou od 25. 5. 2018

Oboznámte sa so znením novej právnej úpravy ochrany osobných údajov účinnej od 25. mája 2018. Zásadnou zmenou oproti... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
64,90€
12,99€

Práce a Mzdy 5/2017

Poradca s.r.o. (2017)
Bez chýb, pokút a penále

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Sociálne služby na podporu rodiny, Služby zamestnanosti - novela, Nevyčerpaná dovolenka - čo s ňou?, Personálna činnosť v podniku, Zmluva o dielo, Platenie dane z nehnuteľnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,76€
5,36€

1000 Riešení 7-8/2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňový poriadok - vyrubovacie konanie, Odpady po novele zákona, Zákonník práce, Verejná správa, DPH, Účtovníctvo, ZDP... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,67€
4,34€

Živnostenský zákon

Komentář nabízí pohled na aplikaci živnostenského zákona v praxi živnostenského úřadu. Cílem této publikace je čtenářům co nejvíce přiblížit danou problematiku pokud možno přijatelným a srozumitelným jazykem... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
46,53€
43,27€

Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava

Monografie podává v jedenácti kapitolách podrobný přehled o právní regulaci práce a jevů spojených s prací v období Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Pro pochopení sledovaného účelu vydávání některých pracovněprávních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
29,61€
27,54€

Dodržování předpisů z oblasti hygieny a požární ochrany

Raabe (2012)
Praktické rady pro ředitele škol

Podrobné informace o povinnostech školy na úseku požární ochrany a dodržování hygienických předpisů. Dozvíte se, jak vést dokumentaci požární ochrany, organizovat pravidelné školení zaměstnanců, jak poučit žáky a zajistit, aby... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
17,16€
15,96€

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo

Tato kniha má za cíl seznámit čtenáře s mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána, a které obsahují úpravu různých aspektů pracovního práva. Takových úmluv, ať už přijatých OSN, Radou Evropy nebo... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
20,45€
19,02€

Živnostenský zákon / Zákon o živnostenských úřadech

Živnostenský zákon / Zákon o živnostenských úřadech

Druhé, aktualizované vydání komentáře živnostenského zákona reaguje na množství novel, jež byly v období posledních čtyř let v oblasti živnostenského podnikání přijaty, a které z valné většiny byly vyvolány... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
39,95€

Dane, účtovníctvo, odvody (DUO) 7-8/2019 – Nové príplatky za prácu, Sociálna ekonomika a podniky, Finančný prenájom v ZDP

Poradca s.r.o. (2019)
Daňová povinnosť, Neziskové organizácie, Majetok nadobudnutý dedením

Mesačník, ktorý vo svojich odborných článkoch reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve a pomocou praktických príkladov vysvetľuje danú problematiku v praxi. Zostavovaný je znalcami v oblasti dane z príjmov, DPH, účtovníctva, automobilu v podnikaní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,66€
11,77€

ÚZ č. 1278 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Sagit (2018)
Podle stavu k 3. 9. 2018

Celkem 47 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,67€
9,92€

Vybrané kapitoly soukromého práva (Martin Janků, Karel Marek)

Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
18,33€
17,05€

Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu ČR, Francie, Itálie (Jitka Jor

Monografie je věnována problematice násilí na pracovišti, diskriminaci, šikaně (mobbingu a bossingu) v teorii a rozhodovací... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
15,98€
14,86€

Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy (Ondrej Matejka, Dagmara Friedmannová)

Zodpovednostné právne vzťahy sú v praxi jedny z najčastejšie sa vyskytujúcich právnych vzťahov. Monografia sa venuje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,50€
11,88€

Pracovní právo

Druhé aktualizované a doplněné vydání učebnice zpracoval kolektiv učitelů právnických fakult Masarykovy univerzity v Brně, Palackého univerzity... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
33,71€
21,91€