Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ostatné

Našli sme 100 titulov

Zákony III / 2017 [SK]

Zákonník práce Mzdové predpisy Zákon o zamestnanosti Sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie Sociálne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,50€
3,26€

Pracovnoprávne vzťahy v školstve (Jarmila Belešová) [SK]

Jarmila Belešová, Wolters Kluwer (2017)
Obsahom publikácie je odborný výklad problematiky pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania v rezorte školstva so...

Obsahom publikácie je odborný výklad problematiky pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania v rezorte školstva so zameraním na zamestnancov regionálneho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
16,80€
15,96€

Vzory zmlúv a podaní v pracovnoprávnych vzťahoch (Milada Illášová)

Milada Illášová, Nová Práca (2018)
V. aktualizované a doplnené vydanie

Kniha obsahuje vzory rôznych zmlúv, dohôd, podaní a písomností podľa pracovného práva, ktorá je súčasťou série podobných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
24,90€
23,16€

Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (Helena Barancová)

Helena Barancová, Leges (2018)
možnosti a riziká

Nové technológie podstatným spôsobom ovplyvňujú aj oblasť pracovnoprávnych vzťahov. Zamestnávateľom poskytujú doteraz... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,63€
13,50€

Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – komentár (Tatiana Mičudová)

Tatiana Mičudová, Wolters Kluwer (2015)
Publikácia „Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – Komentár“ prináša podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení...

Publikácia „Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – komentár“ prináša podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 307/2014 Z. z., ktorý je všeobecne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,44€
7,07€

Vzory zmlúv a podaní z pracovného práva

Keď sa na slovenskom knižnom trhu objaví publikácia z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, právom vždy vzbudí pozornosť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
24,50€
23,28€

Pracovný pomer (Andrea Olšovská)

Publikácia Pracovný pomer od autorky doc. JUDr. Mgr. Andrey Olšovskej, PhD., predstavuje dielo, ktoré by nemalo chýbať v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
14,80€
14,06€

Aktualizácia 2019 II/1 - Úplné znenie po novele

Poradca s.r.o. (2019)
Trestný poriadok, Zákon o Policajnom zbore, Živnostenský zákon

Aktualizácia II/1 obsahuje Úplné znenie Zákonov po novele... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,50€
3,26€

Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku (Jana Černáková)

Prevod podniku v podmienkach SR, ale aj na úrovni Európskej únie prináša v praxi závažné následky na strane zamestnancov, v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
7,14€
6,78€

Aktualizácia III/2 2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce po zmene zákonom č. 82/2017 Z. z. a č. 95/2017 Z. z. s účinnosťou od 1.5.2017 a 1.6.2017, Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti po zmene zákonom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,10€
3,81€

Úplne znenia zákonov 4/2018

Poradca podnikateľa (2018)
Živnostenský zákon

Publikácia obsahuje: Živnostenský zákon podľa právneho stavu k 5. 1. 2018. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
2,35€
2,19€

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi

Vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, včetně stanovení opatření k odstranění rizik nebo alespoň ke snížení jejich působení, jsou společně s kategorizací prací základními... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,58€

Konto pracovného času (Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková)

Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, Wolters Kluwer (2017)
Novinka vydavateľstva Wolters Kluwer „Konto pracovného času“ reaguje na pretrvávajúci záujem zamestnávateľov a zástupcov...

Titul „Konto pracovného času“ reaguje na pretrvávajúci záujem zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov o spracovanie publikácie, v ktorej by bola problematika tohto... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,50€
11,88€

Ako získať odbornú spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov

Jozef Mikula, Wolters Kluwer (2019)
podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Obsluha vyhradených technických zariadení kladie na fyzické osoby povinnosť disponovať požadovanou odbornou spôsobilosťou. Vyznať sa v množstve právnych predpisov, ktoré upravujú požiadavky na zamestnancov, ako aj overovanie ich plnenia oprávnenou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
12,90€
12,26€

Bezpečná práca vo výškach

Príručka Bezpečná práca vo výškach obsahuje súhrn najdôležitejších predpisov, vzťahujúcich sa na práce vo výškach, na montáž dočasných konštrukcií a technických zariadení pre tieto práce. Určená je pre vedúcich pracovníkov, ktorí riadia práce vo výškach, Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
12,55€
11,67€

Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve (Andrej Poruban)

Andrej Poruban, Peter Kotira, Alexandra Čapkovičová, Katarína Balážová, Wolters Kluwer (2016)
Zo strany zamestnávateľa aj zamestnanca Zodpovednosť za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch je špecifickým vzťahom medzi...

Zodpovednosť za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch je špecifickým vzťahom medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorý vzniká ako... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
23,00€
21,85€

Podniková ekonomika - klíčové oblasti (Petra Taušl Procházková, Eva Jelínková)

Rádi byste rozuměli základům finanční a investiční činnosti podniku? Pronikli do řízení nákladů, výnosů a cash flow? Uměli... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
13,81€
12,84€

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické pr... (Jana Šustová)

Jana Šustová, C. H. Beck (2016)
Problematika profesní odpovědnosti je v dnešní době čím dál častěji zmiňována, a to nejen v oblasti právnických profesí, ale...

Problematika profesní odpovědnosti je v dnešní době čím dál častěji zmiňována, a to nejen v oblasti právnických profesí, ale též v oblasti poskytování zdravotních... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
18,33€
17,75€

Pracovno-právny výkladový slovník

Výkladový slovník pojmov z oblasti pracovného práva. Pojmy, s ktorými sa stretáva zamestnávateľ a zamestnanec. Zoznam... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,90€
12,93€

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Tamara Paceková) [SK]

Tamara Paceková, Wolters Kluwer (2017)
Cieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré chránia zamestnancov a ďalšie osoby pred negatívnymi vplyvmi v...

Cieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré chránia zamestnancov a ďalšie osoby pred negatívnymi vplyvmi v pracovnom procese a upravovať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
22,70€
21,57€