Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ostatné

Našli sme 5 titulov

Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie

Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
31,00€
28,83€

Aktualizácia 2019 II/1 - Úplné znenie po novele

Poradca s.r.o. (2019)
Trestný poriadok, Zákon o Policajnom zbore, Živnostenský zákon

Aktualizácia II/1 obsahuje Úplné znenie Zákonov po novele... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,50€
3,26€

Aktualizácia 2019 III/1 - Úplné znenie po novele

Poradca s.r.o. (2019)
Zákon o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon o sociálnom poistení, Zákon o inšpekcii práce

Publikácia obsahuje nielen prehľad legislatívnych zmien v úplnom znení zákonov, ale aj nadobudnutie ich účinností. Je určená nielen personalistom, mzdovým účtovníkom, živnostníkom, podnikateľom, zamestnávateľom, zamestnancom, ale i obecným úradom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,80€
3,53€

Práce a Mzdy (PaM) 7-8/2019 - Živnosť - prerušenie, Práca vo sviatok - príplatky, Verejná správa

Poradca s.r.o. (2019)
Spracovávanie životopisov - GDPR, Inšpekcia práce, Absolventská prax, Čerpanie dovolenky, Hmotná zodpovednosť zamestnanca, Súkromné vysoké školy

Periodikum obsahuje aktuálne príspevky z oblastí, ako pracovné právo, mzdy a odvody, chyby, omyly, pokuty, bezpečnosť práce a verejná správa doplnené o príklady z praxe a vzory dokumentov a formulárov a vysvetľuje všetky povinnosti zamestnávateľa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,34€
11,48€

Dane, účtovníctvo, odvody (DUO) 7-8/2019 – Nové príplatky za prácu, Sociálna ekonomika a podniky, Finančný prenájom v ZDP

Poradca s.r.o. (2019)
Daňová povinnosť, Neziskové organizácie, Majetok nadobudnutý dedením

Mesačník, ktorý vo svojich odborných článkoch reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve a pomocou praktických príkladov vysvetľuje danú problematiku v praxi. Zostavovaný je znalcami v oblasti dane z príjmov, DPH, účtovníctva, automobilu v podnikaní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
12,66€
11,77€