Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ostatné

Našli sme 57 titulov

Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi

Silvia Treľová, Leges (2019)
Osobitné pracovné podmienky tehotných žien a matiek v pracovnom pomere

Publikácia analyzuje problematiku rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi, postupuje prehľadne od vymedzenia pojmov cez legislatívnu úpravu až po opatrenia prijímané za účelom uplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,20€
13,77€

Novelizovaný Zákonník práce

Epos (2019)
s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Zákon z 2. júla 2001 č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z.z., zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,90€
3,63€

Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Publikácia „Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov“ poskytuje podrobné informácie o súčasnom stave legislatívy v oblasti pracovnej zdravotnej služby so zameraním na súvisiace povinnosti zamestnávateľa. Zároveň prináša zaujímavé informácie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,90€
9,41€

Nové pravidlá ochrany osobných údajov (podľa nového zákona o ochrane osobných úd

Tatiana Valentová, Jana Žulová, Marek Švec, Wolters Kluwer (2018)
podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR

Masové využívanie informačných technológií vo všetkých oblastiach ľudského života prináša nevídané množstvo pozitívnych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
14,50€
13,78€

Pracovný čas (Jozef Toman)

Ak sa na knižnom trhu objaví publikácia, ktorá sa zameriava na špecifickú problematiku a ktorá čitateľovi poskytuje návod na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,20€
14,44€

Prekážky v práci

Publikácia Prekážky v práci prináša komplexné spracovanie špecifickej problematiky z oblasti pracovného práva. Je zameraná na praktické problémy týkajúce sa právnej úpravy prekážok v práci na strane zamestnanca, ale aj na strane zamestnávateľa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,90€
14,16€

Teoretické a praktické súvislosti pracovného práva Európskej únie

Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
31,00€
28,83€

Nový Zákon o ochrane osobných údajov

Epos (2018)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Zákon č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
3,70€
3,44€

Praktický manuál GDPR pre každého

DonauMedia (2018)

Pracovná pomôcka na použitie najmä v podnikateľskej praxi. Obsahom je základný podrobný rozbor predovšetkým tých ustanovení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,59€
7,06€

100 otázok a odpovedí – BOZP a Zákonník práce

Poradca s.r.o. (2019)
Príklady z praxe - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Publikácia ako praktická pomôcka obsahuje otázky a riešenia z praxe k BOZP a Zákonníku práce, odpovede na otázky, s ktorými sa zamestnávateľ stretáva pri zamestnávaní a plnení svojich povinností... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,80€
9,11€

Vzory zmlúv, žalôb a podaní + CD s 400 editovateľnými vzormi

, Poradca s.r.o. (2018)

Prichádzame s publikáciou, ktorá obsahuje 400 najpoužívanejších vzorov, žalôb a podaní z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, trestného a správneho práva, obchodného, občianskeho a rodinného práva, exekúcii a súdnych sporov. Publikácia je výsledkom našej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
23,90€
15,72€

Šikanovanie, preťažovanie a porušovanie zákonov na pracovisku

Porušovanie zákonov na pracovisku, šikanovanie, preťažovanie zamestnancov predstavujú len strohý výpočet problémov, ktoré môžu prerásť do vážnych a dlhotrvajúcich konfliktov medzi subjektmi pracovnoprávnych vzťahov. Je zamestnanec naozaj zraniteľnejším... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,50€
13,78€

Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa

Róbert Bános, Jozef Lukajka, Eurokódex (2018)
Pracovné právo

Vydavateľstvo EUROKÓDEX, prichádza na trh s novou edičnou radou, ktorá bude venovaná jednotlivým oblastiam práva. Ako prvotina z tejto edičnej rady je publikácia v ktorej autori si dali za cieľ ponúknuť podnikateľom vzory podaní, ktoré sú nevyhnutnou.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
44,00€
40,92€

Zákon o kolektívnom vyjednávaní – praktický komentár (Jozef Toman, Marek Švec)

Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, Wolters Kluwer (2016)
Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je prvým z novej edície Praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer,...

Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je prvým z novej edície Praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer, poňatý netradičným spôsobom, kde komentovaný predpis je podaný hutným a informačne bohatým obsahom, ktorý vyčerpávajúco pokrýva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
17,04€
16,19€

Zákony III / 2017 [SK]

Zákonník práce Mzdové predpisy Zákon o zamestnanosti Sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie Sociálne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
3,50€
3,26€

Pracovnoprávne vzťahy v školstve (Jarmila Belešová) [SK]

Jarmila Belešová, Wolters Kluwer (2017)
Obsahom publikácie je odborný výklad problematiky pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania v rezorte školstva so...

Obsahom publikácie je odborný výklad problematiky pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania v rezorte školstva so zameraním na zamestnancov regionálneho... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,80€
15,96€

Vzory zmlúv a podaní v pracovnoprávnych vzťahoch (Milada Illášová)

Milada Illášová, Nová Práca (2018)
V. aktualizované a doplnené vydanie

Kniha obsahuje vzory rôznych zmlúv, dohôd, podaní a písomností podľa pracovného práva, ktorá je súčasťou série podobných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
24,90€
23,16€

Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (Helena Barancová)

Helena Barancová, Leges (2018)
možnosti a riziká

Nové technológie podstatným spôsobom ovplyvňujú aj oblasť pracovnoprávnych vzťahov. Zamestnávateľom poskytujú doteraz... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,63€
13,50€

Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – komentár (Tatiana Mičudová)

Tatiana Mičudová, Wolters Kluwer (2015)
Publikácia „Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – Komentár“ prináša podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení...

Publikácia „Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti – komentár“ prináša podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona č. 307/2014 Z. z., ktorý je všeobecne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,44€
7,07€

Vzory zmlúv a podaní z pracovného práva

Keď sa na slovenskom knižnom trhu objaví publikácia z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, právom vždy vzbudí pozornosť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
24,50€
23,28€