Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ostatné

Našli sme 97 titulov

Novelizovaný Zákonník práce

Epos (2019)
s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Zákon z 2. júla 2001 č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z.z., zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
3,90€
3,63€

Vzory zmlúv, žalôb a podaní + CD s 400 editovateľnými vzormi

, Poradca s.r.o. (2018)

Prichádzame s publikáciou, ktorá obsahuje 400 najpoužívanejších vzorov, žalôb a podaní z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, trestného a správneho práva, obchodného, občianskeho a rodinného práva, exekúcii a súdnych sporov. Publikácia je výsledkom našej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
23,90€
22,23€

100 otázok a odpovedí – BOZP a Zákonník práce

Poradca s.r.o. (2019)
Príklady z praxe - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Publikácia ako praktická pomôcka obsahuje otázky a riešenia z praxe k BOZP a Zákonníku práce, odpovede na otázky, s ktorými sa zamestnávateľ stretáva pri zamestnávaní a plnení svojich povinností... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,80€
9,11€

Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Publikácia „Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov“ poskytuje podrobné informácie o súčasnom stave legislatívy v oblasti pracovnej zdravotnej služby so zameraním na súvisiace povinnosti zamestnávateľa. Zároveň prináša zaujímavé informácie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,90€
9,41€

Konto pracovného času (Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková)

Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, Wolters Kluwer (2017)
Novinka vydavateľstva Wolters Kluwer „Konto pracovného času“ reaguje na pretrvávajúci záujem zamestnávateľov a zástupcov...

Titul „Konto pracovného času“ reaguje na pretrvávajúci záujem zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov o spracovanie publikácie, v ktorej by bola problematika tohto... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
12,50€
11,88€

Kategória zodpovednosti a zodpovedné

Peter Lukáčka, Wolters Kluwer (2019)
V kontexte výkonu funkcie štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným

Monografia sa venuje komplexnej analýze fundamentálnych otázok spojených so zodpovedným podnikaním v podmienkach Slovenskej republiky. Autor pristupuje k spracovaniu skúmanej témy od analýzy všeobecného ku konkrétnemu. V tomto zmysle monografia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,10€
11,50€

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Tamara Paceková) [SK]

Tamara Paceková, Wolters Kluwer (2017)
Cieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré chránia zamestnancov a ďalšie osoby pred negatívnymi vplyvmi v...

Cieľom BOZP je vytvárať systém pravidiel a požiadaviek, ktoré chránia zamestnancov a ďalšie osoby pred negatívnymi vplyvmi v pracovnom procese a upravovať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
22,70€
21,57€

Nový Zákon o ochrane osobných údajov

Epos (2018)
s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení

Zákon č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
3,70€
3,44€

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí (Helena Jurka

Hlavním podnětem k sepsání publikace Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí je neutěšená situace... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,40€
8,93€

Praktický manuál GDPR pre každého

DonauMedia (2018)

Pracovná pomôcka na použitie najmä v podnikateľskej praxi. Obsahom je základný podrobný rozbor predovšetkým tých ustanovení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
7,59€
7,06€

Prekážky v práci

Publikácia Prekážky v práci prináša komplexné spracovanie špecifickej problematiky z oblasti pracovného práva. Je zameraná na praktické problémy týkajúce sa právnej úpravy prekážok v práci na strane zamestnanca, ale aj na strane zamestnávateľa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
14,90€
14,16€

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se jedná o problematiku významnou, nemá v České republice dlouhou tradici a není ani častým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
17,55€
16,67€

Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa

Róbert Bános, Jozef Lukajka, Eurokódex (2018)
Pracovné právo

Vydavateľstvo EUROKÓDEX, prichádza na trh s novou edičnou radou, ktorá bude venovaná jednotlivým oblastiam práva. Ako prvotina z tejto edičnej rady je publikácia v ktorej autori si dali za cieľ ponúknuť podnikateľom vzory podaní, ktoré sú nevyhnutnou.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
44,00€
40,92€

Šikanovanie, preťažovanie a porušovanie zákonov na pracovisku

Porušovanie zákonov na pracovisku, šikanovanie, preťažovanie zamestnancov predstavujú len strohý výpočet problémov, ktoré môžu prerásť do vážnych a dlhotrvajúcich konfliktov medzi subjektmi pracovnoprávnych vzťahov. Je zamestnanec naozaj zraniteľnejším... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,50€
13,78€

Zákon o kolektívnom vyjednávaní – praktický komentár (Jozef Toman, Marek Švec)

Jozef Toman, Marek Švec, Simona Schuszteková, Wolters Kluwer (2016)
Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je prvým z novej edície Praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer,...

Komentár k zákonu o kolektívnom vyjednávaní je prvým z novej edície Praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer, poňatý netradičným spôsobom, kde komentovaný predpis je podaný hutným a informačne bohatým obsahom, ktorý vyčerpávajúco pokrýva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
17,04€
16,19€

Kompendium judikatury Správní judikatura ve zdravotnictví (Blanka Havlíčková) [C

Blanka Havlíčková, Wolters Kluwer ČR (2017)
Třetí díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade...

Třetí díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
18,75€
17,81€

Zákony III / 2017 [SK]

Zákonník práce Mzdové predpisy Zákon o zamestnanosti Sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie Sociálne... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
3,50€
3,26€

Aktualizácia 2019 II/1 - Úplné znenie po novele

Poradca s.r.o. (2019)
Trestný poriadok, Zákon o Policajnom zbore, Živnostenský zákon

Aktualizácia II/1 obsahuje Úplné znenie Zákonov po novele... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,50€
3,26€

Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (Helena Barancová)

Helena Barancová, Leges (2018)
možnosti a riziká

Nové technológie podstatným spôsobom ovplyvňujú aj oblasť pracovnoprávnych vzťahov. Zamestnávateľom poskytujú doteraz... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
13,63€
13,50€

Vzory zmlúv a podaní v pracovnoprávnych vzťahoch (Milada Illášová)

Milada Illášová, Nová Práca (2018)
V. aktualizované a doplnené vydanie

Kniha obsahuje vzory rôznych zmlúv, dohôd, podaní a písomností podľa pracovného práva, ktorá je súčasťou série podobných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
24,90€
23,16€