❄️Aktuálne knižné zľavy

Znenia zákonov

Našli sme 34 titulov

Zákony 2021 II/B - Občianske právo, Notári, Advokáti, Prokurátori, SBS

Poradca s.r.o. (2021)
E-Government, Verejná moc, Zodpovednosť za škodu, Odmeny a náhrady, Nájom a podnájom

Vydavateľstvo PORADCA každý rok k 1. 1. vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov – ZÁKONY. Publikácia Zákony II časť B obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z oblasti občianskeho práva, právne predpisy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,00€
5,53€

Občiansky zákonník

Heuréka (2020)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. januáru 2020

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. januáru 2020, so zvýraznenými... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,70€
4,37€

Občanské soudní řízení I.

, Wolters Kluwer (2016)
Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na...

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
40,95€
38,90€

Úplné Znění - 1411 Insolvence

Úplné Znění - 1411 Insolvence

Sagit (2021)
podle stavu k 11.1.2021

Publikace obsahuje kompletní soubor insolvenčních předpisů: insolvenční zákon po několika menších novelách (vč. budoucích změn od května a července 2021), dále aktuální znění zákona o insolvenčních správcích a 9 příslušných... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
5,59€

Exekučný zákon v aplikačnej praxi

Jaroslav Krajčo, Eurounion (2017)
Komentár Podľa stavu k 1. 7. 2017

Právna úprava Exekučného poriadku od jej prijatia prešla viacerými zmenami. Jednou z najpodstatnejších zmien je zmena... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
74,00€
68,82€

Občiansky súdny poriadok

Marek Števček, Svetlana Ficová, , C. H. Beck (2012)
Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad...

Druhé, rozšírené a prepracované vydanie komentára ku kľúčovému kódexu civilného procesného práva ponúka analytický výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
129,00€
119,97€

Občanské soudní řízení II.

Wolters Kluwer (2016)
Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na...

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
40,50€
38,48€

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon

Už nyní je možné komentář koupit v předprodeji! V listopadu vyjde už páté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona od nejzkušenějšího kolektivu autorů. Komentář má nejrozšířenější výklad na trhu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
122,15€

Občanské soudní řízení V.

Jaromír Jirsa, Wolters Kluwer (2016)
Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na...

Kniha V. - zákon o zvláštních řízeních soudních Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
40,50€
37,67€

Bytové spoluvlastnictví a SVJ

Příručka obsahující vybrané paragrafy Občanského zákoníku (zák.č. 89/2012 Sb.)... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
4,70€
4,37€

Úplné znenia zákonov 36/2018

Úplné znenia zákonov 36/2018

Publikácia obsahuje: Autorský zákon podľa... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,60€

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon

Čtvrté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona reaguje na množství novel, jež byly v oblasti insolvenčního práva v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
122,15€

Občanské soudní řízení III.

Jaromír Jirsa, Wolters Kluwer (2015)
Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na...

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z boh Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
68,25€
64,84€

AKTUALIZACE V/1 2020

AKTUALIZACE V/1 2020

Poradce s.r.o. (2020)
Svobodný přístup k informacím - Informační systémy VS, Ověřování shody opisu, Ověřování pravosti opisu

O svobodném přístupu k informacím, O informačních systémech veřejné správy, O ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
2,30€

Úplné Znění - 1380 Občanský zákoník

Úplné Znění - 1380 Občanský zákoník

Sagit (2020)
podle stavu k 22.6.2020

Od července 2020 došlo k další novele občanského zákoníku, která změnila nebo zcela nově upravila řadu ustanovení v oblasti bytového spoluvlastnictví (vznik jednotky, práva a povinnosti vlastníka jednotky, správa domu a pozemku)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,53€

Zákony 2020 II/B - Občianske zákony - úplné znenie k 1.1.2020

Poradca s.r.o. (2020)
Občianske právo, notársky poriadok, advokácia, súkromná bezpečnosť, ochrana spotrebiteľa

Zborník Zákony II B obsahuje zákony, právne predpisy a nariadenia týkajúce sa občianskeho práva upravujúce majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,00€
6,51€

Občiansky zákonník

Občiansky zákonník

, Heuréka (2017)
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. februáru 2017.

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. februáru 2017. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,30€

Zákony 2018 II/A

Zákony 2018 II/A

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodné právo, Občianske právo a Živnostenský zákon... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,00€

Občiansky zákonník

Heuréka (2019)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2019, 7. vydanie

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s účinnosťou od 1. januára 2019, so zvýraznenými zmenami... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,40€
4,09€

ÚZ č. 1322 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit (2019)
podle stavu k 3. 6. 2019

Publikace obsahuje podstatně novelizovaný insolvenční zákon ve znění k 1. 6. 2019 a zákon o insolvenčních správcích. V souvislosti se změnami zákonů se rovněž změnily některé vyhlášky (odměna insolvenčního správce, podání a formuláře, vybavení... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,00€
6,65€