🎵 Nové CD Sima Martausová: Oslobodená

Občianske právo

Našli sme 317 titulov

Vzory zmlúv, žalôb a podaní + CD s 400 editovateľnými vzormi

, Poradca s.r.o. (2018)

Prichádzame s publikáciou, ktorá obsahuje 400 najpoužívanejších vzorov, žalôb a podaní z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, trestného a správneho práva, obchodného, občianskeho a rodinného práva, exekúcii a súdnych sporov. Publikácia je výsledkom našej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,90€
15,72€

Občianske právo hmotné

Ján Lazar, IURIS LIBRI (2018)
1. a 2. zväzok - Druhé, doplnené a prepracované vydanie

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
75,00€
69,75€

Občiansky zákonník

Heuréka (2020)
Úplné znenie zákona. Právny stav k 1. januáru 2020

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s právnym stavom k 1. januáru 2020, so zvýraznenými... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,70€
4,37€

Zákon o rodine

Heuréka (2019)
Úplné znenie zákona, právny stav k 15. marcu 2019 (5. vydanie)

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákonov s právnym stavom k 15. marcu 2019... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,00€
3,72€

Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva

Repetitórium civilného procesného práva predstavuje prvú študijnú pomôcku z civilného procesného práva po jeho... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,00€

Nové pravidlá ochrany osobných údajov

Tatiana Valentová, Jana Žulová, Marek Švec, Wolters Kluwer (2018)
podľa nového zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR

Masové využívanie informačných technológií vo všetkých oblastiach ľudského života prináša nevídané množstvo pozitívnych... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
13,78€

Občiansky zákonník - Veľký komentár (1. Zväzok)

Imrich Fekete, Eurokódex (2018)
3. aktualizované vydanie -Všeobecná časť § 1 - § 122

Mojím krédom aj pri písaní tohto vydania komentára bolo priniesť čitateľom čo najviac právnych informácií a aby výklad bol v... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
73,00€
67,89€

Praktický manuál GDPR pre každého

DonauMedia (2018)

Pracovná pomôcka na použitie najmä v podnikateľskej praxi. Obsahom je základný podrobný rozbor predovšetkým tých ustanovení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,59€
7,06€

Civilný sporový poriadok

Civilný sporový poriadok

Marek Števček, Svetlana Ficová, Jana Baricová, Soňa Mesiarkinová, Jana Bajánková, Marek Tomašovič, , C. H. Beck SK (2016)
Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný...

Prvý veľký komentár C. H. Beck k základnému procesnému kódexu, akým je Civilný sporový poriadok. Komentár je výnimočný nielen svojím rozsahom, podrobnosťou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
139,00€

GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Tatiana Valentová, Ján Golais, Martin Birnstein, Wolters Kluwer (2018)
Zákon o ochrane osobných údajov (Praktický komentár)

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
43,90€
41,71€

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zásadní změně soukromého práva. Tato zásadní změna se vztahuje také k novému pojetí náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení a způsobu určení jejich výše.... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,63€
12,68€

Musíš znát... Občanské právo procesní

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury občanského práva procesního za období od ledna 2014 do září 2015. Jednotlivé judikáty – ponejvíce Nejvyššího soudu, ale i Ústavního soudu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,51€
14,73€

Mezinárodní právo soukromé

Michal Malacka, Leges (2019)
Základy obecné a zvláštní části

Učebnice mezinárodního práva soukromého přibližuje základní aspekty jeho obecné a zvláštní části. V úvodu jsou zmíněny vývoj mezinárodního práva soukromého od starověku po současnost a moderní vědecké a teoretické koncepty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,63€
12,68€

Aktualizace III/2 2019 - Úplné znění po novele

Aktualizace III/2 - Úplné znění po novele: Zákon o zpracování osobních údajů, o platových poměrech státních zaměstnanců, Organizace a provádění sociálního zabezpečení, Nemocenské pojištění, Veřejné zdravotní pojištění... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,18€
3,89€

Zákon o veřejných dražbách

Zákon o veřejných dražbách byl přijat na základě volání věřitelů po právní úpravě, která by zajistila rychlejší a efektivnější uspokojení zajištěných pohledávek, a veřejné dražby se již od počátku účinnosti zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,01€
13,03€

Úplné znenia zákonov 35/2018

Poradca s.r.o. (2018)
Občiansky zákonník

Publikácia obsahuje: Občiansky zákonník podľa právneho stavu k 12. 9. 2018... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,20€
3,91€

Poradce 12-13/2019

Poradce s.r.o. (2019)
Zákon o zpracování osobních údajů s komentářem, Zákon o ochranných známkách s komentářem - Osobní údaje, GDPR, Ochranné známky, Paušální výdaje

Ochrana osobních údajů je problematikou, která se řeší na úrovni Evropské unie. Cílem nového zákona o zpracování osobních údajů je zajistit soulad vnitrostátní právní úpravy s nařízením GDPR i s trestněprávní směrnicí a adapt Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
12,64€
11,76€

Zákony 2018 II/A (CZ)

Publikace obsahuje: Občanský zákoník, Zákon o obchodník korporacích, Exekuční řád, Insolvenční zákon, Občanský soudní řád... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,94€
7,38€

Bezpečná manipulace se zbraní při zkoušce odborné způsobilosti

Jan Komenda, Jan Komenda (2004)
Brožura je určena pro přípravu k praktické části zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu. Obsahuje...

Brožura je určena pro přípravu k praktické části zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu. Obsahuje charakteristiku a popis zbraní nejčastěji používaných při zkoušce (pistole, revolvery, malorážky, brokovnice), střeliva pro tyto zbraně... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,28€
4,91€

Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii

Jiří Večeřa, Leges
Praktická příručka se podrobně věnuje jednotlivým druhům tzv. spotřebitelských smluv, upravených v části první hlavě páté, §...

Praktická příručka se podrobně věnuje jednotlivým druhům tzv. spotřebitelských smluv, upravených v části první hlavě páté, § 51a a násl. občanského... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
23,03€
21,42€