Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Novelizované zákony a nariadenia

Našli sme 61 titulov

Konflikty záujmov v práve obchodných spoločností

Zborník mapuje rôzne aspekty konfliktov záujmov v práve obchodných spoločností, v polygóne medzi záujmami veriteľov, obchodnej spoločnosti samotnej, jej spoločníkov, členov jej orgánov, ako aj spoločnosti (publika) či štátu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,40€
14,63€

Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností

Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností

Z hľadiska systematického je práca dobre vystavaná a poskytuje prehľad a rýchlu orientáciu pre čitateľa... Z pohľadu koherentnosti spracúvanej témy bolo skutočne podstatné preskúmanie následkov zneužitia práva, a teda pomenovať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
19,00€

GDPR / Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (Tatiana Valentová, Ján Go

Tatiana Valentová, Ján Golais, Martin Birnstein, Wolters Kluwer (2018)
Zákon o ochrane osobných údajov (Praktický komentár)

Prvý ucelený komentár na slovenskom trhu k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. všeobecnému... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
43,90€
41,71€

Zákony 2018 II/A

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Obchodné právo, Občianske právo a Živnostenský zákon... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,00€
5,58€

Autorský zákon č. 185/2015 Z. z

Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon nadobudol účinnosť 1.januára 2016 a vstupuje tak do tretieho roka svojej účinnosti. Nový Autorský zákon nahradil po dvanásťročnej existencii zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
46,50€
44,18€

Judikatúra vo veciach dobrých mravov (Pavol Valuška; Róbert Jakubáč) [SK]

Pavol Valuška, Róbert Jakubáč, Wolters Kluwer (2017)
Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. aplikácii...

Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. aplikácii právnych noriem a, samozrejme, aj v rozhodovacej praxi súdov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
19,25€
18,29€

Podnikáme úspešne bez chýb, pokút a penále

, Poradca s.r.o. (2019)
Živnostenské podnikanie a podnikanie v obchodných spoločnostiach

Praktická pomôcka ponúka prehľad najdôležitejších pravidiel týkajúcich sa živnostenského podnikania a podnikania v obchodných spoločnostiach a družstve. To aké pravidlá musí podnikateľ pri svojej činnosti dodržiavať a akými predpismi sa má riadiť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
13,49€

Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ (Jarmila Lazíková)

Ochrana spotrebiteľa v EÚ vychádza z koncepcie zachovania zásady rovnosti v súkromnoprávnych vzťahoch medzi spotrebiteľom na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
17,00€
16,15€

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (Marek Maslák)

Marek Maslák, Wolters Kluwer (2017)
Komentár

Rozhodcovské konanie nie je v aplikačnej praxi v Slovenskej republike náležite ukotvené, pričom k jeho degradácii prispeli... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
40,00€
38,40€

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Kniha představuje originální monografické zpracování tématu, které po rekodifikaci českého soukromého práva dosud zpracováno nebylo. Dosavadní monografie na toto téma se týkají právního stavu před rekodifikací či zaměřují na kapitálové společnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
18,75€
17,82€

Zákon o dobrovoľných dražbách - komentár (Milan Budjač, Janka Gibaľová...)

Milan Budjač, Janka Gibaľová, Peter Straka, Jarmila Lazíková, Wolters Kluwer (2017)
Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom...

Zákon o dobrovoľných dražbách predstavuje v slovenskom právnom poriadku jednu z právnych úprav, ktorá popri Exekučnom poriadku implikuje najzásadnejšie zásahy do... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
67,60€
64,22€

ÚZ č. 1273 - Obchodní korporace

Sagit (2018)
Podle stavu k 20. 8. 2018

Publikace obsahuje aktuální soubor předpisů upravujících obchodní společnosti a družstva. Najdete zde zákon o obchodních korporacích s podrobným rejstříkem, dále zákony o přeměnách obchodních společností, o nabídkách převzetí, o evropské společnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,06€
5,64€

Obchodné právo

Publikácia obsahuje výklad Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré sú predmetom výučby obchodného práva, a zachytáva právny stav vydaných právnych predpisov, z ktorých niektoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2018... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
27,73€
25,79€

Sbírka příkladů z obchodního práva (Stanislava Černá)

Přepracované, páté vydání učebnice obsahuje příklady z obchodního práva s jejich řešením. Publikace je určena především... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
21,10€
20,05€

Judikatúra vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve (Peter Strapáč)

Peter Strapáč, Wolters Kluwer (2016)
Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstve je venovaná rozhodovacej činnosti vo veciach záväzkových vzťahov v...

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície nášho vydavateľstve je venovaná rozhodovacej činnosti vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve. Publikácia obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
19,10€
18,15€

Komunitárne a slovenské legislatívne piliere ochrany spotrebiteľa

Z hľadiska aplikačnej praxe predstavuje súčasné komunitárne právo novú, komplexnejšiu a kvalitatívne vyššiu formu právnej ochrany spotrebiteľa v priestore Európskej únie. Takáto výraznejšia ochrana spotrebiteľa vychádza z naliehavej požiadavky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
15,08€
14,02€

Insolvenční zákon (Jolana Maršíková)

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
76,05€
70,73€

ÚZ č. 1274 - Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání

Sagit (2018)
Podle stavu k 20. 8. 2018

Od posledního vydání došlo k několika menším změnám živnostenského zákona; zásadní změnou prošel zákon o podnikání v oblasti cestovního ruchu, který významně posiluje postavení zákazníků. Publikace dále obsahuje zákona o podpoře malého a středního... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 4 dni.
6,06€
5,64€

Aktualizácia II/1 2018

Aktualizácia II/1 2018

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov po novele zákonom č. 52/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.11.2018, Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
3,50€

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Ivan Chalupa, David Reiterman, Wolters Kluwer (2019)
Výběr k 1. 1. 2019

Komentovaná judikatura k a. s. 2019 navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí, tentokráte ve vztahu k akciové... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
32,85€
31,21€