Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Investičné stratégie, burzy

Našli sme 11 titulov

Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív

Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív

Neustály rast objemu obchodov na komoditných trhoch a trhoch reálnych aktív, ako aj zásadné zmeny, ktorými v poslednom desaťročí prechádzajú, sa stali výzvou pre... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
16,50€

Analýzy na akciových trhoch (Božena Chovancová, Peter Árendáš, Jana Kotlebová)

Autori publikácie detailnejšie preskúmavajú vplyv jednotlivých faktorov na akciové trhy a nové tendencie, ktoré v posledných... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,50€
15,68€

Kryptomeny

Julian Hosp, Tatran (2018)
Bitcoin, Ethereum, Blockchain, ICO and Co. jednoducho a zrozumiteľne

Krytpomeny majú pred sebou veľmi perspektívnu budúcnosť a je dôležité vedieť o nich aspoň kľúčové informácie, ktoré dnes, vo svete rýchleho technologického pokroku, patria k základnému vzdelaniu úspešných ľudí. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,90€
12,93€

Investičné stratégie Číny v podmienkach krízy (Iveta Pauhofová, Soňa Svocáková)

Globálna finančná kríza spôsobila už vo svojej prvej fáze zmeny v investičných stratégiách mnohých investorov. Kombinácia... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,79€
9,10€

Investičné a hypotekárne bankovníctvo I. (Božena Chovancová a kol.)

Investičné a hypotekárne bankovníctvo I. (Božena Chovancová a kol.)

Božena Chovancová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2008)
Cieľom publikácie je podať komplexný pohľad na problematiku investičného bankovníctva v jej širokom chápaní. Investičné...

Cieľom publikácie je podať komplexný pohľad na problematiku investičného bankovníctva v jej širokom chápaní. Investičné... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,30€

Finančný trh

Finančný trh

Božena Chovancová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2006)
Tretie, podstatne prepracované vydanie

Kolektív renomovaných autorov prináša komplexný pohľad na problematiku finančných trhov s dôrazom na najnovší vývoj, poznatky a tendencie. Oboznamuje čitateľa s finančným investovaním a s jednotlivými nástrojmi finančného trhu... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,24€

Finančné inžinierstvo

Finančné inžinierstvo

Originálne dielo, ktorého autori komplexne prezentujú problematiku finančného inžinierstva ako modernú vednú disciplínu. Jadrom publikácie je oceňovanie základných finančných derivátov – forwardov, futures kontraktov, opčných kontraktov a swapov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,90€

Finančné investovanie - teórie a aplikácie

Finančné investovanie - teórie a aplikácie

Autor diela – dlhoročný vysokoškolský učiteľ s rozsiahlou publikačnou činnosťou – si okrem výkladu najnovších teoretických poznatkov z oblasti finančného investovania kladie za cieľ ich transformáciu do modelov rozhodovacích situácií a následne do ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
21,91€

Finančné trhy - nástroje a transakcie (Božena Chovancová, Viera Malacká, Valér)

Finančné trhy - nástroje a transakcie (Božena Chovancová, Viera Malacká, Valér)

Božena Chovancová, Viera Malacká, Valér Demjan, Jana Kotlebová, Wolters Kluwer (2016)
Publikácia Finančné trhy – nástroje a transakcie nadväzuje na predchádzajúce vydanie, pričom bolo nevyhnutné poukázať na...

Publikácia Finančné trhy – nástroje a transakcie nadväzuje na predchádzajúce vydanie, pričom bolo nevyhnutné poukázať na nové problémy v oblasti ekonomickej teórie, ako aj hospodárskej praxe, súvisiace s globálnou finančnou krízou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,60€

Komoditné trhy a reálne investície (Božena Chovancová a kolektív)

Komoditné trhy a reálne investície (Božena Chovancová a kolektív)

Božena Chovancová, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Táto publikácia vypĺňa značnú medzeru v odbornej literatúre k problematike komoditných trhov a reálnych investícii, ktoré...

Táto publikácia vypĺňa značnú medzeru v odbornej literatúre k problematike komoditných trhov a reálnych investícii, ktoré... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,40€

Typy zmlúv a zmluvných dojednaní na prípravu a realizáciu investícií podľa obchodného zákonníka

Typy zmlúv a zmluvných dojednaní na prípravu a realizáciu investícií podľa obchodného zákonníka

UNIKA (2007)
Novela 2007

Predkladaná publikácia prináša prehľad najčastejšie používaných typov zmlúv na prípravu a realizáciu investícií... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,32€