❄️Aktuálne knižné zľavy

Audit

Našli sme 17 titulov

Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí

Kniha Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí je výsledkem dlouholeté výzkumné práce a zkušeností z oceňovací praxe vedoucího autorského kolektivu a jeho spolupracovníků. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
21,10€
19,62€

Rozpočtová skladba v roce 2019

Publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,31€
17,96€

Znalecký standard číslo X/2012

Stanovení ceny nájmu náhradního vozidla. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
10,81€
10,05€

Audítorstvo III (audítorská dokumentácia)

František Maděra, Wolters Kluwer (2017)
Cieľom druhého, prepracovaného a doplneneného vydania je poskytnúť čitateľovi relevantné informácie o audite a činnosti...

Cieľom druhého, prepracovaného a doplneneného vydania je poskytnúť čitateľovi relevantné informácie o audite a činnosti audítora pri výkone audítorských zákaziek prostredníctvom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,80€
12,16€

Průvodce pro auditory nejen dle normy ISO 19011

Monika Becková, Verlag Dashöfer CZ (2020)
Co, jak a proč auditovat?

Brožura se zabývá principy a návodem kprovádění auditů. Je koncipována jako pomůcka, pro vytvoření efektivního procesu auditování v organizaci. Text vychází z návodu ve Směrnici ISO 19011... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
66,00€
61,38€

Zákon o finančnej kontrole a audite

Vladimíra Zacharidesová, Wolters Kluwer (2016)
Publikácia „Zákon o finančnej kontrole a audite – Komentár“ pochádza z pera autorky, v kompetencii ktorej bola príprava a...

Publikácia „Zákon o finančnej kontrole a audite – Komentár“ pochádza z pera autorky, v kompetencii ktorej bola príprava a celý legislatívny proces uvedeného zákona... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,60€
12,92€

Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích

Libuše Müllerová, Michal Šindelář, Grada (2016)
Rekodifikace občanského a obchodního práva významně zasáhla do pravidel účetnictví kapitálových společností - společností s...

Rekodifikace občanského a obchodního práva významně zasáhla do pravidel účetnictví obchodních korporací – společností s ručením omezeným i akciových společností. Přitom účetní zachycení řady transakcí má v mnoha případech i daňové dopady. Záměrem této... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,14€
11,29€

Auditing pro manažery

Auditing pro manažery

Libuše Müllerová, Vladimír Králíček, Wolters Kluwer (2017)
aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem

Audit účetní závěrky je proces upravený mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů České republiky, jimiž jsou auditoři povinni se řídit a které kladou značné nároky na spolupráci účetní jednotky s auditorem... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,69€

Auditing

Auditing

Cílem druhého aktualizovaného a rozšířeného vydání této učebnice je poskytnout studentům, informace o auditorské profesi. Dozví se, jak je auditorská profese regulovaná, jak při ověřování účetních závěrek postupovat, a z jakého ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
35,55€

1000 riešení 11/2017

1000 riešení 11/2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: BOZP, Živnostenský zákon - zmeny, ZDP, DPH, Zákonník práce, JÚ, PÚ, Verejná správa... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,34€

Konsolidace účetních výkazů

Konsolidace účetních výkazů

Vladimír Zelenka, Marie Zelenková, Ekopress (2013)
Principy a praktické aplikace Publikace věnovaná problematice konsolidace účetních závěrek a aplikaci ekvivalenční...

Publikace věnovaná problematice konsolidace účetních závěrek a aplikaci ekvivalenční metody umožní čtenáři zvládnout nejen základní algoritmy potřebné pro sestavení konsolidovaných účetních výkazů, ale rovněž poskytuje teoretický základ dané... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
25,38€

Oceňování finančních institucí

Oceňování finančních institucí

Milan Hrdý, Grada (2005)
ú)čel, principy a metody oceňování finančních institucí . zvlášnosti hospodaření - Edice: Finance - GRADA - Jazyk: CZ - Vazba: P

ú)čel, principy a metody oceňování finančních institucí . zvlášnosti hospodaření - Edice: Finance - GRADA - Jazyk: CZ - Vazba: P Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,89€

Audítorstvo 1

Audítorstvo 1

Ladislav Kareš, , Martis (2012)
Audítorstvo 1 - praktikum vecne i obsahovo nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Ladislav Kareš: Audítorstvo. Publikácia je...

Audítorstvo 1 – praktikum vecne i obsahovo nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Ladislav Kareš: Audítorstvo. Publikácia je určená predovšetkým študentom 5. ročníka Ekonomickej... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,60€

Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem, 4. vydání

Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem, 4. vydání

Audit účetní závěrky je proces upravený zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů České republiky, jimiž jsou auditoři povinni se řídit a které kladou značné nároky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
19,51€

Auditing

Auditing

Libuše Müllerová, Vladimír Králíček, , Oeconomica (2014)
Cílem publikace je vysvětlit význam auditu účetních závěrek pro uživatele účetních informací. Ověřené závěrky mají...

Cílem publikace je vysvětlit význam auditu účetních závěrek pro uživatele účetních informací. Ověřené závěrky mají poskytnout přiměřené ujištění, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace a hospodaření účetní jednotky a že se na... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
34,15€

Audítorstvo 1

Audítorstvo 1

Ladislav Kareš, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2009)
Publikácia je zameraná na samostatné riešenie okruhov tém a oblastí auditu, akými sú podstata auditu, vývoj a ciele auditu,...

Publikácia je zameraná na samostatné riešenie okruhov tém a oblastí auditu, akými sú podstata auditu, vývoj a ciele auditu,... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,00€

Audítorstvo 2

Audítorstvo 2

Ladislav Kareš, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2011)
Pri spracúvaní textu sa autori zamerali na kľúčové otázky existujúceho systému medzinárodných štandardov a usmernení, ktoré...

Pri spracúvaní textu sa autori zamerali na kľúčové otázky existujúceho systému medzinárodných štandardov a usmernení, ktoré vydala Rada pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby (IAASB). Autori vychádzali z platného znenia štandardov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,60€