Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ostatné

Našli sme 192 titulov

Zaměstnanecké benefity a daně

Ivan Macháček, Wolters Kluwer (2019)
5. vydání

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
19,74€
18,75€

Zákon o dani z pridanej hodnoty a vybraná judikatúra Súdneho dvora EÚ

Mimoriadna komplikovanosť pravidiel spoločného systému DPH, ich transpozícia do vnútroštátneho právneho poriadku, ako aj potreba ich správnej aplikácie sa stali impulzom pre vznik knižného diela, ktoré ustanovenia slovenského zákona o DPH sleduje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
25,33€
24,06€

Účtovné súvzťažnosti a daň z príjmov 2019 – pre podvojné účtovníctvo, po novele

Poradca s.r.o. (2019)
Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve po zmenách od 1.10.2018 a ZDP

Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve po zmenách od 1.10.2018 a Zákon o dani z príjmov po ostatnej novele. Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve ustanovené... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,50€
14,85€

Poradca 6-7/2018

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov po novele s komentárom, Daň Fo - daň PO, Vyberanie dane,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,04€
8,14€

Daňová optimalizácia (Anton Kolembus)

Anton Kolembus, Poradca s.r.o. (2017)
Bez chýb, pokút a penále

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňová optimalizácia - základ dane, nezdaniteľné časti, účtovné obdobie, opravné... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,20€
2,88€

Dane, účtovníctvo, odvody 2/2017

Poradca s.r.o. (2017)
Bez chýb, pokút a penále

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Preddavky fyzických osôb, Odpisovanie majetku, Optimalizácia dane - využívanie automobilu, Zmeny v zdaňovaní FO, Postup odkladu platenia dane od 1.1.2017, Kontrolný výkaz k DPH, Nehnuteľnosť a DPH... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
6,53€
5,88€

Praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike

Jana Kušnírová, Wolters Kluwer (2019)
Zbierka riešených a neriešených prípadov

Publikácia Praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike – zbierka riešených a neriešených príkladov má objasniť študentom zákonné korekcie základu dane právnickej osoby v Slovenskej republike. Zámerom študijnej literatúry je... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
8,20€
7,79€

Dane, účtovníctvo, odvody 2/2019 (Daňové priznania za rok 2018, Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2018 a otázky z praxe)

Poradca s.r.o. (2018)
Zmeny zákona o DPH 2019, Majetok a záväzky pri uzatváraní účtovných kníh, Oslobodenie príjmu z predaja bytov od dane, Odpočet daňovej straty PO

Mesačník Dane a účtovníctvo prináša príspevky od odborníkov z oblastí daní, účtovníctva, miezd, odvodov, DPH, automobilu v podnikaní, ktoré sú doplnené citáciami zákonov a príkladmi z praxe... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,21€

Dane, účtovníctvo, odvody (DUO) 3/ 2019 – DPH po novele, Zákon o dani z príjmov (zmeny), Daň z nehnuteľností

, Poradca s.r.o. (2019)
Osobný bankrot FO, Daňová povinnosti FO, Preddavky na daň z príjmov PO, Rozhodnutia v daňovom konaní

Publikácia reaguje na aktuálne zmeny v legislatíve od 1.1.2019 tykajúce sa Dane z nehnuteľností, Zákone o DPH, ZDP a aktuálnej právnej úpravy Dane z poistenia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,21€

Daňová optimalizácia (Bez chýb, pokút a penále)

Anton Kolembus, Ján Mintál, Poradca s.r.o. (2018)
Optimalizácia daňového základu, Možnosti daňovej optimalizácie FO, Daňové výdavky

Táto publikácia je zameraná na legálne postupy, ktoré môže daňovník využiť pri optimalizácii základu dane v rámci existujúcich právnych predpisov. Publikáciou Daňová optimalizácia nechceme navádzať na nelegálne znižovanie daní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,99€
4,49€

1000 riešení 7-8/2018

Poradca s.r.o. (2018)
Prehľad zmien a príklady z praxe po novele: Trestný zákon, Agentúrne zamestnávanie, Odpisovanie hmotného majetku, Cestovné náhrady a stravné

Po novele Trestného zákona platnej k 1. 7. 2018 je nanovo prepracovaná skutková podstata trestného činu terorizmu, pričom boli zohľadnené problémy aplikačnej praxe vyplývajúce z konzultácií s orgánmi činnými v trestnom konaní, súdnej praxe... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,68€
4,21€

1000 riešení 12/2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňová optimalizácia, Ochrana osobných údajov, Zákonník práce, ZDP, DPH, Daňový... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
2,34€
2,11€

1000 riešení 2/2018

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov, Ročné zúčtovanie dane z príjmu vo VS, Zákonník práce, Pozemkový... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,34€
2,11€

1000 riešení 3/2018

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o DPH - ostatná novela, Odpady po novom k 1.1.2018, ZDP, DPH, BOZP, mzdy a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
2,34€
2,11€

Poradca 13/2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňový poriadok - zákon po novelách s komentárom, Vyrubovacie konanie, Daňový subjekt, Správca dane... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,52€
4,07€

Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku [SK]

Matej Kačaljak, Wolters Kluwer (2017)
Globalizácia a digitalizácia predstavujú významné megatrendy, ktoré podstatným spôsobom vplývajú aj na výber daní vo svete....

Globalizácia a digitalizácia predstavujú významné megatrendy, ktoré podstatným spôsobom vplývajú aj na výber daní vo svete. Na jednej strane predstavujú pre finančné správy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,90€
9,41€

Daňová kontrola

Daňová kontrola

Emil Burák, Tesfo (2016)
očami praxe

V knihe nájdete mýty a fakty o daňovej kontrole, 60 príkladov a riešených najčastejších otázok, najčastejšie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,00€

Daňové plánovanie a daňové výdavky (Emil Burák)

Emil Burák, Epos (2004)
po prijatí nového zákona

Daňové plánovanie a daňové výdavky po prijatí nového zákonaPríručka, zdroj "know-how" v daňovej optimalizácii pre ekonómov,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,67€
13,20€

Dane, účtovníctvo 3/2009

Poradca s.r.o. (2009)
Vzory a prípady

Základ dane z príjmov: - Zisťovanie, úprava, FO, PO; - Čiastkové základy dane; - Odpočítateľné položky; - Výsledok hospodárenia PO; - Osobitná úprava základu dane; ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
4,49€
4,04€

Teoretické a praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike

Jana Kušnírová, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2017)
Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri...

Cieľom publikácie je podpora a pomoc ekonomickým subjektom v začiatkoch a v priebehu ich podnikania, ako aj pri optimalizácii ich daňovej povinnosti, a charakteristika súčasného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,20€
10,98€