Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Stredovek v Čechách, na Morave a v Sliezsku

Našli sme 111 titulov

Karel IV. (Renáta Fučíková) [CZ]

Renáta Fučíková, Práh (2016)
Doba panování Karla IV. je právem považovaná za zlatý věk českých dějin. Jaký ale doopravdy byl český král a římský císař,...

Doba panování Karla IV. je právem považovaná za zlatý věk českých dějin. Jaký ale doopravdy byl český král a římský císař, co všechno vykonal? Odpověď vám dá kniha plná ilustrací stejně delikátních, jaké známe z iluminovaných rukopisů vrcholného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
4,65€
4,32€

Živá minulost (František Graus) [CZ]

František Graus, Argo (2017)
V mnohém průkopnická a nejen pro medievistické bádání inovativní kniha Živá minulost. Středověké tradice a představy o...

V mnohém průkopnická a nejen pro medievistické bádání inovativní kniha Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku byly završením Grausových výzkumů o genezi raně středověkého státu, o formování středověkých... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,71€
17,40€

České země v letech 1378-1437 - Lucemburkové na českém trůně II. (Jaroslav Čechu

Jaroslav Čechura, Libri (2008)
Druhý díl lucemburské éry je zasvěcen především vládě Václava IV. a Zikmunda Lucemburského a neklidné a rozporuplné době...

Druhý díl lucemburské éry je zasvěcen především vládě Václava IV. a Zikmunda Lucemburského a neklidné a rozporuplné době... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
17,74€
16,50€

Husitství - lesk a bída české reformace (Vladimír Liška)

Vladimír Liška, Fontána (2009)
Husitství lesk a bída reform - Pád národního mýtu - Fontána - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu matná - 240 str. - ISBN: 978-

Husitství lesk a bída reform - Pád národního mýtu - Fontána - Jazyk: CZ - Vazba: Pevná bez přebalu matná - 240 str. - ISBN: 978- Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
11,74€
10,92€

Život ve staletích 14. století

Vlastimil Vondruška, Moba (2018)
Lexikon historie

Třetí díl ojedinělého projektu známého historika a oblíbeného spisovatele, který představuje život v českých zemích od doby knížecí až do konce feudalismu. Kniha popisuje, jak se proměnil život všech vrstev tehdejší společnosti ve 14. století... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
18,75€
17,44€

Tajemství pražského Golema (Ivan Mackerle)

Ivan Mackerle, CAD PRESS (2010)
Kapitola I. – SVĚT UMĚLÝCH BYTOSTÍ Člověk v roli stvořitele Sluhové v říši mrtvých Alrauny a...

Kapitola I. – SVĚT UMĚLÝCH BYTOSTÍ Člověk v roli stvořitele Sluhové v říši mrtvých Alrauny a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,00€
13,95€

Do tří korun (Josef Žemlička)

Václav II. mohl být považován za úspěšného vládce. Na podzim 1300 se nechal ve Hnězdně korunovat polský králem a příštího roku vyjednal pro syna korunu uherskou. Byl to fenomenální úspěch, anebo si tím vydláždil cestu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
22,04€
20,50€

Reprezentace české středověké šlechty (Robert Šimůnek) [CZ]

Robert Šimůnek, Argo (2014)
Během posledních deseti let se Robert Šimůnek, působící v Historickému ústavu AV ČR, vypracoval v předního znalce české...

Během posledních deseti let se Robert Šimůnek, působící v Historickému ústavu AV ČR, vypracoval v předního znalce české aristokracie pozdního středověku. Ústřední téma jeho monografie přestavují nejrůznější podoby sebeprezentace šlechty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,71€
17,40€

Sámo - Velký vládce Čechů a tajný vyslanec krále Chlothara (Josef Bernard Prokop

Josef Bernard Prokop, Fortuna Libri ČR (2017)
Životní pouť franckého kupce a prvního českého krále. Sámo! Francký kupec a později první známý český král! Většina z nás...

Životní pouť franckého kupce a prvního českého krále. Sámo! Francký kupec a později první známý český král! Většina z nás zná jen jeho jméno, pouhé jméno kdesi z úsvitu českých dějin. Sámova říše... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
14,05€
13,07€

České korunovační klenoty - Praha esoterická (autorů kolektiv)

Jan Boněk, Eminent (2006)
Korunovační klenoty Království českého jsou výjimečné a neopakovatelné a Svatováclavská koruna není jen panovnickým...

Korunovační klenoty Království českého jsou výjimečné a neopakovatelné a Svatováclavská koruna není jen panovnickým... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
12,24€
11,38€

Nahlédnutí do středověku (František Šmahel) [CZ]

František Šmahel, Karolinum (2017)
Protimluvy v titulu nemají jen upoutat pozornost příštích čtenářů. Větší část knihy spojuje poznání, že mnohé ve středověku...

Protimluvy v titulu nemají jen upoutat pozornost příštích čtenářů. Větší část knihy spojuje poznání, že mnohé ve středověku bylo jinak, než by se na první pohled zdálo. Poselství středověkého obrazu se skládalo z více... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
20,21€
18,80€

Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. (Čeněk Pavlík) [CZ]

Čeněk Pavlík, Michal Vitanovský, Libri (2004)
Ojedinělý atlas s zachycuje v 1 300 ilustracích všechny významné motivy na kachlích gotiky a renesance a jejich základní...

Ojedinělý atlas s zachycuje v 1 300 ilustracích všechny významné motivy na kachlích gotiky a renesance a jejich základní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
45,05€
41,90€

Colloquia mediaevalia Pragensia 17 (Martin Nodl) [CZ]

Filosofia (2016)
Kolektivní monografie Právní kultura středověku zahrnuje studie třinácti českých a polských medievistů věnované nejrůznějším...

Kolektivní monografie Právní kultura středověku zahrnuje studie třinácti českých a polských medievistů věnované nejrůznějším podobám právní kulturu Českého a Polského království od... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,00€
8,37€

Křižovatky Slovanů (Markus Giger) [CZ]

Markus Giger, Pavel Mervart (2016)
Kniha Křižovatky Slovanů navazuje na sérii publikací slavistického projektu spojeného s Filozofickou fakultou Univerzity...

Kniha Křižovatky Slovanů navazuje na sérii publikací slavistického projektu spojeného s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. 21 textů tohoto svazku je rozděleno do čtyř dílčích oddílů (Jazyk, Literatura, Dějiny, Kultura).> Autoři z řad... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
11,70€
10,88€

Slované (Magdalena Beranová) [CZ]

Magdalena Beranová, Libri (2015)
Kniha je věnována civilizaci starých Slovanů, kteří se na sklonku starověku dostali na historickou scénu, aby záhy ovládli...

Kniha je věnována civilizaci starých Slovanů, kteří se na sklonku starověku dostali na historickou scénu, aby záhy ovládli značnou část Evropy. Autorka sleduje jejich etnogenezi a územní expanzi přes vytvoření států až na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,63€
12,68€

Praha Husova a husitská

Petr Čornej, Scriptorium (2015)
1415-2015

Publikace vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, kterou si Archiv hl. města Prahy a Muzeum hl. města Prahy připomínají šestisté výročí mučednické smrti mistra Jana Husa. Populárně vědecká kniha s příspěvky 22 autorů... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
17,06€
15,87€

Vrchnostenské město v raném novověku

Jan Dvořák, Matice moravská (2014)
Vztahy k vrchnosti a venkovskému zázemí na příkladu Svitav v 17. století

Monografie, inspirovaná v přístupu ke zkoumané skutečnosti především teorií centrálního místa a základními tezemi strukturalismu, se zabývá vztahem vrchnostenského města v raném novověku k vrchnosti a jejím úředníkům na jedné... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
8,93€
8,30€

Dvůr a církev v českých zemích středověku

Nemnoho sousloví vyvolává tak rozporuplné dojmy jako dvůr a církev, přesto však právě ono spojení vystihuje minulost v daném smyslu nejlépe. Dvůr, míněno světský dvůr vládce, nejvýše postavený prostor pro život elity, jež vládla, rostl od... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
21,39€
19,89€

Raněstředověké pohřebiště Olomouc - Nemilany

Kniha obsahuje kompletní souhrn informací o raněstředověkém pohřebišti Olomouc-Nemilany. Jednotlivé kapitoly postupně obeznamují čtenáře s historií archeologického výzkumu a s nálezovými kontexty jednotlivých hrobů... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
13,16€
12,24€

Převratné události v českých dějinách

Jan Bauer, Alpress (2015)

Proč se české dějiny odehrály tak, jak se odehrály? Které momenty naší minulosti byly rozhodující? Netradiční průřez vývojem českých zemí, počínaje bitvou u tajemného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,70€
10,88€