Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Ostatné dejiny

Našli sme 66 titulov

Dějiny světa 2

Gustav Adolf Lehmann, Helwig Schmidt-Glintzer, Vyšehrad (2019)
1200 př. Kr. až 600 po Kr.

Druhý svazek se věnuje období 1200 př. Kr. až 600 po Kr. a soustřeďuje se na dvě nejdůležitější oblasti vývoje ve starověku – Středomoří a Blízký východ, a čínskou civilizaci Dálného východu. Sleduje významné státy a kultury antického... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 28. 10. 2019
24,49€
20,82€

Dějiny světa 1

Albrecht Jockenhövel, Vyšehrad (2019)
Od počátku do roku 1200 př. Kr.

První svazek šestidílné edice zpracovává nejstarší dějiny v širokém geografickém záběru od Afriky přes Evropu a Asii až po Ameriku. Editorem svazku je emeritní profesor archeologie na univerzitě v Münsteru Albrecht Jockenhövel. Úvodní kapitoly sledují... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 28. 10. 2019
24,49€
20,82€

Tajemství ukrytá v písku – 100 let české egyptologie

Kniha vychází k výročí 100 let české egyptologie. Český vědecký tým patří mezi ty nejrespektovanější v zemi faraonů. Dozvíte se o nejvýznamnějších nálezech českých egyptologů či jak to chodí na nalezišti v Abúsíru... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
18,75€
15,38€

Dějiny světa - komplet (BOX)

Vyšehrad (2019)

Šestidílná řada Dějin světa, vydaná v letech 2009–2010 prestižním německým nakladatelstvím WBG, přináší nový pohled na celek světových dějin od jejich nám známých počátků až po současnou éru globalizovaného světa. Početný kolektiv autorů zahrnuje... Zobraziť viac

🍌 Predobjednávka, vychádza 11. 11. 2019
119,90€
101,92€

Pivařka na druhou

Petr Novotný, , Jota (2019)
Průvodce domácího sládka

Vše o domácím vaření piva -historie, teorie, rady, návody, recepty. Zcela unikátní domovarnický projekt pokračuje! V novém, přepracovaném a doplněném vydání naleznete nejen zcela unikátní recepty, ale i rozpracovanou teoretickou část... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,11€
26,14€

Triáda

Tom Keve, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov (2019)
Fyzici, analytici, kabalisti

Tom Keve, britský fyzik maďarského pôvodu, skúma vo svojej knihe paralelný vývoj psychoanalýzy a kvantovej fyziky na prelome 19. a 20. storočia a prepojenia medzi týmito vednými odbormi a židovskou mystikou. Kniha okrem fyziky a psychoanalýzy skúma... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,90€
12,00€

Dějiny psychologie (Alena Plháková) [CZ]

Alena Plháková, Grada (2006)
Čtenáři získají dokonalý přehled o vývoji psychologie již od svého prvopočátku, kdy se rozvíjela v rámci filozofie, kniha...

Čtenáři získají dokonalý přehled o vývoji psychologie již od svého prvopočátku, kdy se rozvíjela v rámci filozofie, kniha... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
16,20€
15,07€

Živena

Prvá súhrnná publikácia o Živene, spolku slovenských žien, vychádza pri príležitosti 150. výročia jej založenia. Predstavuje kľúčové i menej známe osobnosti spolku, jeho poslanie a bohatú kultúrnu a osvetovú činnosť od minulosti až po súčasnosť... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
16,95€
15,76€

Šikova ekonomická reforma a Slovensko

Príbeh šikovej ekonomickej reformy sa stal procesom, ktorý zasiahol hádam všetky súčasti spoločenského vývoja v Československu 60. rokov 20. storočia - mal dosahy nielen na vývoj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
13,50€
12,56€

Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1918 - 1945

Ambíciou publikácie je poskytnúť prehľad a možnosť zorientovať sa v pedagogickom myslení, školstve a vzdelávaní v rokoch medzivojnového Československa a prvej Slovenskej... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
11,90€
11,07€

1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Vznik a vývin kresťanstva, bez odborného štúdia teológie - opierajúci sa o dostupnú literatúru, ktorá sa touto témou zaoberá. V knihe autor predkladá vlastný pohľad na kľúčové a zaujímavé udalosti, ktoré podľa neho výrazne ovplyvnili dejiny kresťanstva... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,50€
11,63€

Příběh filozofie (Anne Rooney) [CZ]

Anne Rooney, Omega (2017)
Co je to skutečnost? Můžeme vůbec s jistotou tvrdit, že existuje? Jaká je povaha pravdy? Co to znamená žít plnohodnotný...

Od řeckých filozofů po myslitele dneška. Tato kniha sleduje zrod a vývoj myšlenek západní filozofie od antických Řeků až po současnost. Klíčové otázky a témata jsou řazeny chronologicky a ukazují, jak byly myšlenky každého filozofa... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
16,40€
15,25€

Premeny osvety a vybraných školských výchovno... (Ľubica Kázmerová)

Ľubica Kázmerová, , VEDA, Historický ústav SAV (2017)
V priebehu rokov 1918 - 1939 došlo na Slovensku k nebývalému rozvoju osvety a vzdelávania, rozširovaniu siete škôl a...

V priebehu rokov 1918 - 1939 došlo na Slovensku k nebývalému rozvoju osvety a vzdelávania, rozširovaniu siete škôl a využívaniu nových výchovno-vzdelávacích prostriedkov v osvete a školskej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,00€
10,23€

Rasa

Milan Hrabovský, VEDA (2018)
Rasová klasifikácia ľudí

S istou mierou zveličenia môžeme povedať, že takmer všetky problémy s rasou sa týkajú dvoch chybne položených otázok: Existujú (ľudské) rasy? A koľko ich je? Treba však začať inak.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
12,50€
11,63€

Dejiny školstva a pedagogiky

Dejiny školstva a pedagogiky ako samostatná vedná disciplína sa zaraďujú do systému edukačných vied. Predmetom a ich úlohou je skúmať vývin pedagogických... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,50€
10,93€

Súčasnosť nesúčasného (Ondrej Mészáros)

Ondrej Mészáros, VEDA (2018)
Prieniky slovenskej a maďarskej filozofie v 19. storočí

Kniha sa zameriava na styčné body dejín slovenskej a maďarskej filozofie. Ide jednak o charakter recepcie západoeurópskych... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
12,50€
11,63€

Dějiny ekonomického myšlení 4. vydání [CZ]

Robert Holman, , C. H. Beck (2017)
Mottem knihy je myšlenka, že ekonomii nelze plně pochopit bez poznání její historie. Autoři zvolili kombinaci historického a...

Mottem knihy je myšlenka, že ekonomii nelze plně pochopit bez poznání její historie. Autoři zvolili kombinaci historického a teoretického přístupu. Chtěli tak ukázat, že nestačí studovat soudobou ekonomii bez znalosti její historické geneze a také že... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
37,13€
34,53€

Konšpiračné teórie (Zuzana Panczová)

Zuzana Panczová, VEDA (2017)
témy, historické kontexty a argumentačné stratégie

Konšpiračné teórie sa týkajú dôležitých a citlivých sfér spoločenského života, ktoré zároveň predstavujú zdroj skupinového... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
10,90€
10,14€

Historiografia financií na území Slovenska (Peter Baláži, Kornélia Beličková)

Peter Baláži, Kornélia Beličková, Zuzana Staríčková, Jozef Laciňák, Wolters Kluwer (2016)
V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania...

V monografii autorský kolektív objasňuje ekonomické a čiastočne aj politické javy, ktoré boli predmetom analýzy a skúmania mnohých významných ekonómov 20. storočia a ich nasledovníkov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
15,90€
15,11€

Znaky a významy v evoluci (Anton Markoš) [CZ]

Anton Markoš, Nová beseda (2015)
Jak se Homo sapiens proměnil za posledních 40 000 let, biologie donedávna opomíjela. Zamrzla snad naše biologická evoluce,...

Co předurčuje bakterii, člověka nebo růži k tomu, že rozumí světu? Jak se Homo sapiens proměnil za posledních 40 000 let, biologie donedávna opomíjela. Zamrzla snad naše biologická evoluce, zatímco došlo k explozi lidských kultur, jazyků a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,34€
9,62€