❄️Aktuálne knižné zľavy

Ostatné dejiny

Našli sme 86 titulov

Šarlatáni

Lydia Kang, Nate Pedersen, Rak (2020)
Stručné dejiny najžalostnejších liečiteľských praktík

Kniha Šarlatáni je pokusom o rekonštrukciu bizarných, čudných, niekedy až hrôzostrašných liečebných postupov lekárov, vedcov, liečiteľov, ale aj naozajstných šarlatánov a obchodníkov s ľudskou dôverčivosťou. Spoločne s... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
26,00€
24,18€

Pivařka na druhou

Petr Novotný, , Jota (2019)
Průvodce domácího sládka

Vše o domácím vaření piva -historie, teorie, rady, návody, recepty. Zcela unikátní domovarnický projekt pokračuje! V novém, přepracovaném a doplněném vydání naleznete nejen zcela unikátní recepty, ale i rozpracovanou teoretickou část... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,11€
26,14€

Kalendárium filozofů a vědců

Představovaný diář vzniká s cílem uspokojit praktickou potřebu každodenního plánování, nezbytného v každé profesi, a zároveň představit populárním způsobem významné vědecké objevy, filozofické úvahy, metody a klíčové... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,75€
10,93€

Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice

Trest odnětí svobody představuje univerzální a zároveň nejpřísnější z trestních sankcí, které se v podmínkách demokratických právních států ukládají fyzickým osobám... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,33€
17,05€

Smil z Lichtenburka

Smil z Lichtenburka († 1269) patřil bezesporu mezi nejmocnější české velmože 13. věku. Původem byl vysoce urozený, patřil do mocného rodového společenství Ronovců, jehož příslušníci ve svém erbu nosili dvě zkřížené černé... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,05€
6,56€

Nástin historie ochrany obyvatelstva I

František Parkan, Karolinum (2017)
Od počátku dějin lidstva do roku 1795

Publikace je rozdělena na dvě samostatné části. První díl se věnuje nástinu vývoje ochrany a bezpečnosti obyvatelstva v historii lidstva od nejstarší etapy jeho existence... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,95€
4,60€

Sambucus XI.

Sambucus XI obsahuje deväť štúdií. Grécko-rímskej antiky sa týkajú štúdie Jana Janouška a Jana Bažanta, k počiatkom rímskej filozofie pozýva a sprevádza po nich Peter Fraňo. Štúdia M. Andokovej sa vzťahuje na... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
10,00€
9,30€

Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské

Venkované, měšťané a nižší šlechtici na Čáslavsku v době předhusitské

Tomáš Somer, Univerzita Palackého v Olomouci (2016)
Vilémovský klášter a jeho regionální mocenské vazby

Kniha se snaží postihnout síť vzájemných vztahů mezi venkovany, měšťany a nižšími šlechtici na historickém Čáslavsku (tedy v bývalém hradském obvodu a později kraji) do... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,68€

Příběh filozofie

Anne Rooney, Edice knihy Omega (2017)
Co je to skutečnost? Můžeme vůbec s jistotou tvrdit, že existuje? Jaká je povaha pravdy? Co to znamená žít plnohodnotný...

Od řeckých filozofů po myslitele dneška. Tato kniha sleduje zrod a vývoj myšlenek západní filozofie od antických Řeků až po současnost. Klíčové otázky a témata jsou řazeny chronologicky a ukazují, jak byly myšlenky každého filozofa... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
16,40€
15,25€

Mediální manipulace a krize v ČT v roce 2000

Petr Žantovský, Centrum pro ekonomiku a politiku (2015)
Kniha popisuje příběh české „televizní krize“ roku 2000. Zachycuje události a činy těch, kdo se v ní angažovali na jedné či...

Kniha popisuje příběh české „televizní krize“ roku 2000. Zachycuje události a činy těch, kdo se v ní angažovali na jedné či druhé straně. Upozorňuje na zákulisní motivy a příčiny celé události a zveřejňuje, v té míře poprvé, fakta a dokumenty... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
7,51€
6,98€

Od pazourku k nanotechnologiím

Josef Černotík, Triton (2018)
449 křižovatek v dějinách lidstva

Kniha zachycuje utváření lidské civilizace jako vzájemně provázaný vývoj filozofie, přírodovědy a techniky. Základní snahou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
23,45€
21,81€

Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích / Paupertate styloque connecti

Původní důkladná monografie, v níž autorka analyzuje tvorbu českých latinsky píšících humanistů jako formalizovaný diskursivní modus. Dále analyzuje humanistické literární pole v českých zemích a textové utváření učenecké... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
19,74€
18,36€

Socialistická základní škola pohledem pamětníků

Jiří Zounek, Michal Šimáně, Dana Knotová, Wolters Kluwer ČR (2017)
Jak se učilo na základních školách v období normalizace? Nabízíme unikátní soubor vzpomínek učitelů pamětníků, tedy...

Jak se učilo na základních školách v období normalizace? Nabízíme unikátní soubor vzpomínek učitelů pamětníků, tedy přímých aktérů školního i mimoškolního života... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,75€
11,16€

Velký švindl

Václav Králíček, Epocha (2018)
Krymská válka 1853–1855

Jedním z největších paradoxů krymské války, kde proti sobě stály pozemní a námořní síly Velké Británie, Francie, Turecka a Sardinského království na straně jedné a carského Ruska na straně druhé, je skutečnost... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
18,75€
17,44€

Slovenská ekonomika po štvrťstoročí samostatného štátu

Ekonomický ústav SAV pravidelne publikuje analýzy, ktoré hodnotia aktuálny hospodársky vývoj Slovenska a pravdepodobnú trajektóriu jeho pokračovania. Sú tu však momenty, ktoré nabádajú k spätnému pohľadu do väčšej diaľky a k... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
16,50€
15,35€

Naša krásna Zem

EX book (2020)

Zem je živou planétou, ktorá sa za milióny rokov neustále menila a stále mení. Jej prírodné krásy sú rovnako pominuteľné, ako budovy, mosty, rozhľadne, kanály, či mestá postavené ľudskými rukami. Postupne všetky zaniknú a svoje... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
9,90€
9,21€

Znovuobjevená vědecká revoluce

Publikace připomíná úžasný myšlenkový pohyb a události, které proměnily evropskou vědu a společnost 17. století. Prověřuje způsoby zkoumání a porozumění přírodě, které dozrávalo během pozdního středověku a renesance, sleduje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,75€
10,93€

Mata Hari z Chebu

Emil Hruška, Epocha (2020)
Příspěvek k historii československé vojenské zpravodajské služby

Československá zpravodajská služba byla ve třicátých letech minulého století pověstná svou vysokou profesionalitou a výkonností. Když se v roce 1933 dostali v sousedním Německu k moci nacisté a v tom samém roce se v ČSR etablovala... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
7,47€
6,95€

Dějiny světa 2

Gustav Adolf Lehmann, Helwig Schmidt-Glintzer, Vyšehrad (2019)
1200 př. Kr. až 600 po Kr.

Druhý svazek se věnuje období 1200 př. Kr. až 600 po Kr. a soustřeďuje se na dvě nejdůležitější oblasti vývoje ve starověku – Středomoří a Blízký východ, a čínskou civilizaci Dálného východu. Sleduje významné státy a kultury antického... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,90€
29,67€

Továrna Diana

Miroslav Vaněk, Sursum (2020)
a historie trati Brno-Havlíčkův Brod

Tato kniha má být do jisté míry opravníkem již dříve publikovaných prací. Popisuje chronologicky děj na stavbě trati Brno-Havlíčkův Brod od začátku až do konce výstavby. Věnuje se především válečné problematice... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
23,45€
21,81€