❄️Aktuálne knižné zľavy

Dejiny náboženstva

Našli sme 204 titulov

Kniha kacírov

Kniha kacírov je fascinujúcim rozprávaním o premene vážnych a veľkých hľadačov pravdy na kacírov. Jej postavy sú konštitutívne a inšpirujúce nielen pre dejiny cirkví, ale patria aj do veľkých európskych dejín. Walter Nigg si z mnohých osobností vybral... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
24,95€
23,20€

Vyriekli krivé svedectvo

Rodney Stark, Postoj Media (2018)
Odhalenie stáročných protikatolíckych neprávd

Kniha Vyriekli krivé svedectvo vyvracia zaužívané mýty a nepravdy o katolíckej cirkvi. Hovorí o inkvizícii, križiackych výpravách, údajnom odpore katolíckej cirkvi k vede či o jej postoji k slobodnému podnikaniu. Je podložená výskumom rešpektovaných... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
13,20€
12,28€

Egyptská kniha mrtvých II.

Jaromír Kozák, Eminent (2002)
Druhý svazek završuje soubor textů, které dotvářejí toto zásadní duchovní dílo. Zahrnuje modlitby k bezbřehé záři, modlitby...

Druhý svazek završuje soubor textů, které dotvářejí toto zásadní duchovní dílo. Zahrnuje modlitby k bezbřehé záři, modlitby... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,61€
12,66€

Podiel kresťanstva na formovaní Slovákov

Publikácia je súborom sond do dejín Slovenska a Slovákov s cieľom ukázať, ako kresťanstvo formovalo spoločnosť, národ a štát. Vo všeobecnej časti venovanej pôsobeniu kresťanstva na spoločnosť sa zaoberá pôvodom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
14,90€
12,67€

Židovská menšina za druhé republiky

Sborník Židovská menšina za druhé republiky navazuje na předchozí dva sborníky: Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech a Židovská menšina v Československu ve třicátých letech... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,58€
6,12€

Čemu nás naučila válka

Profesorka Komárková byla pět let za války vězněná jako členka Obrany národa. Její vzpomínky na druhy ve vězení, na procesy a hlavně na to, jak se někteří z jejích přátel chovali v době, kdy fyzicky i psychicky strádali, v době, kdy šli na smrt, jsou... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,53€
3,28€

Zrození republikánského křesťanství

Soubor zásadních statí francouzského historika, který se zabývá moderními dechristianizačními tendencemi od Francouzské revoluce, církevními osobnostmi 18. století, jansenismem a svobodným zednářstvím... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,65€
4,32€

Papuánská Velká noc

Druhý z cestovních deníků redaktora Radia Proglas Filipa Breindla. Papuánská Velká noc připomíná cestu do Oceánie, kde dokumentoval činnost katolických misionářů ve státě Papua-Nová Guinea... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
7,00€
6,51€

Vatikánský rozhlas / 1

Stanislava Vodičková, Ústav pro studium totalitních režimů (2017)
První díl edice dokumentů Vatikánský rozhlas pojednává o počátcích tohoto rádia a jeho vysílání v době pontifikátu Pia XI. a...

První díl edice dokumentů Vatikánský rozhlas pojednává o počátcích tohoto rádia a jeho vysílání v době pontifikátu Pia XI. a Pia XII. Jde o výbor relací z archivu České redakce z let 1950–1958, které... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
27,50€
25,58€

Duchové dějiny

Mikuláš Čtvrtník, Argo (2018)
v kontextu české a evropské historiografie 19. a 20. století

Kniha se zaobírá historiografickým směrem duchových dějin, jak se rozvíjely zejména v německém prostředí pod názvem Geistesgeschichte a v české historiografii pak jako duchové dějiny koncipované Zdeňkem Kalistou. Duchové dějiny jsou v knize pojímány v... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
18,71€
17,40€

Cesty vznikají tak, že po nich jdeme

Cesty vznikají tak, že po nich jdeme

Monografie se týká problematiky české církevní slovanštiny a snah o její obnovení ve dvacátém století. Ideovým otcem těchto snah byl olomoucký slavista a teolog... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
0,90€

Ženy proti proudu

Kniha Ženy proti proudu z produkce Nakladatelství Unitaria přináší portréty prvních unitářských a univerzalistických reverendek v Británii a USA, potažmo v anglosaském světě. Není však určena pouze českým unitářům a jejich.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
11,23€
10,44€

Počátky pastorální teologie v českých zemích

Kniha popisuje vznik pastorální teologie jako univerzitní disciplíny v kontextu tereziánsko-josefínských reforem. Popisuje okolnosti vzniku, myšlenkové pozadí a všímá si různé interpretace katolického osvícenství... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,35€
8,70€

Atlas náboženství Česka

Tomáš Havlíček, Univerzita Karlova v Praze (2018)
The Atlas of Religions in Czechia

Atlas náboženství Česka představuje první rozsáhlou a ucelenou geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejích proměn... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
35,25€
32,78€

Ordo et paupertas

Ordo et paupertas

Daniela Rywiková, Roman Lavička, Ostravská univerzita (2018)
Českokrumlovský klášter minoritů a klarisek ve středověku v kontextu řádové zbožnosti, kultury a umění

Kniha je již druhou kolektivní monografií věnovanou sdruženému klášteru minoritů a klarisek v Českém Krumlově. Přináší... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
20,52€

Křesťanství na Západě 1400-1700

John Bossy, Karolinum (2008)
Kniha Johna Bossyho mapuje důležité proměny, které znamenaly přechod od tradičního křesťanství k reformaci a protireformaci....

Kniha Johna Bossyho mapuje důležité proměny, které znamenaly přechod od tradičního křesťanství k reformaci a protireformaci.... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,40€
8,74€

Teorie a dějiny náboženství

Tato kniha vznikala v procesu výuky několika kursů věnovaných dějinám náboženství a otázkám religionistiky - vědy o... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
9,31€
8,66€

Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 3

, Tranoscius (2002)
Predstavuje dejiny ECAV na Slovensku od 1. polovice 16. storočia po 90- roky 20. storočia. Obsahuje prílohu zostavenú z...

Predstavuje dejiny ECAV na Slovensku od 1. polovice 16. storočia po 90- roky 20. storočia. Obsahuje prílohu zostavenú z... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
12,58€
11,95€

Pokřtěni ohněm: Katarské křesťanství ve světle dobových pramenů

Kniha poskytuje nejobsáhlejší v češtině dostupný přehled náboženství katarů. Autor na základě detailní práce s prameny, z nichž ty nejdůležitější zpřístupňuje čtenářům v komentovaném českém překladu, nastiňuje vývoj katarské náboženské... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
18,71€
17,40€

Dva tisíce let křesťanství

Centrum pro studium demokracie a kultury (2010)
Impulzem ke vzniku této knihy byla řada veřejných přednášek o historii křesťanství, které se konaly na Oxfordu během...

Impulzem ke vzniku této knihy byla řada veřejných přednášek o historii křesťanství, které se konaly na Oxfordu během... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,56€
11,68€