❄️Aktuálne knižné zľavy

Ostatné

Našli sme 329 titulov

Suspíriá

Martin Rázus, Tranoscius (2013)
V poetickej tvorbe M. Rázusa majú osobité miesto náboženské verše, zvlášť obľúbené boli veršované suspíriá, teda modlitebné...

V poetickej tvorbe M. Rázusa majú osobité miesto náboženské verše, zvlášť obľúbené boli veršované suspíriá, teda modlitebné vzdychy kazateľa... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,40€
4,18€

Chlieb náš každodenný

IN Network (2020)
Biblické úvahy na každý deň 2021

Nájdite si každý deň čas na krátke zamyslenie nad Bibliou. Publikácia ponúka zamyslenia nad konkrétnym biblickým veršom, myšlienku na daný deň a rozpis každodenného čítania Biblie. V prílohe publikácie sa nachádza tematický index jednotlivých úvah... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,40€
5,13€

Volanie Ježiša

Sarah Young, Citadella (2013)
Publikácia Volanie Ježiša ponúka paralelu k dnešnému hektickému spôsobu života ľudí. Je intímnym rozhovorom Boha s autorkou...

Publikácia Volanie Ježiša ponúka paralelu k dnešnému hektickému spôsobu života ľudí. Je intímnym rozhovorom Boha s autorkou knihy, ktorou sa prihovára aj nám ostatným. Každý deň obsahuje posilňujúce slová, dodávajúce silu zdvihnúť sa a ísť ďalej... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
12,50€
11,63€

Nový zákon

John MacArthur, Didasko (2018)
Komentář verš po verši

Publikace podrobného jednosvazkového komentáře k celému Novému zákonu. Dílo vychází z konzervativní evangelikální tradice. Komentář jde do hloubky, ale zůstává přístupný běžnému čtenáři, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
51,70€
48,08€

Chlieb náš každodenný

IN Network (2019)
Biblické úvahy na každý deň 2020

Nájdite si každý deň čas na krátke zamyslenie nad Bibliou. Publikácia ponúka zamyslenia nad konkrétnym biblickým veršom, myšlienku na daný deň a rozpis každodenného čítania Biblie... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,90€
3,43€

Kto je Ježiš?

Pavel Hanes, HCJB GLOBAL SK (2017)
Ježiš sa predstavuje

Kto je Ježiš? Nájsť správnu odpoveď na túto otázku je bytostne kľúčovou pre každého človeka. Preto sme sa rozhodli požiadať... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,00€
9,30€

Chlieb náš každodenný

IN Network (2017)
Biblické úvahy na každý deň 2018

Biblické úvahy na každý deň 2018. Nájdite si každý deň čas na krátke zamyslenie nad Bibliou. Publikácia ponúka zamyslenia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,99€
3,49€

Zdravé telo v kóme

Daniel Pastirčák, Calder (2010)
Zbierka Zdravé telo v kóme prináša výber z kázní Daniela Pastirčáka, kazateľa Cirkvi bratskej s výnimočným darom...

Zbierka Zdravé telo v kóme prináša výber z kázní Daniela Pastirčáka, kazateľa Cirkvi bratskej s výnimočným darom... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
9,70€
9,02€

Božia dokonalosť

Božia dokonalosť

Arthur W. Pink, Porta Libri (2004)
Ked premýšľame o Božej dokonalosti, môžeme si uvedomiť majestátnosť Božej povahy. Na týchto stranách nám v tomto premýšlaní...

Ked premýšľame o Božej dokonalosti, môžeme si uvedomiť majestátnosť Božej povahy. Na týchto stranách nám v tomto premýšlaní... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
1,50€

Aj ty môžeš počuť Boha

Naučte sa počúvať Pánov hlas, aby ste mohli naplniť Boží plán. „Boh sa nám prihovára rôznymi spôsobmi: svojím Slovom, prostredníctvom prírody, ľudí, okolností, pokoja, múdrosti, nadprirodzených zásahov, snov, videní a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,90€
10,14€

Klamný úsvit

Začítať sa do Klamného úsvitu znamená ponoriť sa do doby eticko-morálnych a teologických paradoxov. Doktor teológie Július Cibulka sa pridal k obrodnému hnutiu v cirkvi v rokoch 1968-1969... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
14,70€
13,96€

Quo vadis, čce?

Elen Plzáková, Eman (2015)
Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2014.

Pokus obhlédnout teologickou cestu, současnost i budoucnost českobratrských evangelíků, potkat se s náboženským vlněním... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,47€
4,16€

Evangelická teologie pod drobnohledem

Evangelická teologie není nijak uniformní obor, naopak v rozmanitosti svých disciplín, jejich specifických předmětů a zároveň jejich vzájemného velmi úzkého propojení představuje teologická fakulta téměř něco jako univerzitu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,24€
3,01€

Nový zákon New Testament

Česká biblická společnost (2016)
Slovo na cestu New Living translation

Slovo na cestu je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace, které mohou být dnešnímu člověku vzdálené. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
3,71€
3,45€

Spoveď

Výber z básní Spoveď ponúka čitateľovi to najlepšie, čo Daniel Šovc - evanjelický a. v. farár, básnik a publicista - počas svojho života vytvoril. Zbierka je určená... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
6,90€
6,56€

Súborné dielo

Ján Levoslav Bella, Hudobné centrum (2018)
F:I, 5 - Wende dich zu uns, o Herr

Bellova kantáta Wende dich zu uns, o Herr pre soprán, barytón, miešaný zbor a orchester odznela na koncerte, na ktorom sa Bella lúčil so sibinskými spoluobčanmi po 38 rokov svojej činnosti pre túto nemeckú komunitu... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
24,20€
22,51€

Moje zkušenost s církví v Africe

Bernhard Häring, Vyšehrad (1997)
Knížka není pouze cestopisem, ale podává i svědectví o současné praxi a perspektivách křesťanských misií v Africe.

Knížka není pouze cestopisem, ale podává i svědectví o současné praxi a perspektivách křesťanských misií v Africe. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
1,79€
1,66€

Božia vôľa nadovšetko

Friedbert Ewertz, Spoločnosť Božieho Slova (2013)
Myšlienky, život a dielo sv. Arnolda Janssena.

Myšlienky, život a dielo sv. Arnolda Janssena. Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
4,50€
4,19€

V Božej dlani

Martina Gdovinová, Tranoscius (2014)
Pamätná kniha ku konfirmácii

Táto kniha sa skladá z „praktickej“ časti na začiatku a na konci. Je tu moľnos» vpísa» dátum konfirmácie, konfirmačný text, text kázne, nalepi» fotky, konfirmandi... Zobraziť viac

🍌 Dodanie môže trvať viac ako dva týždne
11,60€
11,02€

Povolání k zodpovědné svobodě

Svoboda a zodpovědnost nestojí proti sobě. Ve skutečnosti spolu souvisí a měly by se užívat a prožívat souběžně. Jejich aplikace je spojená s určitým tvůrčím napětím mezi nimi. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,97€
5,55€