Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Finančné právo

Našli sme 178 titulov

Exekučný poriadok

Heuréka (2020)
Úplné znenie zákona - s účinnosťou od 1. januára 2020

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie Exekučného poriadku, zákona č. 233/1995 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2020. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
4,50€
3,83€

Konsolidovaná účtovná závierka v Slovenskej republike (Richard Farkaš)

Richard Farkaš, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2013)
Publikácia sa zaoberá historickým vývojom právnych predpisov ku konsolidovanej účtovnej závierke, povinnosťou zostaviť...

Publikácia sa zaoberá historickým vývojom právnych predpisov ku konsolidovanej účtovnej závierke, povinnosťou zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a jej zásadami zostavenia, vymedzením konsolidačného poľa a metódami konsolidácie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
6,49€
6,04€

Aktualizácia II/1 2017

Aktualizácia II/1 2017

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) - zákon č. 233/1995 Z. z. po novele zákonom č. 2/2017 Z. z. - s účinnosťou od 1.2.2017 a od 1.4.2017... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
1,74€

Než k nám príde euro

Autor publikácie v nej zhŕňa základné idey, východiská a očakávané dôsledky a popisuje proces prechodu k euru... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
12,12€
11,27€

Slovník finančného práva

Slovník finančného práva uľahčí všetkým záujemcom o štúdium finančného práva i o finančné právo samo orientovať sa v tejto nie jednoduchej problematike omnoho racionálnejšie a pohotovejšie. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
13,11€
12,19€

Ochrana finančného spotrebiteľa (Jana Strémy) [CZ]

Jana Strémy, Leges (2015)
Monografia sa zaoberá ochranou finančného spotrebiteľa najmä z pohľadu verejného práva. Autorka sa pokúsila o prehľadné a...

Monografia sa zaoberá ochranou finančného spotrebiteľa najmä z pohľadu verejného práva. Autorka sa pokúsila o prehľadné a systematické spracovanie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
13,20€
12,28€

Základy zmenkového práva

Základy zmenkového práva

Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice reflektuje aktuálny právny stav zmenkového práva v Slovenskej republike po poslednej nepriamej novele zákona zmenkového a šekového vykonanej zákonom č. 438/2015 Z. z. s účinnosťou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
15,00€

Finančné právo na Slovensku (Vladimír Babčák a kolektív)

Rozhodujúce poznatky týkajúce sa problematiky finančného práva.Učebnica finančného práva je určená všetkým, ktorí majú... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
22,90€
21,30€

Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania

Predpisy verejného obstarávania upravujú pri zohľadnení rozličných faktorov trhových síl konkrétne postupy, ako čo najracionálnejšie, najtransparentnejšie a najspravodlivejšie zabezpečovať potreby verejného sektora súkromnými silami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
4,35€
4,05€

Bankové právo záväzkové

Publikácia „Bankové právo záväzkové“ ponúka prehľad základnej štruktúry špeciálneho bankového zákonodarstva a všeobecných otázok zmluvných záväzkov pri vykonávaní bankových činností. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
49,80€
47,31€

Kryptoměny

Kryptoměny jsou decentralizované platební systémy, ve kterých se vlastnictví prokazuje kryptograficky. Patří k největším technologickým inovacím současnosti. Z tisíců kryptoměn jsou nejznámější Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
18,33€
17,05€

Daňové teorie s praktickou aplikací 2. vydání (Jan Široký) [CZ]

Jan Široký, , C. H. Beck (2008)
Daňové teorie EU37 - CH BECK - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 302 str. - ISBN: 978-80-7400-005-8 - Kniha

Daňové teorie EU37 - CH BECK - Jazyk: CZ - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 302 str. - ISBN: 978-80-7400-005-8 - Kniha Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
26,79€
25,94€

Zákony 2015/V

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Školský zákon, samosprávne kraje, rozpočtové pravidlá, zákon o štátnej službe, verejný záujem, financovanie škôl... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
5,52€
5,13€

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva (Petr Lavický) [CZ]

Petr Lavický, Wolters Kluwer (2012)
Druhý svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající se zásady vše je dovoleno, co...

Druhý svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého práva shrnuje judikáty týkající se zásady vše je dovoleno, co není zakázáno, zásady dispozitivnosti... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
21,70€
20,62€

Novelizovaný Daňový poriadok

Epos (2018)
s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Zákon č. 563/2009 Z.z. z 1. decembra 2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
3,10€
2,88€

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Heuréka (2019)
Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1. januára 2019

Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii s účinnosťou od 1. januára 2019, so... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 3 dni.
4,40€
4,09€

Finančné právo I. časť (Soňa Kubincová) [SK]

Soňa Kubincová, Lucia Leitnerová, Belianum (2015)
Právna úprava rozpočtov, menové právo, devízové právo, právo finančnéh... Vysokoškolská učebnica Finančné právo I. časť...

Vysokoškolská učebnica Finančné právo I. časť je povinným učebným textom pre študentov Právnickej fakulty UMB Banská Bystrica. Obsahuje teoretické otázky finančného práva ako samostatného právneho odvetvia a súčasne sa zaoberá historickými aspektami... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
17,00€
27,00€

Zákon směnečný a šekový. Komentář - 6.vydání (Z.Kovařík) [CZ]

Zdeněk Kovařík, C. H. Beck (2014)
Šesté vydání komentáře k zákonu směnečnému a šekovému je výrazně doplněné a přepracované. Usiluje především o to, aby nově...

Šesté vydání komentáře k zákonu směnečnému a šekovému je výrazně doplněné a přepracované. Usiluje především o to, aby nově upravený výklad... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
46,53€
45,05€

Credit risk and financial crises

Publikace vychází z několikaletého výzkumu autorů v oblasti řízení úvěrového rizika v České republice i v zahraničí s primárním zaměřením na probíhající globální krizi. Autoři rekapitulují počátky a průběh krize, věnují se odhadu úvěrových ztrát... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,75€
10,93€

Pojišťovací právo (Marie Karfíková; Vladimír Přikryl; Jana Čechová) [CZ]

Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Leges (2010)
Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva. S ohledem na přijetí...

Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva. S ohledem na přijetí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 13 dní.
19,74€
18,36€