Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Mzdy

Našli sme 449 titulov

Mzdy profesionálne

Iveta Matlovičová, Wolters Kluwer (2019)
2. rozšírené vydanie

Druhé, aktualizované a rozšírené vydanie publikácie „Mzdy profesionálne“ nadväzuje na mimoriadne úspešné vydanie z roku 2014, ktoré sa oprávnene zaradilo medzi najpredávanejšie tituly vydavateľstva. Do dnešného dňa sa na slovenskom knižnom trhu... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
34,50€
32,78€

DOVOLENKA - pracovnoprávna a mzdová príručka (Iveta Matlovičová)

Iveta Matlovičová, Wolters Kluwer (2016)
Hoci je právo na dovolenku v podmienkach Slovenskej republiky garantované Ústavou Slovenskej republiky, v praxi vyvoláva...

Hoci je právo na dovolenku v podmienkach Slovenskej republiky garantované Ústavou Slovenskej republiky, v praxi vyvoláva inštitút dovolenky mnoho nejasností na strane zamestnávateľov, ako aj... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
17,90€
17,01€

DUPP 11-12/2015 Daňový bonus a štúdium v roku 2015 [SK]

Poradca podnikateľa (2015)
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 11-12/2015 Daňový bonus a štúdium v roku 2015 + test, Tvorba opravných položiek k...

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňový bonus a štúdium v roku 2015 + test, Tvorba opravných položiek k pohľadávkam, Určenie obsahu dokumentácie... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
11,06€
10,29€

Práce a Mzdy 3/2009

Poradca s.r.o. (2009)
bez chýb, pokút a penále

* Zamestnanecká prémia - novela od 1.1.2009; * Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti - zmeny v roku 2008 a 2009; * Evidovaný nezamestnaný a práca na dohodu; * Povinnosť mlčanlivosti po skončení pracovného pomeru; ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
5,71€
5,31€

Daň z príjmov v príkladoch a úlohách

Problematika dane z príjmov je nevyhnutnou súčasťou výučby na stredných odborných školách s ekonomickým zameraním. Pre túto oblasť je určený aktuálny učebný text Daň z príjmov v príkladoch a úlohách, ktorý Ministerstvo školstva, vedy, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,50€
8,84€

Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2016 (Dušan Dobšovič)

Dušan Dobšovič, Wolters Kluwer (2016)
Obľúbená príručka v praktickom vreckovom formáte prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a...

Obľúbená príručka v praktickom vreckovom formáte prináša prehľad najdôležitejších ustanovení, sadzieb, čísiel, termínov a pojmov z oblasti daní, cestovných náhrad, účtovníctva... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
10,90€
10,36€

Nové zdravotné poistenie v praxi

Jozef Mihál, Epos (2005)

1. januára 2005 nadobudol účinnosť nový zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení zákona č. 718/2007 Z.z., ktorým sa ruší do konca roka 2004 platný zákon č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom pistení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
19,85€
18,46€

Povinnosti zamestnávateľa 2019

Poradca s.r.o. (2019)
Nemocenské poistenie, Sociálne poistenie, Dôchodkové poistenie, Zdravotné poistenie, Daň z príjmov zo závislej činnosti, Mzdová kalkulačka, Zákonník p

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákonník práce 2019, Zmeny v Zákonníku práce (nové mzdové zvýhodnenia)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,99€
4,64€

Čo má vedieť mzdová účtovníčka... 1/2015

kácia obsahuje témy: o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a zamestnaneckej prémii za rok 2014; o „novom“ hlásení o vyúčtovaní dane (za rok 2014)... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
10,75€
10,00€

Dane, účtovníctvo, odvody 1/2019 (Bez chýb, pokút a penále)

Poradca s.r.o. (2018)
Koniec roka v účtovníctve, Úprava minimálnej mzdy od 1. 1. 2019

Mesačník Dane a účtovníctvo prináša príspevky od odborníkov z oblastí daní, účtovníctva, miezd, odvodov, DPH, automobilu v podnikaní, ktoré sú doplnené citáciami zákonov a príkladmi z praxe. Publikácia DUO 1/19 obsahuje nasledujúce témy:... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,90€
6,42€

Príručka mzdovej účtovníčky 2019

Poradca s.r.o. (2019)
Pracovnoprávne minimum, Výpočet mzdy zamestnanca, Zdravotné a sociálne poistenie, zamestnancov, Zdaňovanie a účtovanie miezd, Sociálny fond, Cestovné

Nevyhnutná pomôcka všetkých mzdových účtovníkov obsahuje zrozumiteľný výklad platnej slovenskej legislatívy doplnený desiatkami praktických príkladov, vzormi dokumentov a formulárov s ukážkami ich správneho vyplnenia... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
14,50€
13,49€

Práce a Mzdy 1/2009

Poradca s.r.o. (2009)
bez chýb, pokút a penále

* Mzda zamestnanca za december v EUR; * Právne úkony v pracovnom práve; * Šikanovanie na pracovisku; * Stravovanie zamestnancov; * Dávky v hmotnej núdzi - podľa zákona o dani z príjmu; ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
5,71€
5,31€

Odvody poistného od 1.1.2015

Odvody poistného od 1.1.2015

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Odvody poistného pre SZČO, zamestnancov, zamestnávateľov, konateľov, dôchodcov, študentov,.... od 1.1.2015 Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
0,90€

Dane, účtovníctvo 2-3/2016

Poradca s.r.o. (2016)
Vzory a prípady

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Mzdová účtovníčka v kocke, Zákon o dani z príjmov po novelách, Povinnosť inventarizovať majetok a záväzky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
9,04€
8,41€

Práce a Mzdy 1/2012

Poradca s.r.o. (2011)
bez chýb, pokút a penále

Minimálna mzda od 1.1.2012, Neplatné skončenie PP, Stravovanie zamestnancov, Zmeny v daňovej kontrole od 1.1.2012, ... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
5,76€
5,36€

Práce a Mzdy 1/2013

Poradca s.r.o. (2013)
Bez chýb, pokút a penále

Novela Zákonníka práce, Minimálna mzda, Odvody v roku 2013... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
5,76€
5,36€

PMPP 1/2018

Poradca podnikateľa (2017)
Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného poistenia

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Postup zamestnávateľa pri registrácii zamestnanca na účely sociálneho a zdravotného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
9,48€
8,82€

Práce a Mzdy 7-8/2013

Poradca s.r.o. (2013)
Bez chýb, pokút a penále

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Ročné zúčtovanie ZP, Ochrana osobných údajov, Absolventská prax, Gastrolístky a SZČO, Dohoda o hmotnej zodpovednosti, Kontrola PN zamestnávateľom, Priemerný zárobok... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
11,52€
10,71€

1000 riešení 3/2018

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o DPH - ostatná novela, Odpady po novom k 1.1.2018, ZDP, DPH, BOZP, mzdy a... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 9 dní.
2,34€
2,18€

PMPP 2-3/2016 Uzatvorenie roka v mzdovej učtárni - I. č..

Poradca podnikateľa (2015)
Publikácia obsahuje nasledovné témy: - Uzatvorenie roka v mzdovej učtárni - I. časť; - Minimálna mzda v roku 2016; -...

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Uzatvorenie roka v mzdovej učtárni - I. časť; Minimálna mzda v roku 2016; Pracovnoprávne vzťahy a účasť zástupcov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 10 dní.
10,43€
9,70€