Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Dejiny umenia

Našli sme 422 titulov

Kultúra Západu v agónii

M.B. Benjan, Benjan (2007)
o európskom maliarstve a estetike od renesancie až po ich exitus a o západnej civilizácii vo svetle biblických proroctiev

1. Aké boli cesty európskeho umenia a myslenia? Aké premeny postihli filozofické ná­zory a umelecké štýly za posledné pol­tisícročie (od talianskeho quttrocenta po "moderniz­mus" 20. sto­­ročia)? – 2. Čo je a aký je humanizmus?... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
9,65€
8,97€

Základy estetiky a etikety (Mistrík Erich)

Erich Mistrík, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2006)
Tretie, prepracované a doplnené vydanie

Cieľom učebnice je ukázať študentom, že umenie, estetické hodnoty a estetika niekedy môžu byť celkom príjemnou hrou, niekedy zasa môžu trošku hnevať i provokovať... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,54€
4,22€

Kulturní dějiny novověku II. - Krize evropské duše od černé smrti po první světo

Egon Friedell, Triton (2006)
Friedellovy ,,kulturní dějiny" zaujímají v historiografii zvláštní místo - jako jedny z těch nejsvévolnějších a...

Friedellovy ,,kulturní dějiny" zaujímají v historiografii zvláštní místo - jako jedny z těch nejsvévolnějších a... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
35,95€
33,43€

Umenie v dejinách sveta (Mary Hollingsworthová)

Mary Hollingsworthová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2006)
Reprezentatívna a rozsiahla publikácia s viac ako 1100 reprodukciami najvýznamnejších umeleckých diel prináša 30 000 rokov...

Reprezentatívna a rozsiahla publikácia s viac ako 1100 reprodukciami najvýznamnejších umeleckých diel prináša 30 000 rokov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
41,49€
38,59€

Rukopisy z Nag Hammádí 3 (Wolf B. Oerter)

Wolf B. Oerter, Vyšehrad (2011)
Z koptských originálů přeložili a komentářem opatřili Zuzana Vítková a Marek Dospěl. Jak už se čtenáři mohli dozvědět z...

Z koptských originálů přeložili a komentářem opatřili Zuzana Vítková a Marek Dospěl. Jak už se čtenáři mohli dozvědět z... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
11,99€
11,15€

Monet or the Triumph of Impressionism (Daniel Wildenstein) (Hardback)

Daniel Wildenstein, Taschen (2010)
Taschen GmbH: "This is the work on Monet; anything published before or after it will seem minor in comparison [...]. It is...

Along with Turner, no artist has sought more than Claude Monet (1840 - 1926) to capture light itself on canvas. Of all the Impressionists, it was the man Cézanne called "only an eye, but my God what an eye!" ... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
24,95€
23,20€

Dějiny výtvarné kultury 2 (Bohumír Mráz)

Dějiny výtvarné kultury 2 (Bohumír Mráz)

Bohumír Mráz, Idea servis (2017)
4. vydání

Druhý díl učebnice podrobně zpracovává vývoj výtvarné kultury od renesance po realismus. Nedílnou součástí publikace jsou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,26€

Secese

Reedícia luxusnej publikácie veľkého formátu pre milovníkov umenia. Jej autori si dali za cieľ vyhovieť predovšetkým vizuálnym nárokom čitateľa. Dôraz preto kladú na reprodukované diela, ktorých umeleckú hodnotu možno vnímať nezávisle od textu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
33,16€
30,84€

Gotický Gemer a Malohont-Italianizmy v stredovej nástennej maľbe

Matica slovenská (2010)
Reprezentačná obrazová publikácia po prvý raz ucelene prezentuje súbor sakrálnych stavieb, ktoré sú z viacerých hľadísk...

Reprezentačná obrazová publikácia po prvý raz ucelene prezentuje súbor sakrálnych stavieb, ktoré sú z viacerých hľadísk... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
27,90€
25,95€

Dějiny ošklivosti (Umberto Eco) [CZ]

Umberto Eco, Argo (2015)
Tato kniha Umberta Eca je jakýmsi protějškem jeho Dějin krásy. Co je vlastně opakem krásy? Na tuto otázku hledá autor...

Kniha Umberta Eca je jakýmsi protějškem jeho Dějin krásy. Co je vlastně opakem krásy? Na tuto otázku hledá autor odpověď na stránkách výpravné ilustrované publikace, kde na příkladech děl literárních i výtvarných ukazuje, že opak krásy se neomezuje... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
28,11€
22,49€

Stručný příběh moderního umění

Susie Hodge, Grada (2019)

Nově pojatá kniha vysvětlí historii umění na 50 klíčových dílech – od Courbeta až po současné instalace Jajoi Kusamaové – a přiřadí tato známá díla k jednotlivým směrům, tématům a technikám. Díky přehlednému designu... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 14 dní.
17,10€
15,90€

Stezky a strategie (Ján Bakoš)

Kniha je souborem esejí, které se zabývají metodologií dějin umění. V roce 2013 byly publikovány pod názvem Discourses and... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
12,83€
11,93€

Rozmluvy s Pierrem Cabannem (Pierre Cabanne) [CZ]

Pierre Cabanne, Marcel Duchamp, Vít Havránek, tranzit.cz (2017)
Kniha je nejrozsáhlejším Duchampovým mluvený komentářem, jehož kouzlo spočívá v jednoduchosti, s jakou svůj komplexní...

Kniha je nejrozsáhlejším Duchampovým mluvený komentářem, jehož kouzlo spočívá v jednoduchosti, s jakou svůj komplexní přístup k práci, životu a umění tlumočí. S citáty z této... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
13,05€
12,14€

Znalectvo umenia / umenie(?) znalectva (Ján Papco)

Ján Papco, Slovenské národné múzeum (2016)
Publikácia sa zaoberá znalectvom výtvarných diel, zvlášť závesných obrazov, ako praktického odboru dejín umenia. Ďalej sa...

Publikácia sa zaoberá znalectvom výtvarných diel, zvlášť závesných obrazov, ako praktického odboru dejín umenia. Ďalej sa zaoberá vzťahom dejín umenia a znalectva umenia, druhmi umenia atď. Čitateľovi poskytuje prehľad o vývoji znaleckých prístupov... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
26,00€
24,18€

Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825 - 2015 (Mária Kusá)

Mária Kusá (editor), VEDA (2017)
Táto monografia je prínosom pre slovenskú kultúru (translatológiu, literárne vednou teóriou i skúmanie kultúrneho a...

Táto monografia je prínosom pre slovenskú kultúru (translatológiu, literárne vednou teóriou i skúmanie kultúrneho a literárne-spoločenského... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,90€
10,14€

Koutní plachty Slovenska (Monika Tauberová)

Koutní plachta či koutnice byla v české lidové kultuře plachta oddělující postel šestinedělky umístěnou v koutě od zbytku... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
15,04€
13,99€

Kreativita 2 (Pavol Mrázek) [SK]

Pavol Mrázek, Esprof (2015)
Cyklus tvorenia V tomto pokračovaní sa autor už viacej venuje konkrétnej v tvorivej praxi. Na príklade architektonického...

V tomto pokračovaní sa autor už viacej venuje konkrétnej v tvorivej praxi. Na príklade architektonického navrhovania popisuje všeobecné zákonitosti plynutia tvorby, ktoré sa dajú aplikovať na každú ľudskú činnosť. Otvára dvere do kuchyne architekta... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
9,90€
9,21€

Jiná modernita - Braque, Beckmann, Kokoschka, Balthus (František Mikš)

František Mikš, Barrister & Principal (2013)
Alternativní pohled na dějiny umění 20. století, vymykající se dosavadnímu obecně přijímanému „kánonu“. Na příkladu čtyř...

Alternativní pohled na dějiny umění 20. století, vymykající se dosavadnímu obecně přijímanému „kánonu“. Na příkladu čtyř vyhraněných malířských solitérů autor ukazuje, že skutečně hodnotná umělecká díla moderny často nevznikala ve hřmotu avantgard... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
9,35€
8,70€

Zdroj umeleckého diela (Martin Heidegger) [SK]

Martin Heidegger, Hronka (2015)
Rozsiahla esej Martina Heideggera „Zdroj umeleckého diela“ (Ursprung des Kunstwerkes) z roku 1936 patrí k textom, ktorých...

Rozsiahla esej Martina Heideggera „Zdroj umeleckého diela“ (Ursprung des Kunstwerkes) z roku 1936 patrí k textom, ktorých význam je priesečníkom... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
11,98€
11,14€

Idea (Erwin Panofsky) [CZ]

Erwin Panofsky, Malvern (2015)
Idea je prvním významným dílem Erwina Panofského, slavného historika umění, který se věnoval převážně ikonografii a...

Idea je prvním významným dílem Erwina Panofského, slavného historika umění, který se věnoval převážně ikonografii a ikonologii. Tato kniha vychází z přednáškového... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 12 dní.
13,96€
12,98€