Gorila je tu stále pre teba! Expresné doručenie na druhý deň už od 2,97€

Iné učebnice a encyklopédie

Našli sme 13880 titulov

ČÍTANKA - VELKÁ TISKACÍ PÍSMENA (Dita Nastoupilová) [CZ]

Dita Nastoupilová, Nakladatelství Fragment (2016)
Čítanka – velká tiskací písmena je koncipována především jako doplňkový učební materiál k výuce čtení genetickou metodou....

Čítanka – velká tiskací písmena pro 1. ročník ZŠ je koncipována především jako doplňkový učební materiál k výuce čtení genetickou metodou. Obsahuje smysluplné a pro děti atraktivní texty, které lze využívat již od první fáze nácviku čtení. Skladba... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,49€
3,25€

Cvičebnica – Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemroč

Helena Vicenová, Expol Pedagogika (2017)
Prepracovaná cvičebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a inovovaným vydaním učebnice Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník...

Cvičebnica obsahuje množstvo cvičení a úloh, na konci každej témy sa nachádzajú získané základné poznatky a testové úlohy. Okrem aktivít poskytuje tiež priestor na poznámky, na záznamy z pozorovania a skúmania, na riešenia úloh z učebnice.... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
4,00€
3,72€

Príprava do prímy - slovenský jazyk a literatúra - riešenia pre 5. ročník ZŠ

Orbis Pictus Istropolitana (2016)
Nový pracovný zošit je zameraný na prípravu na prijímacie pohovory do prímy z predmetu slovenský jazyk a literatúra. Slúžiť...

Nový pracovný zošit je zameraný na prípravu na prijímacie pohovory do prímy z predmetu slovenský jazyk a literatúra. Slúžiť... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,10€
2,88€

Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka (Milada Caltíková, Ján Tarábek)

Milada Caltíková, Ján Tarábek, Didaktis (2017)
s diktátmi, cvičeniami a testami

Obľúbená doplnková učebnica pre 2. stupeň ZŠ a všetky typy stredných škôl. Žiakom, študentom, učiteľom a všetkým tým,... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
10,85€
10,09€

Občianske právo hmotné (Ján Lazar)

Ján Lazar, IURIS LIBRI (2018)
1. a 2. zväzok - Druhé, doplnené a prepracované vydanie

Vysokoškolská učebnica Občianske právo hmotné nadväzuje na jej predchádzajúce vydanie z roku 2014, ktoré je podstatne... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
75,00€
69,75€

Dejepis 5 - Pátrame po minulosti (Vilam Kratochvíl, Miroslav Daniš)

Dejepis 5 - Pátrame po minulosti (Vilam Kratochvíl, Miroslav Daniš)

Viliam Kratochvíl, Miroslav Daniš, Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby...

Dejepis vytvára a formuje historické vedomie žiakov. Učí ich kriticky pracovať s informáciami a vedie ich k tomu, aby... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
2,90€

Matematika 3/2 pro ZŠ - pracovní sešit (autorů kolektiv)

Matematika 3/2 pro ZŠ - pracovní sešit (autorů kolektiv)

Milan Hejný, Darina Jirotková, Jana Slezáková-Kratochvílová, Fraus (0)
Pracovní sešity k výuce matematiky metodou prof. M. Hejného. Ve 3. ročníku je řada rozdělená na učebnici a dva pracovní...

Pracovní sešit pro 4. ročník základní školy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
2,60€

Trestné právo hmotné I (Jaroslav Ivor; Peter Polák; Jozef Záhora) [SK]

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora, Wolters Kluwer (Iura Edition) (2016)
Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v...

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
31,70€
29,48€

Přehled středoškolské matematiky - 10. vydání (Josef Polák)

Josef Polák, Spoločnosť Prometheus (2016)
Přehled obsahově a metodicky navazuje na středoškolské učebnice matematiky. Podává ucelenou informaci o jednotlivých...

Přehled obsahově a metodicky navazuje na středoškolské učebnice matematiky. Podává ucelenou informaci o jednotlivých oborech středoškolské matematiky i jejich vztazích. Obsahuje stručný výklad pojmů i s aplikacemi učiva na vzorově řešených příkladech... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
17,30€
16,54€

Na návštěvě u malíře

Jiřina Bednářová, Richard Šmarda (ilustrácíe), Edika (2019)
Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 5 do 7 let, 3. díl

Pracovní sešit obsahuje grafomotorická cvičení, vycházející z posloupnosti vývoje dovedností dítěte. Cvičení postupují od nejjednodušších prvků, které se v kresbě dítěte objevují nejdříve, a přecházejí k obtížnějším. Materiály přinášejí podněty k... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,99€
6,50€

Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy

Nová učebnica je určená žiakom gymnázií a stredných škôl neekonomického zamerania na vyučovanie predmetu občianska náuka (náuka o spoločnosti), ekonómia pre stredné školy, ako aj na spoločenskovedný seminár... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
10,98€
10,21€

Vlastiveda pre štvrtákov (1. časť, pracovná učebnica) (Jana Dudášová, Peter Mäsi

Pracovná učebnica Vlastiveda pre štvrtákov je zostavená podľa iŠVP – ISCED 1 pre oblasť Človek a spoločnosť platného od... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
6,60€
6,14€

Tvrdé a mäkké slabiky

Dana Kovárová, Alena Kurtulíková, Orbis Pictus Istropolitana (2019)
Pracovný zošit pre 2. ročník základných škôl

Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek sa zameriava na problémovú oblasť učiva slovenského jazyka 2. ročníka ZŠ – tvrdé a mäkké slabiky. Na pracovných dvojstranách sa žiaci stretnú s tvrdými slabikami hy, chy, ky, gy a mäkkými... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,65€
3,39€

Pätminútovky slovenčina 3. ročník ZŠ

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,10€
2,95€

História ošetrovateľstva (Kolektív autorov) [SK]

Dana Farkašová, Osveta (2010)
Učebnica pre odbor ošetrovateľstva - OSVETA - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 170 str. - ISBN: 978-80-8063-332

Učebnica pre odbor ošetrovateľstva - OSVETA - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 170 str. - ISBN: 978-80-8063-332 Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,00€
4,65€

Kuliferdo - Grafomotorika-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v

Kuliferdo - Grafomotorika-Pracovný zošit na rozvoj školskej zrelosti pre deti v

Věra Gošová, Raabe (2014)
Dostupné aj v kolekcii za skvelú cenu. Tretí zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti...

Tretí zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
2,60€

Kostra a svalstvo človeka

Kostra a svalstvo človeka

Holman (2011)

Doplnok k štúdiu biológie a medicíny pre študentov. Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
1,96€

Čítanka pre 1. ročník základných škôl

Inovovaná Čítanka pre 1.ročník ZŠ Virgovičová nadväzuje na Šlabikár pre 1. ročník 1. a 2. diel. Prináša vekuprimeraný, zaujímavý, didakticky premyslený výber textov. Inovovaný učebný text je graficky pútavo spracovaný... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
7,10€
6,60€

Učíme sa čítať (Klaudová Jana)

Jana Klaudová, Anna Gajová, Príroda (2013)
Pracovný zošit je určený deťom pred nástupom do školy a na začiatku prvého ročníka základnej školy. Úlohy sa zameriavajú na...

Pracovný zošit sa venuje rozvíjaniu reči a príprave na čítanie. Deti sa naučia tvoriť odvodené slová a vety, rozlišovať jednotné a množné číslo, porozprávať krátky... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,25€
3,02€

Číselko (Miroslav Belic, Jana Striežovská)

Číselko (Miroslav Belic, Jana Striežovská)

Miroslav Belic, Jana Striežovská, Aitec (2011)
Nácvik písania čísel pre 1. ročník ZŠ

Pracovný zošit je určený na nácvik písania štandardizovaných tvarov číslic a čísel v 1. ročníku ZŠ. Okrem čísel si žiak... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 7 dní.
1,65€