Gorila je tu stále pre teba! Expresné doručenie na druhý deň už od 2,97€

Iné učebnice a encyklopédie

Našli sme 41 titulov

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 3. a 4. ročník základných škôl (Lampartov

Terézia Lampartová, Ikar (2016)
Zbierka krátkych cvičení a úloh, zoradených podľa tematických okruhov tak, ako sa preberajú v škole. Vychádza z platných...

Zbierka krátkych cvičení a úloh, zoradených podľa tematických okruhov tak, ako sa preberajú v škole. Vychádza z platných učebných osnov a žiakom pomôže najmä pri precvičovaní gramatických a pravopisných javov, ktoré im robia najväčšie problémy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,75€
4,42€

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 3. - 4. ročník ZŠ

Zbierka krátkych cvičení a úloh, zoradených podľa tematických okruhov tak, ako sa preberajú v škole. Vychádza z platných učebných osnov a žiakom pomôže najmä pri precvičovaní gramatických a pravopisných javov, ktoré im robia najväčšie problémy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,50€
3,33€

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 7. - 9. ročník základných škôl

Táto zbierka úloh a cvičení je pokračovaním zbierky Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5. a 6. ročník a dopĺňa učebnice týchto ročníkov o úlohy s gramatickými a pravopisnými javmi, s ktorými majú žiaci najväčšie problémy... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,50€
3,26€

Diktáty a pravopisné cvičenia pre 5. ročník základných škôl (Lampartová Terézia)

Terézia Lampartová, Ikar (2016)
Cvičebnica je určená všetkým piatakom, ktorí si chcú precvičiť, zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka. Ponúka im...

Cvičebnica je určená všetkým piatakom, ktorí si chcú precvičiť, zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka. Ponúka im množstvo diktátov, zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých úloh, ktoré im pomôžu zábavnou formou zvládnuť pravopis... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
3,50€
3,26€

Chystáme sa do prímy – Slovenčina

Terézia Lampartová, Ikar (2019)
Príprava na prijímacie skúšky na gymnáziá s osemročným štúdiom

Táto príručka poslúži žiakom pri príprave na prijímacie skúšky na gymnáziá s osemročným štúdiom. Učiteľom slovenského jazyka pomôže precvičovať a opakovať so žiakmi učivo. Obsahuje dva najčastejšie používané typy testov z gramatiky, slohu a literatúry... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
5,50€
5,12€

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 7. - 9. ročník základných škôl (Lampartov

Terézia Lampartová, Ikar (2016)
Pracovné zošity obsahujú veľa zaujímavých úloh na precvičovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry. Hlavná obsahová...

Pracovné zošity obsahujú veľa zaujímavých úloh na precvičovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry. Hlavná obsahová stránka je zameraná na overenie, precvičenie a utvrdzovanie gramatických a pravopisných vedomostí pre dané ročníky... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 11 dní.
4,75€
4,42€

Ako sa naučiť čítať s porozumením (3. ročník)

Terézia Lampartová, Ikar (2019)
Čitateľská gramotnosť pre 3. ročník základných škôl

Čitateľská gramotnosť je zručnosť, bez ktorej sa v dnešnej spoločnosti nik nezaobíde. Aby sme dosiahli dobré výsledky, je potrebné jej rozvíjaniu venovať náležitú pozornosť už u žiakov na 1. stupni základných škôl... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
5,50€
5,12€

Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia pre 2. stupeň základných škôl a gymnáziá s osemročným štúdiom

Príručku zostavila skúsená autorka na základe poznatkov zo školskej praxe. Zamerala ju najmä na precvičovanie vybraných slov, písanie veľkých písmen a slovné druhy. Kapitoly obsahujú okrem nácvičných a kontrolných diktátov aj vtipné rébusy... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
4,50€
4,19€

Diktáty a pravopisné cvičenia pre 5. ročník základných škôl

Cvičebnica je určená všetkým piatakom, ktorí si chcú precvičiť, zopakovať a upevniť učivo zo slovenského jazyka. Ponúka im množstvo diktátov, zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých úloh, ktoré im pomôžu zábavnou formou... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,50€
3,33€

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5. a 6. ročník základných škôl

Zbierky rôznych krátkych cvičení a úloh pomôžu pri precvičovaní najmä tých gramatických a pravopisných javov, ktoré robia žiakom najväčšie problémy. Obsahujú aj záverečné testy s motivačným charakterom a správne riešenia úloh... Zobraziť viac

🌴 Máme na sklade, posielame ihneď.
3,50€
3,33€

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5. a 6. ročník základných škôl (Lampartov

Terézia Lampartová, Ikar (2016)
Ďalšia zbierka krátkych cvičení a úloh v sérii určenej žiakom na 2. stupni ZŠ. Žiaci si precvičia spodobovanie, rozdeľovanie...

Ďalšia zbierka krátkych cvičení a úloh v sérii určenej žiakom na 2. stupni ZŠ. Žiaci si precvičia spodobovanie, rozdeľovanie slov, pravopis vlastných mien, poznatky z náuky o slove a tvaroslovia. Zbierka sa zameriava najmä na gramatické... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 5 dní.
4,75€
4,42€

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 3. - 4. ročník základných škôl (Lampartov

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 3. - 4. ročník základných škôl (Lampartov

Terézia Lampartová, Príroda (2015)
Pracovný zošit

Pracovný zošit obsahuje veľa zaujímavých úloh na precvičovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 3. a 4.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,75€

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5. a 6. ročník základných škôl (Lampartov

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5. a 6. ročník základných škôl (Lampartov

Terézia Lampartová, Príroda (2009)
Krátke cvičenia a úlohy sú výbornou doplňujúcou pomôckou k učebniciam slovenského jazyka. Žiaci si precvičia najmä tie...

Krátke cvičenia a úlohy sú výbornou doplňujúcou pomôckou k učebniciam slovenského jazyka. Žiaci si precvičia najmä tie... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,28€

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5.- 6.ročník základných škôl - 3.vydanie

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 5.- 6.ročník základných škôl - 3.vydanie

Terézia Lampartová, Príroda (2010)
Zbierka rôznych krátkych cvičení a úloh pomôže pri precvičovaní najmä tých gramatických a pravopisných javov, ktoré robia...

Zbierky rôznych krátkych cvičení a úloh pomôžu pri precvičovaní najmä tých gramatických a pravopisných javov, ktoré robia žiakom najväčšie problémy. Obsahujú aj záverečné testy s motivačným charakterom a správne riešenia úloh... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,28€

Chystáme sa do prímy (Lampartová Terézia)

Chystáme sa do prímy (Lampartová Terézia)

Terézia Lampartová, Príroda (2014)
Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 1. stupňa základných škôl V súčasnosti sa vedomosti žiakov preverujú...

V súčasnosti sa vedomosti žiakov preverujú formou rôznych písomných testov a testy tvoria aj súčasť prijímacích skúšok. Táto príručka obsahuje dva najčastejšie používané typy testov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,50€

Diktáty a pravopisné cvičenia Pre žiakov druhého stupňa základných škôl (Terézia

Diktáty a pravopisné cvičenia Pre žiakov druhého stupňa základných škôl (Terézia

Terézia Lampartová, Príroda (2006)
Diktáty a pravop.cv.2.st.ZŠ - a osemročných gymnázií - Príroda - Jazyk: SK - Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá - 88 str. - ISB

Táto príručka pre žiakov, rodičov a učiteľov obsahuje rôzne doplňovačky, pravopisné i gramatické cvičenia, nácvičné a kontrolné diktáty... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,62€

Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia pre 2. stupeň základných škôl a gymnáziá s

Terézia Lampartová, Ikar (2016)
Príručku zostavila skúsená autorka na základe poznatkov zo školskej praxe. Zamerala ju najmä na precvičovanie vybraných...

Príručku zostavila skúsená autorka na základe poznatkov zo školskej praxe. Zamerala ju najmä na precvičovanie vybraných slov, písanie veľkých písmen a slovné druhy. Kapitoly obsahujú okrem nácvičných a kontrolných diktátov aj vtipné rébusy... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,50€
4,19€

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 7. až 9. ročník základných škôl (Lamparto

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 7. až 9. ročník základných škôl (Lamparto

Terézia Lampartová, Príroda (2010)
Cvičenia a úlohy Zbierky rôznych krátkych cvičení a úloh sú výbornými doplňujúcimi pomôckami k učebniciam slovenského...

Zbierky rôznych krátkych cvičení a úloh sú výbornými doplňujúcimi pomôckami k učebniciam slovenského jazyka základných škôl... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,75€

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 3. ročníka základných škôl (L

Terézia Lampartová, Ikar (2017)
Pracovný zošit voľne nadväzuje na Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základných škôl. Jeho...

Pracovný zošit voľne nadväzuje na Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základných škôl. Jeho autorka opäť pripravila pre žiakov rôzne kratšie príbehy, rozprávky, básničky, vyčítanky aj žartovné či... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,50€
5,12€

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 3. ročníka základných škôl (L

Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 3. ročníka základných škôl (L

Terézia Lampartová, Príroda (2013)
Pracovný zošit voľne nadväzuje na Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základných škôl. Jeho...

Pracovný zošit voľne nadväzuje na titul "Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 2. ročníka základných škôl". Jeho autorka opäť pripravila pre žiakov rôzne kratšie príbehy, rozprávky, básničky, vyčítanky aj žartovné či náučné texty... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,50€