Gorila je tu stále pre teba! Expresné doručenie na druhý deň už od 2,97€

Jazykové učebnice

Našli sme 39 titulov

Pojechali 4

Pojechali 4

Hana Žofková, Klaudia Eibenová, Zuzana Liptáková, ALBRA (0)
metodická příručka ruštiny pro ZŠ

Pracovní sešit k učebnici, která je součástí nové ediční řady šesti kompletů. Je doplněna zvukovými nahrávkami na CD a audiokazetě. Obsahuje netradiční prvky a spočívá v osvojování cizího jazyka pomocí her, pohádek, říkanek, písniček. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,05€

Pojechali 2 pracovní sešit ruštiny pro ZŠ

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
10,86€
11,86€

Pojechali! Zpěvník

Klaudia Eibenová, Hana Žofková, ALBRA (0)
úrověň A1 pro ZŠ a VG

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,00€
6,51€

Pojechali 2 učebnice ruštiny pro ZŠ

Druhý učební soubor bezprostředně navazuje na první a odpovídá požadavkům Společného referenčního rámce pro jazyky. V celém učebním souboru se realizuje osobnostní přístup k žákům, výběr materiálů a metody práce jsou přizpůsobeny psychice žáků středního.. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,05€
13,07€

Pojechali 5 metodická příručka ruštiny pro ZŠ

Pátý díl učebního souboru navazuje na předchozí čtyři díly. Zvyšuje se znovu náročnost, je zařazeno např. čtení a poslech s porozuměním delších textů, testování porozumění poslechu, náročnější aktivizující způsoby práce se slovní zásobou a rozvíjení... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,05€
13,07€

Pojechali 1 pracovní sešit ruštiny pro ZŠ

Pracovní sešit je součástí výukového kompletu ruského jazyka Pojechali 1. Obsahuje úkoly a jazyková cvičení vztahující se k dané učebnici. Je určen pro žáky základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. Schváleno MŠMT. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,88€
8,26€

Pojechali 1 učebnice ruštiny pro ZŠ

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
14,05€
13,07€

Pojechali! Rychlý start Metodická příručka

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,05€
13,07€

Pojechali 3 pracovní sešit ruštiny pro ZŠ

Třetí díl učebního souboru je zaměřen na dosažení úrovně A2 (uživatel základů jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka ruštiny je zde koncipována jako výuka druhého cizího jazyka na základní ško Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,88€
8,26€

Pojechali 2 metodická příručka ruštiny pro ZŠ

Metodická příručka k učebnici ruštiny pro základní školy a víceletá gymnázia. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,05€
13,07€

Pojechali 6 metodická příručka ruštiny pro ZŠ

Ediční řadu pěti učebních kompletů ruského jazyka Pojechali uzavírá šestý komplet Pojechali 6 určený pro 9. ročník základní školy a příslušný ročník víceletého gymnázia. Nový učební soubor důsledně uplatňuje osobní přístup k žákům a rozvíjí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,05€
13,07€

Pojechali Čítanka 2

Klaudia Eibenová, Hana Žofková, ALBRA (0)
úrověň A2 pro ZŠ a VG

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
11,23€
10,44€

Pojechali Čítanka 1

Klaudia Eibenová, Hana Žofková, ALBRA (0)
úrověň A1 pro ZŠ a VG

Čítanka ruských textů pro začínající čtenáře mladšího a středního školního věku základní školy a nižších ročníků víceletých gymnázií vede žáky k práci s původními ruskými texty, které svým stupněm náročnosti odpovídají úrovni A1 podle Společného... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,23€
10,44€

Pojechali 6 pracovní sešit ruštiny pro ZŠ

Ediční řadu pěti učebních kompletů ruského jazyka Pojechali uzavírá šestý komplet Pojechali 6 určený pro 9. ročník základní školy a příslušný ročník víceletého gymnázia. Nový učební soubor důsledně uplatňuje osobní přístup k žákům a rozvíjí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,88€
8,26€

Pojechali 5 pracovní sešit ruštiny pro ZŠ

Pátý díl učebního souboru navazuje na předchozí čtyři díly. Zvyšuje se znovu náročnost, je zařazeno např. čtení a poslech s porozuměním delších textů, testování porozumění poslechu, náročnější aktivizující způsoby práce Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,88€
8,26€

Raduga plus 1 - Pracovní sešit

Raduga plus 1 - Pracovní sešit

Stanislav Jelínek, Ljubov Fjodorovna Alexejeva, Radka Hříbková, Hana Žofková, Fraus (2018)
ruština pro základní školy a víceletá gymnázia

Úzce navazuje na učebnici i audionahrávku a slouží k dalšímu procvičování učiva. Obsahuje různé typy cvičení – pravopisná, stylistická, překladová, doplňovací, přiřazovací, křížovky, hádanky, schémata pro vytváření rozhovorů a různá poslechová... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
7,94€

Pojechali Čítanka 3

Klaudia Eibenová, Hana Žofková, ALBRA (0)
úrověň A2/B1 pro ZŠ a VG

Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 8 dní.
11,23€
10,44€

Pojechali 6 učebnice ruštiny pro ZŠ

Ediční řadu pěti učebních kompletů ruského jazyka Pojechali uzavírá šestý komplet Pojechali 6 určený pro 9. ročník základní školy a příslušný ročník víceletého gymnázia. Nový učební soubor důsledně uplatňuje osobní přístup k žákům a rozvíjí... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
14,05€
13,07€

Pojechali 4 pracovní sešit ruštiny pro ZŠ

Čtvrtý díl navazuje logicky na předchozí tři díly. Zvyšuje se náročnost, objevují se některé nové prvky, např. sestavit příběh podle obrázků a daných slov, kompenzační vyjadřování, dramatizace textů, čtení s porozuměním delších literárních textů aj. Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
8,88€
8,26€

Ruština ihned k použití - do kapsy (Žofková H., Hříbková R., Horvátová M., Janeš

Hana Žofková, Leda (2008)
Tematicky uspořádaná příručka, která v 18 kapitolách pokrývá základní komunikační situace. Využijete ji v přípravě na...

Tematicky uspořádaná příručka, která v 18 kapitolách pokrývá základní komunikační situace. Využijete ji v přípravě na... Zobraziť viac

🍌 Odosielame o 6 dní.
9,05€
8,42€