Nakúp do konca decembra a vyhraj zájazd na Bali!

Učebnice a slovníky

Našli sme 7065 titulov

Španielčina 1,2 - 6. vydanie (Lenghardtová Jana)

Španielčina 1,2 - 6. vydanie (Lenghardtová Jana)

Jana Lenghardtová, Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá (2008)
Nová prepracovaná príručka španielčiny je doplnená o nové reálie a v novej grafickej úprave. Obsahuje 2300 lexikálnych...

Nová prepracovaná príručka španielčiny je doplnená o nové reálie a v novej grafickej úprave. Obsahuje 2300 lexikálnych... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,11€

Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl

Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl

Eva Tibenská, , Orbis Pictus Istropolitana (0)
Gúľame slovesá aj iné kolesá (cvičebnica)

Táto séria učebníc pre 5. až 9. ročník ZŠ vznikla v rokoch 1996 až 2006. Pre každý ročník existuje učebnica (prvý a druhý diel) a cvičebnica (zbierka úloh)... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 3.- 4.ročník základných škôl (Lampartová

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 3.- 4.ročník základných škôl (Lampartová

Terézia Lampartová, Príroda (2009)
Zbierka pomôže pri precvičovaní rôznych gramatických a pravopisných javov,preto je výbornou doplňujúcou pomôckou k...

Zbierka pomôže pri precvičovaní rôznych gramatických a pravopisných javov,preto je výbornou doplňujúcou pomôckou k... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,94€

Anglicko-slovenský /slovensko-anglický slovník - Pezolt-OXico

Anglicko-slovenský /slovensko-anglický slovník - Pezolt-OXico

Pezolt PVD (2006)
Tento doposiaľ najrozsiahlejší všeobecný anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník je určený širokému okruhu záujemcov...

Tento doposiaľ najrozsiahlejší všeobecný anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník je určený širokému okruhu záujemcov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,50€

Mimočítankové čítanie pre 3. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Mimočítankové čítanie pre 3. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Farebne ilustrovaný pracovný zošit nadväzuje na Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ZŠ a aj tento zošit je vhodný na hodiny čítania. Jeho cieľom je naučiť žiakov čítať s porozumením, aktívne pracovať s textom, orientovať sa v ňom... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,60€

Mimočítankové čítanie 3 (Dana Kovárová, Alena Kurtulíková)

Mimočítankové čítanie 3 (Dana Kovárová, Alena Kurtulíková)

Dana Kovárová, Alena Kurtulíková, Orbis Pictus Istropolitana (2013)
Farebne ilustrovaný pracovný zošit nadväzuje na Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ZŠ a aj tento zošit je vhodný na hodiny...

Farebne ilustrovaný pracovný zošit nadväzuje na Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ZŠ a aj tento zošit je vhodný na hodiny... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,60€

Mimočítankové čítanie pre 3. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Mimočítankové čítanie pre 3. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Farebne ilustrovaný pracovný zošit nadväzuje na Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ZŠ a aj tento zošit je vhodný na hodiny čítania. Jeho cieľom je naučiť žiakov čítať s porozumením, aktívne pracovať s textom, ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
2,60€

Etická výchova 6 - Pracovný zošit (Darina Gogolová a kol.)

Etická výchova 6 - Pracovný zošit (Darina Gogolová a kol.)

Tatiana Piovarčiová, , Orbis Pictus Istropolitana (2012)
Publikáciu tvorí súbor aktivít pre každého žiaka rozpracovaný podľa platných učebných osnov. Obsahuje systematicky...

Publikáciu tvorí súbor aktivít pre každého žiaka rozpracovaný podľa platných učebných osnov. Obsahuje systematicky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,30€

Technológia pre 3. ročník učebného odboru pekár (Gabriela Dubová) [SK]

Expol Pedagogika (2015)
Učebnica Technológie 3 pekár poskytuje informácie o technológii výroby jemného pečiva z lístkových ciest, chemicky kyprených...

V jednotlivých kapitolách učebnice je postupne vysvetlená technológia výroby jemného pečiva a ostatných pekárskych výrobkov (sucháre, maces, tyčinky... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
23,00€
21,39€

That´s us - Učebnica angličtiny pre 4. ročník základných škôl

That´s us - Učebnica angličtiny pre 4. ročník základných škôl

Príroda (2012)
Učebnica je určená pre žiakov 4. ročníka základných škôl, nadväzuje na učebnicu angličtiny pre 3. ročník ZŠ THAT´S US – TO...

Učebnica nadväzuje na To sme my - That's us 1, učebnicu angličtiny pre 3. ročník základných škôl. Opäť predstavuje hlavné postavičky v každodenných... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,95€

Päť mysliteľov

Päť mysliteľov

Učebné texty s názvom “Päť mysliteľov” predstavujú základný študijný prameň pre študentov humanitných a spoločenských vied. Základnou myšlienkou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,43€

Účtovníctvo pre 4. ročník OA - Učebnica

Účtovníctvo pre 4. ročník OA - Učebnica

Rudolf Šlosár, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Učebnica nadväzuje na dve predchádzajúce, a to učebnicu účtovníctva pre 2. ročník a učebnicu účtovníctva pre 3. ročník, kde...

Učebnica nadväzuje na dve predchádzajúce, a to učebnicu účtovníctva pre 2. ročník a učebnicu účtovníctva pre 3. ročník, kde... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€

Patofyziológia

Patofyziológia

Ivan Hulín, , Slovak Academic Press (2009)
Siedme vydanie

"Hulínova patofyziológia je potrebná pre medikov a rovnako aj pre klinických pracovníkov a superšpecialistov. Klinik si často kladie viac otázok ako nachádza odpovedí..." Zobraziť viac

🍎 Vypredané
125,00€

Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (Učebnica)

Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (Učebnica)

Učebnica slovenského jazyka pre 1. ročník stredných škôl je rozdelená na dve časti: Komunikácia a sloh a Jazykové prostriedky. Moderným spôsobom prezentuje učivo a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,50€

Matematika pre 5. - 9. ročník základnej školy a 1. - 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Ľubica Popíková, Monika Kolková, Raabe (2011)
Metodická príprava učiteľa pre moderné vzdelávanie

Táto praktická, farebne spracovaná metodika je pre učiteľa hodnotnou pomôckou na hodinách matematiky. Ponúkame v nej prípravy na celú hodinu s možnosťou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
90,00€
83,70€

Základy metodiky vedeckej práce

Základy metodiky vedeckej práce

Vysokoškolské štúdium prvého a druhého stupňa sa ukončuje vykonaním štátnej skúšky, súčasťou ktorej je aj obhajoba záverečnej práce (§ 52, ods. 4, § 51 ods. 3 Zákona 131/2002 Z. z. ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,71€

Prvouka pre 2. ročník základnej školy (Adriana Wiegerová, Gabriela Česlová, Jana

Pracovná učebnica prešla schvaľovacím konaním a má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR. Pracovná učebnica prvouky pre druhý... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,75€
4,42€

Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (autorov Kol

Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (autorov Kol

Katarína Kubinová, Ivana Kuncová, Raabe (2016)
Pracovný zošit

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s inovovaným... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,60€

Slovensko-anglický a anglicko-slovenský univerzálny slovník

Slovensko-anglický a anglicko-slovenský univerzálny slovník

Michael de Kernech, KRENČEY (0)
WIN 97, WIN 2000, WIN XP

Dopĺňateľný digitálny slovník do počítača - obsahuje 100 tis. hesiel... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,58€

Literatúra I. pre stredné školy (Alena Polakovičová, Milada Caltíková, Ľubica Št

Literatúra I. pre stredné školy (Alena Polakovičová, Milada Caltíková, Ľubica Št

Nová učebnica literatúry je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,85€