🌹 Daruj romantické knižné zľavy!

Učebnice a slovníky

Našli sme 120 titulov

Pomocník z matematiky pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (zošit pre učiteľa)

Pomocník z matematiky pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (zošit pre učiteľa)

Praktická pomôcka obsahuje vzorové riešenia úloh a výstižné metodické a didaktické komentáre, ako možno s úlohami ďalej pracovať. Výrazne uľahčuje... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,65€

Pomocník z matematiky pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Pomocník z matematiky pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

V matematike je mimoriadne dôležité prepočítať množstvo príkladov. Je to súčasť učenia. Z tejto myšlienky pramení koncepcia dvoch zošitov Pomocníka, ktoré... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Pomocník z matematiky pre 5. ročník základných škôl  (1. zošit)

Pomocník z matematiky pre 5. ročník základných škôl (1. zošit)

V matematike je mimoriadne dôležité prepočítať množstvo príkladov. Je to súčasť učenia. Z tejto myšlienky pramení koncepcia dvoch zošitov Pomocníka, ktoré sú univerzálnou pomôckou (nezávisle od používanej učebnice)... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,30€

Pomocník z matematiky pre 5. ročník základných škôl (1. zošit)

Pomocník z matematiky pre 5. ročník základných škôl (1. zošit)

Pomocník je určený každému. Teda nie nejakej vybranej skupine žiakov, ale všetkým, ktorí chcú zvládnuť piatacku matematiku na primeranej úrovni. Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,30€

Geometria pre 4. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Geometria pre 4. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Nový pracovný zošit z geometrie dopĺňa chýbajúcu časť učiva geometrie v platných učebniciach matematiky pre 4. ročník ZŠ z roku 2010. Pracovný zošit je kombináciou učebnice a pracovného zošita... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Matematika 4 - Pracovný zošit - 2. diel (Peter a Zuzana Bero)

Matematika 4 - Pracovný zošit - 2. diel (Peter a Zuzana Bero)

Peter Bero, Zuzana Berová, Orbis Pictus Istropolitana (2013)
Pripravili sme pre Vás nový pracovný zošit kombinovaný s učebnicou z matematiky, ktorý je súčasťou učebných materiálov pre...

Pripravili sme pre Vás nový pracovný zošit kombinovaný s učebnicou z matematiky, ktorý je súčasťou učebných materiálov pre... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,30€

Matematika 5 (Zuzana Berová, Peter Bero)

Zuzana Berová, Peter Bero, LiberaTerra (2017)
pracovný zošit 2 PLUS

Obľúbený pracovný zošit autorov Zuzana a Peter Bero doplnený o osem čistých strán, ktoré môžu žiaci použiť na osobné... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€
3,72€

Matematika 8

Matematika 8

Zuzana Berová, Peter Bero, LiberaTerra (2015)
Sprievodca učiteľa 2

Matematika od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je prvým uceleným konceptom vyučovania matematiky na základnej škole. Na Slovensku ojedinelý súbor učebníc a pracovných zošitov od jedného autorského kolektívu pre prvú až deviatu triedu spracovaný..... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,61€

Matematika 8

Matematika 8

Zuzana Berová, Peter Bero, LiberaTerra (2015)
Sprievodca učiteľa 1

Matematika od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je prvým uceleným konceptom vyučovania matematiky na základnej škole. Na Slovensku ojedinelý súbor učebníc a pracovných zošitov od jedného autorského kolektívu pre prvú až deviatu triedu spracovaný..... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,61€

Pomocník z matematiky pre 5. ročník základných škôl (2. zošit)

Pomocník z matematiky pre 5. ročník základných škôl (2. zošit)

V matematike je mimoriadne dôležité prepočítať množstvo príkladov. Je to súčasť učenia. Z tejto myšlienky pramení koncepcia dvoch zošitov Pomocníka, ktoré sú univerzálnou pomôckou (nezávisle od používanej učebnice)... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,85€

Pomocník z matematiky pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (1. zošit)

Pomocník z matematiky pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (1. zošit)

Pracovný zošit môžete používať systematicky - na hodinách matematiky, počas domácej prípravy - alebo výberovo - na precvičenie či lepšie zvládnutie danej témy. Dá sa využiť na sebakontrolu, pri záverečnom opakovaní i na úvod ôsmeho ročníka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,95€

Matematika 3 pre základné školy (Pracovný zošit - 1. diel)

Matematika 3 pre základné školy (Pracovný zošit - 1. diel)

Matematika pre 3. ročník, 1. diel je súčasťou troch pracovných zošitov určených pre tretí ročník. Je vytvorený tak, aby čo najprirodzenejším spôsobom postupne budoval a rozširoval číselný obor a oboznamoval deti s číselnými operáciami sčítania, odčítania, Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,30€

Pomocník z matematiky pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (1. zošit)

Pomocník z matematiky pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (1. zošit)

Pomocník je určený každému, kto chce zvládnuť šiestackú matematiku na primeranej a vyššej úrovni... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,95€

Geometria pre 3. ročník základných škôl (pracovný zošit)

Geometria pre 3. ročník základných škôl (pracovný zošit)

Nový pracovný zošit z geometrie dopĺňa chýbajúcu časť učiva geometrie v platných učebniciach matematiky pre 3. ročník ZŠ z roku 2010... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,50€

Pomocník z matematiky pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (zošit pre učiteľa)

Pomocník z matematiky pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (zošit pre učiteľa)

Praktická pomôcka obsahuje vzorové riešenia úloh a výstižné metodické a didaktické komentáre, ako možno s úlohami ďalej pracovať. Výrazne uľahčuje... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
3,65€

Pomocník z matematiky pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (2. zošit, inovovaný)

Pomocník z matematiky pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (2. zošit, inovovaný)

V matematike je mimoriadne dôležité prepočítať množstvo príkladov. Je to súčasť učenia. Z tejto myšlienky pramení koncepcia dvoch zošitov Pomocníka, ktoré sú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Pomocník z matematiky pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (1. zošit, inovovaný)

Pomocník z matematiky pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (1. zošit, inovovaný)

V matematike je mimoriadne dôležité prepočítať množstvo príkladov. Je to súčasť učenia. Z tejto myšlienky pramení koncepcia dvoch zošitov Pomocníka, ktoré sú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Pomocník z matematiky pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (1. zošit, inovovaný)

Pomocník z matematiky pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (1. zošit, inovovaný)

Pokračovanie úspešnej a obľúbenej série pracovných zošitov z matematiky pre ZŠ a nižšie ročníky GOŠ. Titul pokračuje v systéme známom z Pomocníka 5: ponúka... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,00€

Matematika 5 (Zuzana Berová)

Matematika 5 (Zuzana Berová)

Zuzana Berová, Peter Bero, LiberaTerra (2015)
Pracovný zošit 1 - Sprievodca učiteľa Metodický materiál k 2. pracovnému zošitu autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje...

Matematika od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je prvým uceleným konceptom vyučovania matematiky na základnej škole. Na Slovensku ojedinelý súbor učebníc a pracovných zošitov od jedného autorského kolektívu pre prvú až deviatu triedu spracovaný..... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,61€

Matematika 3 pre základné školy

Matematika 3 pre základné školy

Metodická príručka je nenahraditeľnou pomôckou pre učiteľa, ktorý používa na hodinách matematiky nové pracovné zošity kombinované s učebnicou od... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,30€