Nakúp aspoň za 39€ a poštovné máš úplne zadarmo!

Učebnice a slovníky

Našli sme 7474 titulov

Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného

Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného

Monika Jurčová, Marianna Novotná, , Aleš Čeněk (2011)
2. rozšírené vydanie

Publikácia Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného má formou praktického prístupu k výučbe občianskeho práva pomôcť nielen študentom právnických fakúlt ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
12,17€

Pohonná jednotka

Pohonná jednotka

Josef Kříž, Žilinská univerzita (2008)
JAA ATPL výcvik

Publikácia umožňuje čitateľovi získať ucelený pohľad na konštrukciu, princíp práce a prevádzkové vlastnosti piestových aj turbínových lietadlových motorov... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
22,01€

Päť mysliteľov

Päť mysliteľov

Učebné texty s názvom “Päť mysliteľov” predstavujú základný študijný prameň pre študentov humanitných a spoločenských vied. Základnou myšlienkou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,43€

Účtovníctvo pre 4. ročník OA - Učebnica

Účtovníctvo pre 4. ročník OA - Učebnica

Rudolf Šlosár, , Wolters Kluwer (Iura Edition) (2012)
Učebnica nadväzuje na dve predchádzajúce, a to učebnicu účtovníctva pre 2. ročník a učebnicu účtovníctva pre 3. ročník, kde...

Učebnica nadväzuje na dve predchádzajúce, a to učebnicu účtovníctva pre 2. ročník a učebnicu účtovníctva pre 3. ročník, kde... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,00€

That´s us - Učebnica angličtiny pre 4. ročník základných škôl

That´s us - Učebnica angličtiny pre 4. ročník základných škôl

Príroda (2012)
Učebnica je určená pre žiakov 4. ročníka základných škôl, nadväzuje na učebnicu angličtiny pre 3. ročník ZŠ THAT´S US – TO...

Učebnica nadväzuje na To sme my - That's us 1, učebnicu angličtiny pre 3. ročník základných škôl. Opäť predstavuje hlavné postavičky v každodenných... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
9,95€

Patofyziológia

Patofyziológia

Ivan Hulín, , Slovak Academic Press (2009)
Siedme vydanie

"Hulínova patofyziológia je potrebná pre medikov a rovnako aj pre klinických pracovníkov a superšpecialistov. Klinik si často kladie viac otázok ako nachádza odpovedí..." Zobraziť viac

🍎 Vypredané
125,00€

Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (Učebnica)

Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (Učebnica)

Učebnica slovenského jazyka pre 1. ročník stredných škôl je rozdelená na dve časti: Komunikácia a sloh a Jazykové prostriedky. Moderným spôsobom prezentuje učivo a... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
5,50€

Základy metodiky vedeckej práce

Základy metodiky vedeckej práce

Vysokoškolské štúdium prvého a druhého stupňa sa ukončuje vykonaním štátnej skúšky, súčasťou ktorej je aj obhajoba záverečnej práce (§ 52, ods. 4, § 51 ods. 3 Zákona 131/2002 Z. z. ... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
10,71€

Matematika pre 5. - 9. ročník základnej školy a 1. - 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Ľubica Popíková, Monika Kolková, Raabe (2011)
Metodická príprava učiteľa pre moderné vzdelávanie

Táto praktická, farebne spracovaná metodika je pre učiteľa hodnotnou pomôckou na hodinách matematiky. Ponúkame v nej prípravy na celú hodinu s možnosťou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
90,00€
83,70€

Prvouka pre 2. ročník základnej školy (Adriana Wiegerová, Gabriela Česlová, Jana

Pracovná učebnica prešla schvaľovacím konaním a má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR. Pracovná učebnica prvouky pre druhý... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
4,75€
4,42€

Praktikum z teórie práva

Praktikum z teórie práva

Michal Mrva, Martin Turčan, Nadežda Vaculíková, Wolters Kluwer (2015)
Praktikum z teórie práva predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt a tiež iných odborov, v rámci ktorých...

Praktikum z teórie práva predstavuje učebnú pomôcku pre študentov právnických fakúlt a tiež iných odborov, v rámci ktorých sa vyučuje teória práva. Cieľom publikácie je pomôcť študentom lepšie si predstaviť teoretické koncepty a ich prepojenie s praxou... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
6,60€

Almanach Labyrint 2007

Almanach Labyrint 2007

Labyrint (2007)
Ročenka Ravue Labyrint

Zobraziť viac

🍎 Vypredané
14,87€

Makroekonómia (Viktória Bobáková)

Vysokoškolská učebnica Makroekonómia je určená ako študijný materiál pre vysokoškolské študijné odbory spoločensko-vedného... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
16,50€
15,35€

Prípadové štúdie z finančného práva

Prípadové štúdie z finančného práva

Prípadové štúdie z finančného práva predstavujú publikáciu, prostredníctvom ktorej sa realizuje nový spôsob výučby finančného práva na vysokých školách... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,88€

Slovensko-anglický a anglicko-slovenský univerzálny slovník

Slovensko-anglický a anglicko-slovenský univerzálny slovník

Michael de Kernech, KRENČEY (0)
WIN 97, WIN 2000, WIN XP

Dopĺňateľný digitálny slovník do počítača - obsahuje 100 tis. hesiel... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,58€

Príprava na Testovanie 9 - slovenský jazyk a literatúra (Jarmila Krajčovičová)

Príprava na Testovanie 9 - slovenský jazyk a literatúra (Jarmila Krajčovičová)

Jarmila Krajčovičová, Orbis Pictus Istropolitana (2015)
Pracovný zošit Pracovný zošit je určený žiakom 9. ročníka ZŠ a slúži na zopakovanie vedomostí a zručností slovenského...

Pracovný zošit je určený žiakom 9. ročníka ZŠ a slúži na zopakovanie vedomostí a zručností slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ. Okrem toho precvičuje čitateľskú... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
8,00€

Literatúra I. pre stredné školy (Alena Polakovičová, Milada Caltíková, Ľubica Št

Literatúra I. pre stredné školy (Alena Polakovičová, Milada Caltíková, Ľubica Št

Nová učebnica literatúry je prvou zo série pripravovaných učebníc pre stredné školy. Kolektív autorov pod vedením A.... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
11,85€

Manažment ľudských zdrojov

Manažment ľudských zdrojov

Cieľom autorov publikácie je upriamiť pozornosť čitateľa na potrebu zmeny paradigmy vnímania ľudských zdrojov v organizáciách, na potrebu kultivácie manažérskeho prístupu k tomu najcennejšiemu, čo organizácie majú k dispozícií... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
17,50€

Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (autorov Kol

Biológia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom (autorov Kol

Katarína Kubinová, Ivana Kuncová, Raabe (2016)
Pracovný zošit

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade s inovovaným... Zobraziť viac

🍎 Vypredané
7,60€